llvm.org GIT mirror llvm / 983b09a lib / Target / X86 / Disassembler / X86DisassemblerDecoder.cpp
983b09a

Tree @983b09a (Download .tar.gz)

X86DisassemblerDecoder.cpp @983b09araw · history · blame

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
//===-- X86DisassemblerDecoder.cpp - Disassembler decoder -----------------===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file is part of the X86 Disassembler.
// It contains the implementation of the instruction decoder.
// Documentation for the disassembler can be found in X86Disassembler.h.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#include <cstdarg> /* for va_*()    */
#include <cstdio> /* for vsnprintf() */
#include <cstdlib> /* for exit()    */
#include <cstring> /* for memset()   */

#include "X86DisassemblerDecoder.h"

using namespace llvm::X86Disassembler;

/// Specifies whether a ModR/M byte is needed and (if so) which
/// instruction each possible value of the ModR/M byte corresponds to. Once
/// this information is known, we have narrowed down to a single instruction.
struct ModRMDecision {
 uint8_t modrm_type;
 uint16_t instructionIDs;
};

/// Specifies which set of ModR/M->instruction tables to look at
/// given a particular opcode.
struct OpcodeDecision {
 ModRMDecision modRMDecisions[256];
};

/// Specifies which opcode->instruction tables to look at given
/// a particular context (set of attributes). Since there are many possible
/// contexts, the decoder first uses CONTEXTS_SYM to determine which context
/// applies given a specific set of attributes. Hence there are only IC_max
/// entries in this table, rather than 2^(ATTR_max).
struct ContextDecision {
 OpcodeDecision opcodeDecisions[IC_max];
};

#include "X86GenDisassemblerTables.inc"

#ifndef NDEBUG
#define debug(s) do { Debug(__FILE__, __LINE__, s); } while (0)
#else
#define debug(s) do { } while (0)
#endif

/*
 * contextForAttrs - Client for the instruction context table. Takes a set of
 *  attributes and returns the appropriate decode context.
 *
 * @param attrMask - Attributes, from the enumeration attributeBits.
 * @return     - The InstructionContext to use when looking up an
 *          an instruction with these attributes.
 */
static InstructionContext contextForAttrs(uint16_t attrMask) {
 return static_cast<InstructionContext>(CONTEXTS_SYM[attrMask]);
}

/*
 * modRMRequired - Reads the appropriate instruction table to determine whether
 *  the ModR/M byte is required to decode a particular instruction.
 *
 * @param type    - The opcode type (i.e., how many bytes it has).
 * @param insnContext - The context for the instruction, as returned by
 *           contextForAttrs.
 * @param opcode   - The last byte of the instruction's opcode, not counting
 *           ModR/M extensions and escapes.
 * @return      - true if the ModR/M byte is required, false otherwise.
 */
static int modRMRequired(OpcodeType type,
             InstructionContext insnContext,
             uint16_t opcode) {
 const struct ContextDecision* decision = nullptr;

 switch (type) {
 case ONEBYTE:
  decision = &ONEBYTE_SYM;
  break;
 case TWOBYTE:
  decision = &TWOBYTE_SYM;
  break;
 case THREEBYTE_38:
  decision = &THREEBYTE38_SYM;
  break;
 case THREEBYTE_3A:
  decision = &THREEBYTE3A_SYM;
  break;
 case XOP8_MAP:
  decision = &XOP8_MAP_SYM;
  break;
 case XOP9_MAP:
  decision = &XOP9_MAP_SYM;
  break;
 case XOPA_MAP:
  decision = &XOPA_MAP_SYM;
  break;
 case THREEDNOW_MAP:
  decision = &THREEDNOW_MAP_SYM;
  break;
 }

 return decision->opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode].
  modrm_type != MODRM_ONEENTRY;
}

