llvm.org GIT mirror llvm / release_33 lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
release_33

Tree @release_33 (Download .tar.gz)

AsmPrinter.cpp @release_33raw · history · blame

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
//===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file implements the AsmPrinter class.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#define DEBUG_TYPE "asm-printer"
#include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
#include "DwarfDebug.h"
#include "DwarfException.h"
#include "llvm/ADT/SmallString.h"
#include "llvm/ADT/Statistic.h"
#include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
#include "llvm/Assembly/Writer.h"
#include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
#include "llvm/DebugInfo.h"
#include "llvm/IR/DataLayout.h"
#include "llvm/IR/Module.h"
#include "llvm/IR/Operator.h"
#include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
#include "llvm/MC/MCContext.h"
#include "llvm/MC/MCExpr.h"
#include "llvm/MC/MCInst.h"
#include "llvm/MC/MCSection.h"
#include "llvm/MC/MCStreamer.h"
#include "llvm/MC/MCSymbol.h"
#include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
#include "llvm/Support/Format.h"
#include "llvm/Support/MathExtras.h"
#include "llvm/Support/Timer.h"
#include "llvm/Target/Mangler.h"
#include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
#include "llvm/Target/TargetLowering.h"
#include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
#include "llvm/Target/TargetOptions.h"
#include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
using namespace llvm;

static const char *DWARFGroupName = "DWARF Emission";
static const char *DbgTimerName = "DWARF Debug Writer";
static const char *EHTimerName = "DWARF Exception Writer";

STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");

char AsmPrinter::ID = 0;

typedef DenseMap<GCStrategy*,GCMetadataPrinter*> gcp_map_type;
static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
 if (P == 0)
  P = new gcp_map_type();
 return *(gcp_map_type*)P;
}


/// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
/// value in log2 form. This rounds up to the preferred alignment if possible
/// and legal.
static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const DataLayout &TD,
                  unsigned InBits = 0) {
 unsigned NumBits = 0;
 if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
  NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);

 // If InBits is specified, round it to it.
 if (InBits > NumBits)
  NumBits = InBits;

 // If the GV has a specified alignment, take it into account.
 if (GV->getAlignment() == 0)
  return NumBits;

 unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());

 // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
 // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
 if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
  NumBits = GVAlign;
 return NumBits;
}

AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
 : MachineFunctionPass(ID),
  TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
  OutContext(Streamer.getContext()),
  OutStreamer(Streamer),
  LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
 DD = 0; DE = 0; MMI = 0; LI = 0;
 CurrentFnSym = CurrentFnSymForSize = 0;
 GCMetadataPrinters = 0;
 VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
}

AsmPrinter::~AsmPrinter() {
 assert(DD == 0 && DE == 0 && "Debug/EH info didn't get finalized");

 if (GCMetadataPrinters != 0) {
  gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);

  for (gcp_map_type::iterator I = GCMap.begin(), E = GCMap.end(); I != E; ++I)
   delete I->second;
  delete &GCMap;
  GCMetadataPrinters = 0;
 }

 delete &OutStreamer;
}

/// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
///
unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
 return MF->getFunctionNumber();
}

const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
 return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
}

/// getDataLayout - Return information about data layout.
const DataLayout &AsmPrinter::getDataLayout() const {
 return *TM.getDataLayout();
}

StringRef AsmPrinter::getTargetTriple() const {
 return TM.getTargetTriple();
}

/// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
 return OutStreamer.getCurrentSection().first;
}void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
 AU.setPreservesAll();
 MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
 AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
 AU.addRequired<GCModuleInfo>();
 if (isVerbose())
  AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
}

bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
 OutStreamer.InitStreamer();

 MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
 MMI->AnalyzeModule(M);

 // Initialize TargetLoweringObjectFile.
 const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
  .Initialize(OutContext, TM);

 Mang = new Mangler(OutContext, *TM.getDataLayout());

 // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
 EmitStartOfAsmFile(M);

 // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
 // don't, this at least helps the user find where a global came from.
 if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
  // .file "foo.c"
  OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
 }

 GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
 assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
 for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
  if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
   MP->beginAssembly(*this);

 // Emit module-level inline asm if it exists.
 if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
  OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
  OutStreamer.AddBlankLine();
  EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n");
  OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
  OutStreamer.AddBlankLine();
 }

 if (MAI->doesSupportDebugInformation())
  DD = new DwarfDebug(this, &M);

 switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
 case ExceptionHandling::None:
  return false;
 case ExceptionHandling::SjLj:
 case ExceptionHandling::DwarfCFI:
  DE = new DwarfCFIException(this);
  return false;
 case ExceptionHandling::ARM:
  DE = new ARMException(this);
  return false;
 case ExceptionHandling::Win64:
  DE = new Win64Exception(this);
  return false;
 }

 llvm_unreachable("Unknown exception type.");
}

void AsmPrinter::EmitLinkage(unsigned Linkage, MCSymbol *GVSym) const {
 switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
 case GlobalValue::CommonLinkage:
 case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
 case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
 case GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage:
 case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
 case GlobalValue::WeakODRLinkage:
 case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
  if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
   // .globl _foo
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);

   if ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage !=
     GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage)
    // .weak_definition _foo
    OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
   else
    OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
  } else if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0) {
   // .globl _foo
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
   //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
  } else {
   // .weak _foo
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
  }
  break;
 case GlobalValue::DLLExportLinkage:
 case GlobalValue::AppendingLinkage:
  // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
  // their name or something. For now, just emit them as external.
 case GlobalValue::ExternalLinkage:
  // If external or appending, declare as a global symbol.
  // .globl _foo
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
  break;
 case GlobalValue::PrivateLinkage:
 case GlobalValue::InternalLinkage:
 case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
  break;
 default:
  llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
 }
}


/// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
 if (GV->hasInitializer()) {
  // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
  if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
   return;

  if (isVerbose()) {
   WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
           /*PrintType=*/false, GV->getParent());
   OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
  }
 }

