llvm.org GIT mirror llvm / release_90 test / CodeGen / PowerPC / splitstore-check-volatile.ll
release_90

Tree @release_90 (Download .tar.gz)

splitstore-check-volatile.ll @release_90raw · history · blame

; Test that CodeGenPrepare respect the volatile flag when splitting a store.
;
; RUN: opt -S -codegenprepare -force-split-store < %s | FileCheck %s

define void @fun(i16* %Src, i16* %Dst) {
; CHECK: store volatile i16 %8, i16* %Dst 
 %1 = load i16, i16* %Src
 %2 = trunc i16 %1 to i8
 %3 = lshr i16 %1, 8
 %4 = trunc i16 %3 to i8
 %5 = zext i8 %2 to i16
 %6 = zext i8 %4 to i16
 %7 = shl nuw i16 %6, 8
 %8 = or i16 %7, %5
 store volatile i16 %8, i16* %Dst
 ret void
}