/*
 * decode - Reads the appropriate instruction table to obtain the unique ID of
 *  an instruction.
 *
 * @param type    - See modRMRequired().
 * @param insnContext - See modRMRequired().
 * @param opcode   - See modRMRequired().
 * @param modRM    - The ModR/M byte if required, or any value if not.
 * @return      - The UID of the instruction, or 0 on failure.
 */
static InstrUID decode(OpcodeType type,
            InstructionContext insnContext,
            uint8_t opcode,
            uint8_t modRM) {
 const struct ModRMDecision* dec = nullptr;

 switch (type) {
 case ONEBYTE:
  dec = &ONEBYTE_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case TWOBYTE:
  dec = &TWOBYTE_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case THREEBYTE_38:
  dec = &THREEBYTE38_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case THREEBYTE_3A:
  dec = &THREEBYTE3A_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case XOP8_MAP:
  dec = &XOP8_MAP_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case XOP9_MAP:
  dec = &XOP9_MAP_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case XOPA_MAP:
  dec = &XOPA_MAP_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 case THREEDNOW_MAP:
  dec = &THREEDNOW_MAP_SYM.opcodeDecisions[insnContext].modRMDecisions[opcode];
  break;
 }

 switch (dec->modrm_type) {
 default:
  debug("Corrupt table! Unknown modrm_type");
  return 0;
 case MODRM_ONEENTRY:
  return modRMTable[dec->instructionIDs];
 case MODRM_SPLITRM:
  if (modFromModRM(modRM) == 0x3)
   return modRMTable[dec->instructionIDs+1];
  return modRMTable[dec->instructionIDs];
 case MODRM_SPLITREG:
  if (modFromModRM(modRM) == 0x3)
   return modRMTable[dec->instructionIDs+((modRM & 0x38) >> 3)+8];
  return modRMTable[dec->instructionIDs+((modRM & 0x38) >> 3)];
 case MODRM_SPLITMISC:
  if (modFromModRM(modRM) == 0x3)
   return modRMTable[dec->instructionIDs+(modRM & 0x3f)+8];
  return modRMTable[dec->instructionIDs+((modRM & 0x38) >> 3)];
 case MODRM_FULL:
  return modRMTable[dec->instructionIDs+modRM];
 }
}

/*
 * specifierForUID - Given a UID, returns the name and operand specification for
 *  that instruction.
 *
 * @param uid - The unique ID for the instruction. This should be returned by
 *       decode(); specifierForUID will not check bounds.
 * @return  - A pointer to the specification for that instruction.
 */
static const struct InstructionSpecifier *specifierForUID(InstrUID uid) {
 return &INSTRUCTIONS_SYM[uid];
}

/*
 * consumeByte - Uses the reader function provided by the user to consume one
 *  byte from the instruction's memory and advance the cursor.
 *
 * @param insn - The instruction with the reader function to use. The cursor
 *        for this instruction is advanced.
 * @param byte - A pointer to a pre-allocated memory buffer to be populated
 *        with the data read.
 * @return   - 0 if the read was successful; nonzero otherwise.
 */
static int consumeByte(struct InternalInstruction* insn, uint8_t* byte) {
 int ret = insn->reader(insn->readerArg, byte, insn->readerCursor);

 if (!ret)
  ++(insn->readerCursor);

 return ret;
}

/*
 * lookAtByte - Like consumeByte, but does not advance the cursor.
 *
 * @param insn - See consumeByte().
 * @param byte - See consumeByte().
 * @return   - See consumeByte().
 */
static int lookAtByte(struct InternalInstruction* insn, uint8_t* byte) {
 return insn->reader(insn->readerArg, byte, insn->readerCursor);
}

static void unconsumeByte(struct InternalInstruction* insn) {
 insn->readerCursor--;
}

#define CONSUME_FUNC(name, type)                 \
 static int name(struct InternalInstruction* insn, type* ptr) { \
  type combined = 0;                      \
  unsigned offset;                       \
  for (offset = 0; offset < sizeof(type); ++offset) {      \
   uint8_t byte;                        \
   int ret = insn->reader(insn->readerArg,           \
               &byte,                \
               insn->readerCursor + offset);    \
   if (ret)                          \
    return ret;                        \
   combined = combined | ((uint64_t)byte << (offset * 8));   \
  }                               \
  *ptr = combined;                       \
  insn->readerCursor += sizeof(type);              \
  return 0;                           \
 }