 MCSymbol *GVSym = Mang->getSymbol(GV);
 EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());

 if (!GV->hasInitializer())  // External globals require no extra code.
  return;

 if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);

 SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);

 const DataLayout *TD = TM.getDataLayout();
 uint64_t Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());

 // If the alignment is specified, we *must* obey it. Overaligning a global
 // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
 // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
 unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *TD);

 // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
 if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
  if (Size == 0) Size = 1;  // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
  unsigned Align = 1 << AlignLog;

  // Handle common symbols.
  if (GVKind.isCommon()) {
   if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
    Align = 0;

   // .comm _foo, 42, 4
   OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
   return;
  }

  // Handle local BSS symbols.
  if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
   const MCSection *TheSection =
    getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
   // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
   OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
   return;
  }

  // Use .lcomm only if it supports user-specified alignment.
  // Otherwise, while it would still be correct to use .lcomm in some
  // cases (e.g. when Align == 1), the external assembler might enfore
  // some -unknown- default alignment behavior, which could cause
  // spurious differences between external and integrated assembler.
  // Prefer to simply fall back to .local / .comm in this case.
  if (MAI->getLCOMMDirectiveAlignmentType() != LCOMM::NoAlignment) {
   // .lcomm _foo, 42
   OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
   return;
  }

  if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
   Align = 0;

  // .local _foo
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
  // .comm _foo, 42, 4
  OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
  return;
 }

 const MCSection *TheSection =
  getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);

 // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
 // emission.
 if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
  if (Size == 0) Size = 1; // zerofill of 0 bytes is undefined.

  // .globl _foo
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
  // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
  OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
  return;
 }

 // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
 // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
 // can reference it later.
 //
 // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
 // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
 // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
 // TLOF class. This will also make it more obvious that stuff like
 // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
 // specific code.
 if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
  // Emit the .tbss symbol
  MCSymbol *MangSym =
   OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));

  if (GVKind.isThreadBSS())
   OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
  else if (GVKind.isThreadData()) {
   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);

   EmitAlignment(AlignLog, GV);
   OutStreamer.EmitLabel(MangSym);

   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
  }

  OutStreamer.AddBlankLine();

  // Emit the variable struct for the runtime.
  const MCSection *TLVSect
   = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();

  OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
  // Emit the linkage here.
  EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
  OutStreamer.EmitLabel(GVSym);

  // Three pointers in size:
  //  - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
  //  - spare pointer, used when mapped by the runtime
  //  - pointer to mangled symbol above with initializer
  unsigned PtrSize = TD->getPointerSizeInBits()/8;
  OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
				PtrSize);
  OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize);
  OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize);

  OutStreamer.AddBlankLine();
  return;
 }

 OutStreamer.SwitchSection(TheSection);

 EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
 EmitAlignment(AlignLog, GV);

 OutStreamer.EmitLabel(GVSym);

 EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());

 if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
  // .size foo, 42
  OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));

 OutStreamer.AddBlankLine();
}

/// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
/// function.
void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
 // Print out constants referenced by the function
 EmitConstantPool();

 // Print the 'header' of function.
 const Function *F = MF->getFunction();

 OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
 EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());

 EmitLinkage(F->getLinkage(), CurrentFnSym);
 EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);

 if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);

 if (isVerbose()) {
  WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), F,
          /*PrintType=*/false, F->getParent());
  OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
 }

 // Emit the CurrentFnSym. This is a virtual function to allow targets to
 // do their wild and crazy things as required.
 EmitFunctionEntryLabel();

 // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
 // references to the dangling symbols. Emit them at the start of the function
 // so that we don't get references to undefined symbols.
 std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
 MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
 for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
  OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
  OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
 }

 // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW.
 if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0 &&
   (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage())) {
  // FIXME: What is this?
  MCSymbol *FakeStub =
   OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine("Lllvm$workaround$fake$stub$")+
                  CurrentFnSym->getName());
  OutStreamer.EmitLabel(FakeStub);
 }

 // Emit pre-function debug and/or EH information.
 if (DE) {
  NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
  DE->BeginFunction(MF);
 }
 if (DD) {
  NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
  DD->beginFunction(MF);
 }
}

/// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
/// function. This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
 // The function label could have already been emitted if two symbols end up
 // conflicting due to asm renaming. Detect this and emit an error.
 if (CurrentFnSym->isUndefined())
  return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);

 report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
           "' label emitted multiple times to assembly file");
}

/// emitComments - Pretty-print comments for instructions.
static void emitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
 const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
 const TargetMachine &TM = MF->getTarget();

 // Check for spills and reloads
 int FI;

 const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();

 // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
 // both.
 const MachineMemOperand *MMO;
 if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
  if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
   MMO = *MI.memoperands_begin();
   CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
  }
 } else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
  if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
   CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
 } else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
  if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
   MMO = *MI.memoperands_begin();
   CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
  }
 } else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
  if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
   CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
 }

 // Check for spill-induced copies
 if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
  CommentOS << " Reload Reuse\n";
}

/// emitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
/// that is an implicit def.
static void emitImplicitDef(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
 unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
 AP.OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
              AP.TM.getRegisterInfo()->getName(RegNo));
 AP.OutStreamer.AddBlankLine();
}

static void emitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
 std::string Str = "kill:";
 for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
  const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
  assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
  Str += ' ';
  Str += AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
  Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
 }
 AP.OutStreamer.AddComment(Str);
 AP.OutStreamer.AddBlankLine();
}

/// emitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
/// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so. A false return
/// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
static bool emitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
 // This code handles only the 3-operand target-independent form.
 if (MI->getNumOperands() != 3)
  return false;

 SmallString<128> Str;
 raw_svector_ostream OS(Str);
 OS << '\t' << AP.MAI->getCommentString() << "DEBUG_VALUE: ";

 // cast away const; DIetc do not take const operands for some reason.
 DIVariable V(const_cast<MDNode*>(MI->getOperand(2).getMetadata()));
 if (V.getContext().isSubprogram())
  OS << DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName() << ":";
 OS << V.getName() << " <- ";