/*
 * consume* - Use the reader function provided by the user to consume data
 *  values of various sizes from the instruction's memory and advance the
 *  cursor appropriately. These readers perform endian conversion.
 *
 * @param insn  - See consumeByte().
 * @param ptr   - A pointer to a pre-allocated memory of appropriate size to
 *         be populated with the data read.
 * @return    - See consumeByte().
 */
CONSUME_FUNC(consumeInt8, int8_t)
CONSUME_FUNC(consumeInt16, int16_t)
CONSUME_FUNC(consumeInt32, int32_t)
CONSUME_FUNC(consumeUInt16, uint16_t)
CONSUME_FUNC(consumeUInt32, uint32_t)
CONSUME_FUNC(consumeUInt64, uint64_t)

/*
 * dbgprintf - Uses the logging function provided by the user to log a single
 *  message, typically without a carriage-return.
 *
 * @param insn  - The instruction containing the logging function.
 * @param format - See printf().
 * @param ...   - See printf().
 */
static void dbgprintf(struct InternalInstruction* insn,
           const char* format,
           ...) {
 char buffer[256];
 va_list ap;

 if (!insn->dlog)
  return;

 va_start(ap, format);
 (void)vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, ap);
 va_end(ap);

 insn->dlog(insn->dlogArg, buffer);
}

static bool isREX(struct InternalInstruction *insn, uint8_t prefix) {
 if (insn->mode == MODE_64BIT)
  return prefix >= 0x40 && prefix <= 0x4f;
 return false;
}

/*
 * setPrefixPresent - Marks that a particular prefix is present as mandatory
 *
 * @param insn   - The instruction to be marked as having the prefix.
 * @param prefix  - The prefix that is present.
 */
static void setPrefixPresent(struct InternalInstruction *insn, uint8_t prefix) {
 uint8_t nextByte;
 switch (prefix) {
 case 0xf2:
 case 0xf3:
  if (lookAtByte(insn, &nextByte))
   break;
  // TODO:
  // 1. There could be several 0x66
  // 2. if (nextByte == 0x66) and nextNextByte != 0x0f then
  //   it's not mandatory prefix
  // 3. if (nextByte >= 0x40 && nextByte <= 0x4f) it's REX and we need
  //   0x0f exactly after it to be mandatory prefix
  if (isREX(insn, nextByte) || nextByte == 0x0f || nextByte == 0x66)
   // The last of 0xf2 /0xf3 is mandatory prefix
   insn->mandatoryPrefix = prefix;
  insn->repeatPrefix = prefix;
  break;
 case 0x66:
  if (lookAtByte(insn, &nextByte))
   break;
  // 0x66 can't overwrite existing mandatory prefix and should be ignored
  if (!insn->mandatoryPrefix && (nextByte == 0x0f || isREX(insn, nextByte)))
   insn->mandatoryPrefix = prefix;
  break;
 }
}

/*
 * readPrefixes - Consumes all of an instruction's prefix bytes, and marks the
 *  instruction as having them. Also sets the instruction's default operand,
 *  address, and other relevant data sizes to report operands correctly.
 *
 * @param insn - The instruction whose prefixes are to be read.
 * @return   - 0 if the instruction could be read until the end of the prefix
 *        bytes, and no prefixes conflicted; nonzero otherwise.
 */
static int readPrefixes(struct InternalInstruction* insn) {
 bool isPrefix = true;
 uint8_t byte = 0;
 uint8_t nextByte;

 dbgprintf(insn, "readPrefixes()");

 while (isPrefix) {
  /* If we fail reading prefixes, just stop here and let the opcode reader deal with it */
  if (consumeByte(insn, &byte))
   break;

  /*
   * If the byte is a LOCK/REP/REPNE prefix and not a part of the opcode, then
   * break and let it be disassembled as a normal "instruction".
   */
  if (insn->readerCursor - 1 == insn->startLocation && byte == 0xf0) // LOCK
   break;

  if ((byte == 0xf2 || byte == 0xf3) && !lookAtByte(insn, &nextByte)) {
   /*
    * If the byte is 0xf2 or 0xf3, and any of the following conditions are
    * met:
    * - it is followed by a LOCK (0xf0) prefix
    * - it is followed by an xchg instruction
    * then it should be disassembled as a xacquire/xrelease not repne/rep.
    */
   if (((nextByte == 0xf0) ||
      ((nextByte & 0xfe) == 0x86 || (nextByte & 0xf8) == 0x90))) {
    insn->xAcquireRelease = true;
    if (!(byte == 0xf3 && nextByte == 0x90)) // PAUSE instruction support
     break;
   }
   /*
    * Also if the byte is 0xf3, and the following condition is met:
    * - it is followed by a "mov mem, reg" (opcode 0x88/0x89) or
    *            "mov mem, imm" (opcode 0xc6/0xc7) instructions.
    * then it should be disassembled as an xrelease not rep.
    */
   if (byte == 0xf3 && (nextByte == 0x88 || nextByte == 0x89 ||
              nextByte == 0xc6 || nextByte == 0xc7)) {
    insn->xAcquireRelease = true;
    if (nextByte != 0x90) // PAUSE instruction support
     break;
   }
   if (isREX(insn, nextByte)) {
    uint8_t nnextByte;
    // Go to REX prefix after the current one
    if (consumeByte(insn, &nnextByte))
     return -1;
    // We should be able to read next byte after REX prefix
    if (lookAtByte(insn, &nnextByte))
     return -1;
    unconsumeByte(insn);
   }
  }

  switch (byte) {
  case 0xf0: /* LOCK */
  case 0xf2: /* REPNE/REPNZ */
  case 0xf3: /* REP or REPE/REPZ */
   setPrefixPresent(insn, byte);
   break;
  case 0x2e: /* CS segment override -OR- Branch not taken */
  case 0x36: /* SS segment override -OR- Branch taken */
  case 0x3e: /* DS segment override */
  case 0x26: /* ES segment override */
  case 0x64: /* FS segment override */
  case 0x65: /* GS segment override */
   switch (byte) {
   case 0x2e:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_CS;
    break;
   case 0x36:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_SS;
    break;
   case 0x3e:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_DS;
    break;
   case 0x26:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_ES;
    break;
   case 0x64:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_FS;
    break;
   case 0x65:
    insn->segmentOverride = SEG_OVERRIDE_GS;
    break;
   default:
    debug("Unhandled override");
    return -1;
   }
   setPrefixPresent(insn, byte);
   break;
  case 0x66: /* Operand-size override */
   insn->hasOpSize = true;
   setPrefixPresent(insn, byte);
   break;
  case 0x67: /* Address-size override */
   insn->hasAdSize = true;
   setPrefixPresent(insn, byte);
   break;
  default:  /* Not a prefix byte */
   isPrefix = false;
   break;
  }

  if (isPrefix)
   dbgprintf(insn, "Found prefix 0x%hhx", byte);
 }

 insn->vectorExtensionType = TYPE_NO_VEX_XOP;

 if (byte == 0x62) {
  uint8_t byte1, byte2;

  if (consumeByte(insn, &byte1)) {
   dbgprintf(insn, "Couldn't read second byte of EVEX prefix");
   return -1;
  }

  if (lookAtByte(insn, &byte2)) {
   dbgprintf(insn, "Couldn't read third byte of EVEX prefix");
   return -1;
  }

  if ((insn->mode == MODE_64BIT || (byte1 & 0xc0) == 0xc0) &&
    ((~byte1 & 0xc) == 0xc) && ((byte2 & 0x4) == 0x4)) {
   insn->vectorExtensionType = TYPE_EVEX;
  } else {
   unconsumeByte(insn); /* unconsume byte1 */
   unconsumeByte(insn); /* unconsume byte */
  }

  if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX) {
   insn->vectorExtensionPrefix[0] = byte;
   insn->vectorExtensionPrefix[1] = byte1;
   if (consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[2])) {
    dbgprintf(insn, "Couldn't read third byte of EVEX prefix");
    return -1;
   }
   if (consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[3])) {
    dbgprintf(insn, "Couldn't read fourth byte of EVEX prefix");
    return -1;
   }