 // Register or immediate value. Register 0 means undef.
 if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
  APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
  if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
   OS << (double)APF.convertToFloat();
  } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
   OS << APF.convertToDouble();
  } else {
   // There is no good way to print long double. Convert a copy to
   // double. Ah well, it's only a comment.
   bool ignored;
   APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
         &ignored);
   OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
  }
 } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
  OS << MI->getOperand(0).getImm();
 } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
  MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
 } else {
  assert(MI->getOperand(0).isReg() && "Unknown operand type");
  if (MI->getOperand(0).getReg() == 0) {
   // Suppress offset, it is not meaningful here.
   OS << "undef";
   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
   AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
   return true;
  }
  OS << AP.TM.getRegisterInfo()->getName(MI->getOperand(0).getReg());
 }

 OS << '+' << MI->getOperand(1).getImm();
 // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
 AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
 return true;
}

AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
 if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
   MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
  return CFI_M_EH;

 if (MMI->hasDebugInfo())
  return CFI_M_Debug;

 return CFI_M_None;
}

bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
 return MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Win64 &&
  MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
}

bool AsmPrinter::needsRelocationsForDwarfStringPool() const {
 return MAI->doesDwarfUseRelocationsAcrossSections();
}

void AsmPrinter::emitPrologLabel(const MachineInstr &MI) {
 MCSymbol *Label = MI.getOperand(0).getMCSymbol();

 if (MAI->getExceptionHandlingType() != ExceptionHandling::DwarfCFI)
  return;

 if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
  return;

 if (MMI->getCompactUnwindEncoding() != 0)
  OutStreamer.EmitCompactUnwindEncoding(MMI->getCompactUnwindEncoding());

 MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
 std::vector<MachineMove> &Moves = MMI.getFrameMoves();
 bool FoundOne = false;
 (void)FoundOne;
 for (std::vector<MachineMove>::iterator I = Moves.begin(),
     E = Moves.end(); I != E; ++I) {
  if (I->getLabel() == Label) {
   EmitCFIFrameMove(*I);
   FoundOne = true;
  }
 }
 assert(FoundOne);
}

/// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
/// function.
void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
 // Emit target-specific gunk before the function body.
 EmitFunctionBodyStart();

 bool ShouldPrintDebugScopes = DD && MMI->hasDebugInfo();

 // Print out code for the function.
 bool HasAnyRealCode = false;
 const MachineInstr *LastMI = 0;
 for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
    I != E; ++I) {
  // Print a label for the basic block.
  EmitBasicBlockStart(I);
  for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
     II != IE; ++II) {
   LastMI = II;

   // Print the assembly for the instruction.
   if (!II->isLabel() && !II->isImplicitDef() && !II->isKill() &&
     !II->isDebugValue()) {
    HasAnyRealCode = true;
    ++EmittedInsts;
   }

   if (ShouldPrintDebugScopes) {
    NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
    DD->beginInstruction(II);
   }

   if (isVerbose())
    emitComments(*II, OutStreamer.GetCommentOS());

   switch (II->getOpcode()) {
   case TargetOpcode::PROLOG_LABEL:
    emitPrologLabel(*II);
    break;

   case TargetOpcode::EH_LABEL:
   case TargetOpcode::GC_LABEL:
    OutStreamer.EmitLabel(II->getOperand(0).getMCSymbol());
    break;
   case TargetOpcode::INLINEASM:
    EmitInlineAsm(II);
    break;
   case TargetOpcode::DBG_VALUE:
    if (isVerbose()) {
     if (!emitDebugValueComment(II, *this))
      EmitInstruction(II);
    }
    break;
   case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
    if (isVerbose()) emitImplicitDef(II, *this);
    break;
   case TargetOpcode::KILL:
    if (isVerbose()) emitKill(II, *this);
    break;
   default:
    if (!TM.hasMCUseLoc())
     MCLineEntry::Make(&OutStreamer, getCurrentSection());

    EmitInstruction(II);
    break;
   }

   if (ShouldPrintDebugScopes) {
    NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
    DD->endInstruction(II);
   }
  }
 }

 // If the last instruction was a prolog label, then we have a situation where
 // we emitted a prolog but no function body. This results in the ending prolog
 // label equaling the end of function label and an invalid "row" in the
 // FDE. We need to emit a noop in this situation so that the FDE's rows are
 // valid.
 bool RequiresNoop = LastMI && LastMI->isPrologLabel();

 // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
 // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
 // labels from collapsing together. Just emit a noop.
 if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode) || RequiresNoop) {
  MCInst Noop;
  TM.getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
  if (Noop.getOpcode()) {
   OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
   OutStreamer.EmitInstruction(Noop);
  } else // Target not mc-ized yet.
   OutStreamer.EmitRawText(StringRef("\tnop\n"));
 }

 const Function *F = MF->getFunction();
 for (Function::const_iterator i = F->begin(), e = F->end(); i != e; ++i) {
  const BasicBlock *BB = i;
  if (!BB->hasAddressTaken())
   continue;
  MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(BB);
  if (Sym->isDefined())
   continue;
  OutStreamer.AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
  OutStreamer.EmitLabel(Sym);
 }

 // Emit target-specific gunk after the function body.
 EmitFunctionBodyEnd();

 // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
 // it.
 if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
  // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
  // difference between the function label and the temp label.
  MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
  OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);

  const MCExpr *SizeExp =
   MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSymForSize,
                           OutContext),
               OutContext);
  OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
 }

 // Emit post-function debug information.
 if (DD) {
  NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
  DD->endFunction(MF);
 }
 if (DE) {
  NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
  DE->EndFunction();
 }
 MMI->EndFunction();

 // Print out jump tables referenced by the function.
 EmitJumpTableInfo();