   /* We simulate the REX prefix for simplicity's sake */
   if (insn->mode == MODE_64BIT) {
    insn->rexPrefix = 0x40
            | (wFromEVEX3of4(insn->vectorExtensionPrefix[2]) << 3)
            | (rFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 2)
            | (xFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 1)
            | (bFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 0);
   }

   dbgprintf(insn, "Found EVEX prefix 0x%hhx 0x%hhx 0x%hhx 0x%hhx",
       insn->vectorExtensionPrefix[0], insn->vectorExtensionPrefix[1],
       insn->vectorExtensionPrefix[2], insn->vectorExtensionPrefix[3]);
  }
 } else if (byte == 0xc4) {
  uint8_t byte1;

  if (lookAtByte(insn, &byte1)) {
   dbgprintf(insn, "Couldn't read second byte of VEX");
   return -1;
  }

  if (insn->mode == MODE_64BIT || (byte1 & 0xc0) == 0xc0)
   insn->vectorExtensionType = TYPE_VEX_3B;
  else
   unconsumeByte(insn);

  if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_3B) {
   insn->vectorExtensionPrefix[0] = byte;
   consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[1]);
   consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[2]);

   /* We simulate the REX prefix for simplicity's sake */

   if (insn->mode == MODE_64BIT)
    insn->rexPrefix = 0x40
            | (wFromVEX3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]) << 3)
            | (rFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 2)
            | (xFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 1)
            | (bFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 0);

   dbgprintf(insn, "Found VEX prefix 0x%hhx 0x%hhx 0x%hhx",
        insn->vectorExtensionPrefix[0], insn->vectorExtensionPrefix[1],
        insn->vectorExtensionPrefix[2]);
  }
 } else if (byte == 0xc5) {
  uint8_t byte1;

  if (lookAtByte(insn, &byte1)) {
   dbgprintf(insn, "Couldn't read second byte of VEX");
   return -1;
  }

  if (insn->mode == MODE_64BIT || (byte1 & 0xc0) == 0xc0)
   insn->vectorExtensionType = TYPE_VEX_2B;
  else
   unconsumeByte(insn);

  if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_2B) {
   insn->vectorExtensionPrefix[0] = byte;
   consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[1]);

   if (insn->mode == MODE_64BIT)
    insn->rexPrefix = 0x40
            | (rFromVEX2of2(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 2);

   switch (ppFromVEX2of2(insn->vectorExtensionPrefix[1])) {
   default:
    break;
   case VEX_PREFIX_66:
    insn->hasOpSize = true;
    break;
   }

   dbgprintf(insn, "Found VEX prefix 0x%hhx 0x%hhx",
        insn->vectorExtensionPrefix[0],
        insn->vectorExtensionPrefix[1]);
  }
 } else if (byte == 0x8f) {
  uint8_t byte1;

  if (lookAtByte(insn, &byte1)) {
   dbgprintf(insn, "Couldn't read second byte of XOP");
   return -1;
  }

  if ((byte1 & 0x38) != 0x0) /* 0 in these 3 bits is a POP instruction. */
   insn->vectorExtensionType = TYPE_XOP;
  else
   unconsumeByte(insn);

  if (insn->vectorExtensionType == TYPE_XOP) {
   insn->vectorExtensionPrefix[0] = byte;
   consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[1]);
   consumeByte(insn, &insn->vectorExtensionPrefix[2]);

   /* We simulate the REX prefix for simplicity's sake */

   if (insn->mode == MODE_64BIT)
    insn->rexPrefix = 0x40
            | (wFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]) << 3)
            | (rFromXOP2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 2)
            | (xFromXOP2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 1)
            | (bFromXOP2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 0);

   switch (ppFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2])) {
   default:
    break;
   case VEX_PREFIX_66:
    insn->hasOpSize = true;
    break;
   }

   dbgprintf(insn, "Found XOP prefix 0x%hhx 0x%hhx 0x%hhx",
        insn->vectorExtensionPrefix[0], insn->vectorExtensionPrefix[1],
        insn->vectorExtensionPrefix[2]);
  }
 } else if (isREX(insn, byte)) {
  if (lookAtByte(insn, &nextByte))
   return -1;
  insn->rexPrefix = byte;
  dbgprintf(insn, "Found REX prefix 0x%hhx", byte);
 } else
  unconsumeByte(insn);

 if (insn->mode == MODE_16BIT) {
  insn->registerSize = (insn->hasOpSize ? 4 : 2);
  insn->addressSize = (insn->hasAdSize ? 4 : 2);
  insn->displacementSize = (insn->hasAdSize ? 4 : 2);
  insn->immediateSize = (insn->hasOpSize ? 4 : 2);
 } else if (insn->mode == MODE_32BIT) {
  insn->registerSize = (insn->hasOpSize ? 2 : 4);
  insn->addressSize = (insn->hasAdSize ? 2 : 4);
  insn->displacementSize = (insn->hasAdSize ? 2 : 4);
  insn->immediateSize = (insn->hasOpSize ? 2 : 4);
 } else if (insn->mode == MODE_64BIT) {
  if (insn->rexPrefix && wFromREX(insn->rexPrefix)) {
   insn->registerSize    = 8;
   insn->addressSize = (insn->hasAdSize ? 4 : 8);
   insn->displacementSize  = 4;
   insn->immediateSize   = 4;
  } else {
   insn->registerSize = (insn->hasOpSize ? 2 : 4);
   insn->addressSize = (insn->hasAdSize ? 4 : 8);
   insn->displacementSize = (insn->hasOpSize ? 2 : 4);
   insn->immediateSize = (insn->hasOpSize ? 2 : 4);
  }
 }

 return 0;
}

static int readModRM(struct InternalInstruction* insn);

/*
 * readOpcode - Reads the opcode (excepting the ModR/M byte in the case of
 *  extended or escape opcodes).
 *
 * @param insn - The instruction whose opcode is to be read.
 * @return   - 0 if the opcode could be read successfully; nonzero otherwise.
 */
static int readOpcode(struct InternalInstruction* insn) {
 /* Determine the length of the primary opcode */

 uint8_t current;

 dbgprintf(insn, "readOpcode()");

 insn->opcodeType = ONEBYTE;

 if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX) {
  switch (mmFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1])) {
  default:
   dbgprintf(insn, "Unhandled mm field for instruction (0x%hhx)",
        mmFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]));
   return -1;
  case VEX_LOB_0F:
   insn->opcodeType = TWOBYTE;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case VEX_LOB_0F38:
   insn->opcodeType = THREEBYTE_38;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case VEX_LOB_0F3A:
   insn->opcodeType = THREEBYTE_3A;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  }
 } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_3B) {
  switch (mmmmmFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1])) {
  default:
   dbgprintf(insn, "Unhandled m-mmmm field for instruction (0x%hhx)",
        mmmmmFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]));
   return -1;
  case VEX_LOB_0F:
   insn->opcodeType = TWOBYTE;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case VEX_LOB_0F38:
   insn->opcodeType = THREEBYTE_38;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case VEX_LOB_0F3A:
   insn->opcodeType = THREEBYTE_3A;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  }
 } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_2B) {
  insn->opcodeType = TWOBYTE;
  return consumeByte(insn, &insn->opcode);
 } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_XOP) {
  switch (mmmmmFromXOP2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1])) {
  default:
   dbgprintf(insn, "Unhandled m-mmmm field for instruction (0x%hhx)",
        mmmmmFromVEX2of3(insn->vectorExtensionPrefix[1]));
   return -1;
  case XOP_MAP_SELECT_8:
   insn->opcodeType = XOP8_MAP;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case XOP_MAP_SELECT_9:
   insn->opcodeType = XOP9_MAP;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  case XOP_MAP_SELECT_A:
   insn->opcodeType = XOPA_MAP;
   return consumeByte(insn, &insn->opcode);
  }
 }

 if (consumeByte(insn, &current))
  return -1;

 if (current == 0x0f) {
  dbgprintf(insn, "Found a two-byte escape prefix (0x%hhx)", current);

  if (consumeByte(insn, &current))
   return -1;

  if (current == 0x38) {
   dbgprintf(insn, "Found a three-byte escape prefix (0x%hhx)", current);

   if (consumeByte(insn, &current))
    return -1;

   insn->opcodeType = THREEBYTE_38;
  } else if (current == 0x3a) {
   dbgprintf(insn, "Found a three-byte escape prefix (0x%hhx)", current);

   if (consumeByte(insn, &current))
    return -1;

   insn->opcodeType = THREEBYTE_3A;
  } else if (current == 0x0f) {
   dbgprintf(insn, "Found a 3dnow escape prefix (0x%hhx)", current);

   // Consume operands before the opcode to comply with the 3DNow encoding
   if (readModRM(insn))
    return -1;

   if (consumeByte(insn, &current))
    return -1;

   insn->opcodeType = THREEDNOW_MAP;
  } else {
   dbgprintf(insn, "Didn't find a three-byte escape prefix");

   insn->opcodeType = TWOBYTE;
  }
 } else if (insn->mandatoryPrefix)
  // The opcode with mandatory prefix must start with opcode escape.
  // If not it's legacy repeat prefix
  insn->mandatoryPrefix = 0;