 OutStreamer.AddBlankLine();
}

/// getDebugValueLocation - Get location information encoded by DBG_VALUE
/// operands.
MachineLocation AsmPrinter::
getDebugValueLocation(const MachineInstr *MI) const {
 // Target specific DBG_VALUE instructions are handled by each target.
 return MachineLocation();
}

/// EmitDwarfRegOp - Emit dwarf register operation.
void AsmPrinter::EmitDwarfRegOp(const MachineLocation &MLoc) const {
 const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
 int Reg = TRI->getDwarfRegNum(MLoc.getReg(), false);

 for (MCSuperRegIterator SR(MLoc.getReg(), TRI); SR.isValid() && Reg < 0;
    ++SR) {
  Reg = TRI->getDwarfRegNum(*SR, false);
  // FIXME: Get the bit range this register uses of the superregister
  // so that we can produce a DW_OP_bit_piece
 }

 // FIXME: Handle cases like a super register being encoded as
 // DW_OP_reg 32 DW_OP_piece 4 DW_OP_reg 33

 // FIXME: We have no reasonable way of handling errors in here. The
 // caller might be in the middle of an dwarf expression. We should
 // probably assert that Reg >= 0 once debug info generation is more mature.

 if (MLoc.isIndirect()) {
  if (Reg < 32) {
   OutStreamer.AddComment(
    dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg));
   EmitInt8(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg);
  } else {
   OutStreamer.AddComment("DW_OP_bregx");
   EmitInt8(dwarf::DW_OP_bregx);
   OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
   EmitULEB128(Reg);
  }
  EmitSLEB128(MLoc.getOffset());
 } else {
  if (Reg < 32) {
   OutStreamer.AddComment(
    dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg));
   EmitInt8(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg);
  } else {
   OutStreamer.AddComment("DW_OP_regx");
   EmitInt8(dwarf::DW_OP_regx);
   OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
   EmitULEB128(Reg);
  }
 }

 // FIXME: Produce a DW_OP_bit_piece if we used a superregister
}

bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
 // Emit global variables.
 for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
    I != E; ++I)
  EmitGlobalVariable(I);

 // Emit visibility info for declarations
 for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
  const Function &F = *I;
  if (!F.isDeclaration())
   continue;
  GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
  if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
   continue;

  MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(&F);
  EmitVisibility(Name, V, false);
 }

 // Emit module flags.
 SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
 M.getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
 if (!ModuleFlags.empty())
  getObjFileLowering().emitModuleFlags(OutStreamer, ModuleFlags, Mang, TM);

 // Finalize debug and EH information.
 if (DE) {
  {
   NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
   DE->EndModule();
  }
  delete DE; DE = 0;
 }
 if (DD) {
  {
   NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
   DD->endModule();
  }
  delete DD; DD = 0;
 }

 // If the target wants to know about weak references, print them all.
 if (MAI->getWeakRefDirective()) {
  // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
  // to stuff that is actually used. Note that doing so would require targets
  // to notice uses in operands (due to constant exprs etc). This should
  // happen with the MC stuff eventually.

  // Print out module-level global variables here.
  for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
     I != E; ++I) {
   if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
  }

  for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
   if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
  }
 }

 if (MAI->hasSetDirective()) {
  OutStreamer.AddBlankLine();
  for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
     I != E; ++I) {
   MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(I);

   const GlobalValue *GV = I->getAliasedGlobal();
   MCSymbol *Target = Mang->getSymbol(GV);

   if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
    OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
   else if (I->hasWeakLinkage())
    OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
   else
    assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");

   EmitVisibility(Name, I->getVisibility());

   // Emit the directives as assignments aka .set:
   OutStreamer.EmitAssignment(Name,
                 MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
  }
 }

 GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
 assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
 for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
  if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
   MP->finishAssembly(*this);

 // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
 // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
 Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
 if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
  if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
   OutStreamer.SwitchSection(S);

 // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
 // after everything else has gone out.
 EmitEndOfAsmFile(M);

 delete Mang; Mang = 0;
 MMI = 0;

 OutStreamer.Finish();
 OutStreamer.reset();

 return false;
}

void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
 this->MF = &MF;
 // Get the function symbol.
 CurrentFnSym = Mang->getSymbol(MF.getFunction());
 CurrentFnSymForSize = CurrentFnSym;

 if (isVerbose())
  LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
}

namespace {
 // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
 struct SectionCPs {
  const MCSection *S;
  unsigned Alignment;
  SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
  SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
 };
}

/// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
/// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
/// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
/// the code generator.
///
void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
 const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
 const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
 if (CP.empty()) return;

 // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
 // the same section together to reduce amount of section switch statements.
 SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
 for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
  const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
  unsigned Align = CPE.getAlignment();

  SectionKind Kind;
  switch (CPE.getRelocationInfo()) {
  default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
  case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
  case 1:
   Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
   break;
  case 0:
  switch (TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
  case 4: Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
  case 8: Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
  case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
  default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
  }
  }

  const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);

  // The number of sections are small, just do a linear search from the
  // last section to the first.
  bool Found = false;
  unsigned SecIdx = CPSections.size();
  while (SecIdx != 0) {
   if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
    Found = true;
    break;
   }
  }
  if (!Found) {
   SecIdx = CPSections.size();
   CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
  }

  if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
   CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
  CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
 }

 // Now print stuff into the calculated sections.
 for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
  OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
  EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));

  unsigned Offset = 0;
  for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
   unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
   MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];

   // Emit inter-object padding for alignment.
   unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
   unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
   OutStreamer.EmitZeros(NewOffset - Offset);

   Type *Ty = CPE.getType();
   Offset = NewOffset + TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
   OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));

   if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
    EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
   else
    EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
  }
 }
}

/// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
/// by the current function to the current output stream.
///
void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
 const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
 if (MJTI == 0) return;
 if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
 const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
 if (JT.empty()) return;

 // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
 // the appropriate section.
 const Function *F = MF->getFunction();
 bool JTInDiffSection = false;
 if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
   // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
   // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
   MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
   // We should also do if the section name is NULL or function is declared
   // in discardable section
   // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
   // for the function.
   F->isWeakForLinker()) {
  OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F,Mang,TM));
 } else {
  // Otherwise, drop it in the readonly section.
  const MCSection *ReadOnlySection =
   getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
  OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
  JTInDiffSection = true;
 }

 EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getDataLayout())));

 // Jump tables in code sections are marked with a data_region directive
 // where that's supported.
 if (!JTInDiffSection)
  OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionJT32);

 for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
  const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;

  // If this jump table was deleted, ignore it.
  if (JTBBs.empty()) continue;

  // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
  // .set directive for each unique entry. This reduces the number of
  // relocations the assembler will generate for the jump table.
  if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
    MAI->hasSetDirective()) {
   SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
   const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
   const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
   for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
    const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
    if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;

    // .set LJTSet, LBB32-base
    const MCExpr *LHS =
     MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
    OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
                MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
   }
  }

  // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
  // before each jump table. The first label is never referenced, but tells
  // the assembler and linker the extents of the jump table object. The
  // second label is actually referenced by the code.
  if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
   // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
   // named and numbered 'l' label would work. Simplify GetJTISymbol.
   OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));

  OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));

  for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
   EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
 }
 if (!JTInDiffSection)
  OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionEnd);
}

/// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
/// current stream.
void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
                  const MachineBasicBlock *MBB,
                  unsigned UID) const {
 assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
 const MCExpr *Value = 0;
 switch (MJTI->getEntryKind()) {
 case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
  llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry");
 case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
  Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
                               OutContext);
  break;
 case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
  // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
  //   .word LBB123
  Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
  break;
 case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
  // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
  // with a relocation as gp-relative, e.g.:
  //   .gprel32 LBB123
  MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
  OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
  return;
 }

 case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress: {
  // EK_GPRel64BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
  // with a relocation as gp-relative, e.g.:
  //   .gpdword LBB123
  MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
  OutStreamer.EmitGPRel64Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
  return;
 }

 case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
  // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
  // the address of the jump table. This is used for PIC jump tables where
  // gprel32 is not supported. e.g.:
  //   .word LBB123 - LJTI1_2
  // If the .set directive is supported, this is emitted as:
  //   .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
  //   .word L4_5_set_123

  // If we have emitted set directives for the jump table entries, print
  // them rather than the entries themselves. If we're emitting PIC, then
  // emit the table entries as differences between two text section labels.
  if (MAI->hasSetDirective()) {
   // If we used .set, reference the .set's symbol.
   Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
                   OutContext);
   break;
  }
  // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
  Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
  const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
  Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
  break;
 }
 }

 assert(Value && "Unknown entry kind!");

 unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getDataLayout());
 OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize);
}


/// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
/// special global used by LLVM. If so, emit it and return true, otherwise
/// do nothing and return false.
bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
 if (GV->getName() == "llvm.used") {
  if (MAI->hasNoDeadStrip())  // No need to emit this at all.
   EmitLLVMUsedList(cast<ConstantArray>(GV->getInitializer()));
  return true;
 }

 // Ignore debug and non-emitted data. This handles llvm.compiler.used.
 if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
   GV->hasAvailableExternallyLinkage())
  return true;

 if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;

 assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");

 if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
  EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ true);

  if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
    MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
   StringRef Sym(".constructors_used");
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
                   MCSA_Reference);
  }
  return true;
 }

 if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
  EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ false);

  if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
    MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
   StringRef Sym(".destructors_used");
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
                   MCSA_Reference);
  }
  return true;
 }

 return false;
}

/// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
/// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
/// is true, as being used with this directive.
void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const ConstantArray *InitList) {
 // Should be an array of 'i8*'.
 for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
  const GlobalValue *GV =
   dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
  if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
   OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
 }
}

typedef std::pair<unsigned, Constant*> Structor;

static bool priority_order(const Structor& lhs, const Structor& rhs) {
 return lhs.first < rhs.first;
}

/// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
/// priority.
void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const Constant *List, bool isCtor) {
 // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs. The first value is the
 // init priority.
 if (!isa<ConstantArray>(List)) return;

 // Sanity check the structors list.
 const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
 if (!InitList) return; // Not an array!
 StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
 if (!ETy || ETy->getNumElements() != 2) return; // Not an array of pairs!
 if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
   !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).

 // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
 SmallVector<Structor, 8> Structors;
 for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
  ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i));
  if (!CS) continue; // Malformed.
  if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
   break; // Found a null terminator, skip the rest.
  ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
  if (!Priority) continue; // Malformed.
  Structors.push_back(std::make_pair(Priority->getLimitedValue(65535),
                    CS->getOperand(1)));
 }

 // Emit the function pointers in the target-specific order
 const DataLayout *TD = TM.getDataLayout();
 unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
 std::stable_sort(Structors.begin(), Structors.end(), priority_order);
 for (unsigned i = 0, e = Structors.size(); i != e; ++i) {
  const MCSection *OutputSection =
   (isCtor ?
    getObjFileLowering().getStaticCtorSection(Structors[i].first) :
    getObjFileLowering().getStaticDtorSection(Structors[i].first));
  OutStreamer.SwitchSection(OutputSection);
  if (OutStreamer.getCurrentSection() != OutStreamer.getPreviousSection())
   EmitAlignment(Align);
  EmitXXStructor(Structors[i].second);
 }
}

//===--------------------------------------------------------------------===//
// Emission and print routines
//

/// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
///
void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
 OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1);
}

/// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
///
void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
 OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2);
}

/// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
///
void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
 OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4);
}

/// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
/// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
/// labels. This implicitly uses .set if it is available.
void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
                   unsigned Size) const {
 // Get the Hi-Lo expression.
 const MCExpr *Diff =
  MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
              MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
              OutContext);

 if (!MAI->hasSetDirective()) {
  OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
  return;
 }

 // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
 MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
 OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
 OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
}

/// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo"
/// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
/// specify the labels. This implicitly uses .set if it is available.
void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
                      const MCSymbol *Lo, unsigned Size)
 const {

 // Emit Hi+Offset - Lo
 // Get the Hi+Offset expression.
 const MCExpr *Plus =
  MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
              MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
              OutContext);

 // Get the Hi+Offset-Lo expression.
 const MCExpr *Diff =
  MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
              MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
              OutContext);

 if (!MAI->hasSetDirective())
  OutStreamer.EmitValue(Diff, 4);
 else {
  // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
  MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
  OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
  OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, 4);
 }
}

/// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
/// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
/// specifies the label. This implicitly uses .set if it is available.
void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
                   unsigned Size)
 const {

 // Emit Label+Offset (or just Label if Offset is zero)
 const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext);
 if (Offset)
  Expr = MCBinaryExpr::CreateAdd(Expr,
                  MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
                  OutContext);

 OutStreamer.EmitValue(Expr, Size);
}


//===----------------------------------------------------------------------===//

// EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
// two boundary. For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
// byte alignment. If a global value is specified, and if that global has
// an explicit alignment requested, it will override the alignment request
// if required for correctness.
//
void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
 if (GV) NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getDataLayout(), NumBits);

 if (NumBits == 0) return;  // 1-byte aligned: no need to emit alignment.

 if (getCurrentSection()->getKind().isText())
  OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
 else
  OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, 0, 1, 0);
}

//===----------------------------------------------------------------------===//
// Constant emission.
//===----------------------------------------------------------------------===//

/// lowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
///
static const MCExpr *lowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
 MCContext &Ctx = AP.OutContext;

 if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
  return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);

 if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
  return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);

 if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
  return MCSymbolRefExpr::Create(AP.Mang->getSymbol(GV), Ctx);

 if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
  return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);

 const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
 if (CE == 0) {
  llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
 }

 switch (CE->getOpcode()) {
 default:
  // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
  // opportunities. Attempt to fold the expression using DataLayout as a
  // last resort before giving up.
  if (Constant *C =
     ConstantFoldConstantExpression(CE, AP.TM.getDataLayout()))
   if (C != CE)
    return lowerConstant(C, AP);

  // Otherwise report the problem to the user.
  {
   std::string S;
   raw_string_ostream OS(S);
   OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
   WriteAsOperand(OS, CE, /*PrintType=*/false,
           !AP.MF ? 0 : AP.MF->getFunction()->getParent());
   report_fatal_error(OS.str());
  }
 case Instruction::GetElementPtr: {
  const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
  // Generate a symbolic expression for the byte address
  APInt OffsetAI(TD.getPointerSizeInBits(), 0);
  cast<GEPOperator>(CE)->accumulateConstantOffset(TD, OffsetAI);

  const MCExpr *Base = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
  if (!OffsetAI)
   return Base;

  int64_t Offset = OffsetAI.getSExtValue();
  return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
                  Ctx);
 }

 case Instruction::Trunc:
  // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
  // expression properly. This is important for differences between
  // blockaddress labels. Since the two labels are in the same function, it
  // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
  // FALL THROUGH.
 case Instruction::BitCast:
  return lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);

 case Instruction::IntToPtr: {
  const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
  // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
  // integer type. This promotes constant folding and simplifies this code.
  Constant *Op = CE->getOperand(0);
  Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
                   false/*ZExt*/);
  return lowerConstant(Op, AP);
 }

 case Instruction::PtrToInt: {
  const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
  // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
  // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
  Constant *Op = CE->getOperand(0);
  Type *Ty = CE->getType();

  const MCExpr *OpExpr = lowerConstant(Op, AP);

  // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
  // integer slot equal to the size of the pointer.
  if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
   return OpExpr;

  // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
  // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
  // a constant expr.
  unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
  const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
  return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
 }

 // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
 // signed or unsigned between different targets.
 case Instruction::Add:
 case Instruction::Sub:
 case Instruction::Mul:
 case Instruction::SDiv:
 case Instruction::SRem:
 case Instruction::Shl:
 case Instruction::And:
 case Instruction::Or:
 case Instruction::Xor: {
  const MCExpr *LHS = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
  const MCExpr *RHS = lowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
  switch (CE->getOpcode()) {
  default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
  case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::Or: return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
  case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
  }
 }
 }
}

static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *C, unsigned AddrSpace,
                  AsmPrinter &AP);

/// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
/// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
/// byte value. If it is not a repeated sequence, return -1.
static int isRepeatedByteSequence(const ConstantDataSequential *V) {
 StringRef Data = V->getRawDataValues();
 assert(!Data.empty() && "Empty aggregates should be CAZ node");
 char C = Data[0];
 for (unsigned i = 1, e = Data.size(); i != e; ++i)
  if (Data[i] != C) return -1;
 return static_cast<uint8_t>(C); // Ensure 255 is not returned as -1.
}


/// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
/// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
/// byte value. If it is not a repeated sequence, return -1.
static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, TargetMachine &TM) {

 if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
  if (CI->getBitWidth() > 64) return -1;

  uint64_t Size = TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(V->getType());
  uint64_t Value = CI->getZExtValue();

  // Make sure the constant is at least 8 bits long and has a power
  // of 2 bit width. This guarantees the constant bit width is
  // always a multiple of 8 bits, avoiding issues with padding out
  // to Size and other such corner cases.
  if (CI->getBitWidth() < 8 || !isPowerOf2_64(CI->getBitWidth())) return -1;

  uint8_t Byte = static_cast<uint8_t>(Value);

  for (unsigned i = 1; i < Size; ++i) {
   Value >>= 8;
   if (static_cast<uint8_t>(Value) != Byte) return -1;
  }
  return Byte;
 }
 if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
  // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
  // byte.
  assert(CA->getNumOperands() != 0 && "Should be a CAZ");
  int Byte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(0), TM);
  if (Byte == -1) return -1;

  for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
   int ThisByte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(i), TM);
   if (ThisByte == -1) return -1;
   if (Byte != ThisByte) return -1;
  }
  return Byte;
 }

 if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V))
  return isRepeatedByteSequence(CDS);

 return -1;
}

static void emitGlobalConstantDataSequential(const ConstantDataSequential *CDS,
                       unsigned AddrSpace,AsmPrinter &AP){

 // See if we can aggregate this into a .fill, if so, emit it as such.
 int Value = isRepeatedByteSequence(CDS, AP.TM);
 if (Value != -1) {
  uint64_t Bytes = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CDS->getType());
  // Don't emit a 1-byte object as a .fill.
  if (Bytes > 1)
   return AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value, AddrSpace);
 }

 // If this can be emitted with .ascii/.asciz, emit it as such.
 if (CDS->isString())
  return AP.OutStreamer.EmitBytes(CDS->getAsString(), AddrSpace);

 // Otherwise, emit the values in successive locations.
 unsigned ElementByteSize = CDS->getElementByteSize();
 if (isa<IntegerType>(CDS->getElementType())) {
  for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
   if (AP.isVerbose())
    AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
                        CDS->getElementAsInteger(i));
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(CDS->getElementAsInteger(i),
                 ElementByteSize, AddrSpace);
  }
 } else if (ElementByteSize == 4) {
  // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
  // precision.
  assert(CDS->getElementType()->isFloatTy());
  for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
   union {
    float F;
    uint32_t I;
   };

   F = CDS->getElementAsFloat(i);
   if (AP.isVerbose())
    AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << F << '\n';
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 4, AddrSpace);
  }
 } else {
  assert(CDS->getElementType()->isDoubleTy());
  for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
   union {
    double F;
    uint64_t I;
   };

   F = CDS->getElementAsDouble(i);
   if (AP.isVerbose())
    AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << F << '\n';
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 8, AddrSpace);
  }
 }

 const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
 unsigned Size = TD.getTypeAllocSize(CDS->getType());
 unsigned EmittedSize = TD.getTypeAllocSize(CDS->getType()->getElementType()) *
            CDS->getNumElements();
 if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
  AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding, AddrSpace);

}

static void emitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
                  AsmPrinter &AP) {
 // See if we can aggregate some values. Make sure it can be
 // represented as a series of bytes of the constant value.
 int Value = isRepeatedByteSequence(CA, AP.TM);

 if (Value != -1) {
  uint64_t Bytes = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CA->getType());
  AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value, AddrSpace);
 }
 else {
  for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
   emitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AddrSpace, AP);
 }
}

static void emitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
                   unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
 for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
  emitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AddrSpace, AP);

 const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
 unsigned Size = TD.getTypeAllocSize(CV->getType());
 unsigned EmittedSize = TD.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
             CV->getType()->getNumElements();
 if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
  AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding, AddrSpace);
}

static void emitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
                   unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
 // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
 const DataLayout *TD = AP.TM.getDataLayout();
 unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
 const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
 uint64_t SizeSoFar = 0;
 for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
  const Constant *Field = CS->getOperand(i);

  // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
  uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
  uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
            - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
  SizeSoFar += FieldSize + PadSize;

  // Now print the actual field value.
  emitGlobalConstantImpl(Field, AddrSpace, AP);

  // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
  // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
  // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
  AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
 }
 assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
     "Layout of constant struct may be incorrect!");
}

static void emitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
                 AsmPrinter &AP) {
 APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();

 // First print a comment with what we think the original floating-point value
 // should have been.
 if (AP.isVerbose()) {
  SmallString<8> StrVal;
  CFP->getValueAPF().toString(StrVal);

  CFP->getType()->print(AP.OutStreamer.GetCommentOS());
  AP.OutStreamer.GetCommentOS() << ' ' << StrVal << '\n';
 }

 // Now iterate through the APInt chunks, emitting them in endian-correct
 // order, possibly with a smaller chunk at beginning/end (e.g. for x87 80-bit
 // floats).
 unsigned NumBytes = API.getBitWidth() / 8;
 unsigned TrailingBytes = NumBytes % sizeof(uint64_t);
 const uint64_t *p = API.getRawData();

 // PPC's long double has odd notions of endianness compared to how LLVM
 // handles it: p[0] goes first for *big* endian on PPC.
 if (AP.TM.getDataLayout()->isBigEndian() != CFP->getType()->isPPC_FP128Ty()) {
  int Chunk = API.getNumWords() - 1;

  if (TrailingBytes)
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk--], TrailingBytes, AddrSpace);

  for (; Chunk >= 0; --Chunk)
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t), AddrSpace);
 } else {
  unsigned Chunk;
  for (Chunk = 0; Chunk < NumBytes / sizeof(uint64_t); ++Chunk)
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t), AddrSpace);

  if (TrailingBytes)
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], TrailingBytes, AddrSpace);
 }

 // Emit the tail padding for the long double.
 const DataLayout &TD = *AP.TM.getDataLayout();
 AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
}

static void emitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
                    unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
 const DataLayout *TD = AP.TM.getDataLayout();
 unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
 assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");

 // We don't expect assemblers to support integer data directives
 // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
 // quantities at a time.
 const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
 for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
  uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
  AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
 }
}

static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, unsigned AddrSpace,
                  AsmPrinter &AP) {
 const DataLayout *TD = AP.TM.getDataLayout();
 uint64_t Size = TD->getTypeAllocSize(CV->getType());
 if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV))
  return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);

 if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
  switch (Size) {
  case 1:
  case 2:
  case 4:
  case 8:
   if (AP.isVerbose())
    AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
                        CI->getZExtValue());
   AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
   return;
  default:
   emitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, AP);
   return;
  }
 }

 if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
  return emitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, AP);

 if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
  AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
  return;
 }

 if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV))
  return emitGlobalConstantDataSequential(CDS, AddrSpace, AP);

 if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
  return emitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, AP);

 if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
  return emitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, AP);

 if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
  // Look through bitcasts, which might not be able to be MCExpr'ized (e.g. of
  // vectors).
  if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
   return emitGlobalConstantImpl(CE->getOperand(0), AddrSpace, AP);

  if (Size > 8) {
   // If the constant expression's size is greater than 64-bits, then we have
   // to emit the value in chunks. Try to constant fold the value and emit it
   // that way.
   Constant *New = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD);
   if (New && New != CE)
    return emitGlobalConstantImpl(New, AddrSpace, AP);
  }
 }

 if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
  return emitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, AP);

 // Otherwise, it must be a ConstantExpr. Lower it to an MCExpr, then emit it
 // thread the streamer with EmitValue.
 AP.OutStreamer.EmitValue(lowerConstant(CV, AP), Size, AddrSpace);
}

/// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
 uint64_t Size = TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CV->getType());
 if (Size)
  emitGlobalConstantImpl(CV, AddrSpace, *this);
 else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
  // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
  // look like they are at the same location.
  OutStreamer.EmitIntValue(0, 1, AddrSpace);
 }
}

void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
 // Target doesn't support this yet!
 llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
}

void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
 if (Offset > 0)
  OS << '+' << Offset;
 else if (Offset < 0)
  OS << Offset;
}

//===----------------------------------------------------------------------===//
// Symbol Lowering Routines.
//===----------------------------------------------------------------------===//

/// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
/// temporary label with the specified stem and unique ID.
MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name, unsigned ID) const {
 return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) +
                   Name + Twine(ID));
}

/// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
/// stem.
MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name) const {
 return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix())+
                   Name);
}


MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
 return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
}

MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
 return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
}

/// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
 return OutContext.GetOrCreateSymbol
  (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
   + "_" + Twine(CPID));
}

/// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
 return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
}

/// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
/// FIXME: privatize to AsmPrinter.
MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
 return OutContext.GetOrCreateSymbol
 (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
  Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
}

/// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
/// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
/// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
                          StringRef Suffix,
                          bool ForcePrivate) const {
 SmallString<60> NameStr;
 Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
 NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
 return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
}

/// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
/// ExternalSymbol.
MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
 SmallString<60> NameStr;
 Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
 return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
}/// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
                  unsigned FunctionNumber) {
 if (Loop == 0) return;
 PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
 OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
  << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
  << Loop->getHeader()->getNumber()
  << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
}


/// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
/// the loop for this basic block, with nesting.
static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
                 unsigned FunctionNumber) {
 // Add child loop information
 for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
  OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
   << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
   << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
   << '\n';
  PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
 }
}

/// emitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
static void emitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
                    const MachineLoopInfo *LI,
                    const AsmPrinter &AP) {
 // Add loop depth information
 const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
 if (Loop == 0) return;

 MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
 assert(Header && "No header for loop");

 // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
 // and return.
 if (Header != &MBB) {
  AP.OutStreamer.AddComment(" in Loop: Header=BB" +
               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
  return;
 }

 // Otherwise, it is a loop header. Print out information about child and
 // parent loops.
 raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();

 PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());

 OS << "=>";
 OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);

 OS << "This ";
 if (Loop->empty())
  OS << "Inner ";
 OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';

 PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
}


/// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
/// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
/// it if appropriate.
void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
 // Emit an alignment directive for this block, if needed.
 if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
  EmitAlignment(Align);

 // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
 // reference the block. It is possible that there is more than one label
 // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
 // the references were generated.
 if (MBB->hasAddressTaken()) {
  const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
  if (isVerbose())
   OutStreamer.AddComment("Block address taken");

  std::vector<MCSymbol*> Syms = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);

  for (unsigned i = 0, e = Syms.size(); i != e; ++i)
   OutStreamer.EmitLabel(Syms[i]);
 }

 // Print some verbose block comments.
 if (isVerbose()) {
  if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
   if (BB->hasName())
    OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
  emitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
 }

 // Print the main label for the block.
 if (MBB->pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(MBB)) {
  if (isVerbose() && OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
   OutStreamer.EmitRawText(Twine(MAI->getCommentString()) + " BB#" +
               Twine(MBB->getNumber()) + ":");
  }
 } else {
  OutStreamer.EmitLabel(MBB->getSymbol());
 }
}

void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
                bool IsDefinition) const {
 MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;

 switch (Visibility) {
 default: break;
 case GlobalValue::HiddenVisibility:
  if (IsDefinition)
   Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
  else
   Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
  break;
 case GlobalValue::ProtectedVisibility:
  Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
  break;
 }

 if (Attr != MCSA_Invalid)
  OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
}

/// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
/// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
/// the predecessor and this block is a fall-through.
bool AsmPrinter::
isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
 // If this is a landing pad, it isn't a fall through. If it has no preds,
 // then nothing falls through to it.
 if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
  return false;

 // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
 MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MBB->pred_begin(), PI2 = PI;
 ++PI2;
 if (PI2 != MBB->pred_end())
  return false;

 // The predecessor has to be immediately before this block.
 MachineBasicBlock *Pred = *PI;

 if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
  return false;

 // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
 if (Pred->empty())
  return true;

 // Check the terminators in the previous blocks
 for (MachineBasicBlock::iterator II = Pred->getFirstTerminator(),
     IE = Pred->end(); II != IE; ++II) {
  MachineInstr &MI = *II;

  // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
  if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
   return false;

  // If we are the operands of one of the branches, this is not
  // a fall through.
  for (MachineInstr::mop_iterator OI = MI.operands_begin(),
      OE = MI.operands_end(); OI != OE; ++OI) {
   const MachineOperand& OP = *OI;
   if (OP.isJTI())
    return false;
   if (OP.isMBB() && OP.getMBB() == MBB)
    return false;
  }
 }

 return true;
}GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
 if (!S->usesMetadata())
  return 0;

 gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
 gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(S);
 if (GCPI != GCMap.end())
  return GCPI->second;

 const char *Name = S->getName().c_str();

 for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
     I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
     E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
  if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
   GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
   GMP->S = S;
   GCMap.insert(std::make_pair(S, GMP));
   return GMP;
  }

 report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
}