 /*
  * At this point we have consumed the full opcode.
  * Anything we consume from here on must be unconsumed.
  */

 insn->opcode = current;

 return 0;
}

/*
 * getIDWithAttrMask - Determines the ID of an instruction, consuming
 *  the ModR/M byte as appropriate for extended and escape opcodes,
 *  and using a supplied attribute mask.
 *
 * @param instructionID - A pointer whose target is filled in with the ID of the
 *            instruction.
 * @param insn     - The instruction whose ID is to be determined.
 * @param attrMask   - The attribute mask to search.
 * @return       - 0 if the ModR/M could be read when needed or was not
 *            needed; nonzero otherwise.
 */
static int getIDWithAttrMask(uint16_t* instructionID,
               struct InternalInstruction* insn,
               uint16_t attrMask) {
 bool hasModRMExtension;

 InstructionContext instructionClass = contextForAttrs(attrMask);

 hasModRMExtension = modRMRequired(insn->opcodeType,
                  instructionClass,
                  insn->opcode);

 if (hasModRMExtension) {
  if (readModRM(insn))
   return -1;

  *instructionID = decode(insn->opcodeType,
              instructionClass,
              insn->opcode,
              insn->modRM);
 } else {
  *instructionID = decode(insn->opcodeType,
              instructionClass,
              insn->opcode,
              0);
 }

 return 0;
}

/*
 * is16BitEquivalent - Determines whether two instruction names refer to
 * equivalent instructions but one is 16-bit whereas the other is not.
 *
 * @param orig - The instruction that is not 16-bit
 * @param equiv - The instruction that is 16-bit
 */
static bool is16BitEquivalent(const char *orig, const char *equiv) {
 off_t i;

 for (i = 0;; i++) {
  if (orig[i] == '\0' && equiv[i] == '\0')
   return true;
  if (orig[i] == '\0' || equiv[i] == '\0')
   return false;
  if (orig[i] != equiv[i]) {
   if ((orig[i] == 'Q' || orig[i] == 'L') && equiv[i] == 'W')
    continue;
   if ((orig[i] == '6' || orig[i] == '3') && equiv[i] == '1')
    continue;
   if ((orig[i] == '4' || orig[i] == '2') && equiv[i] == '6')
    continue;
   return false;
  }
 }
}

/*
 * is64Bit - Determines whether this instruction is a 64-bit instruction.
 *
 * @param name - The instruction that is not 16-bit
 */
static bool is64Bit(const char *name) {
 off_t i;

 for (i = 0;; ++i) {
  if (name[i] == '\0')
   return false;
  if (name[i] == '6' && name[i+1] == '4')
   return true;
 }
}

/*
 * getID - Determines the ID of an instruction, consuming the ModR/M byte as
 *  appropriate for extended and escape opcodes. Determines the attributes and
 *  context for the instruction before doing so.
 *
 * @param insn - The instruction whose ID is to be determined.
 * @return   - 0 if the ModR/M could be read when needed or was not needed;
 *        nonzero otherwise.
 */
static int getID(struct InternalInstruction* insn, const void *miiArg) {
 uint16_t attrMask;
 uint16_t instructionID;

 dbgprintf(insn, "getID()");

 attrMask = ATTR_NONE;

 if (insn->mode == MODE_64BIT)
  attrMask |= ATTR_64BIT;

 if (insn->vectorExtensionType != TYPE_NO_VEX_XOP) {
  attrMask |= (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX) ? ATTR_EVEX : ATTR_VEX;

  if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX) {
   switch (ppFromEVEX3of4(insn->vectorExtensionPrefix[2])) {
   case VEX_PREFIX_66:
    attrMask |= ATTR_OPSIZE;
    break;
   case VEX_PREFIX_F3:
    attrMask |= ATTR_XS;
    break;
   case VEX_PREFIX_F2:
    attrMask |= ATTR_XD;
    break;
   }

   if (zFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    attrMask |= ATTR_EVEXKZ;
   if (bFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    attrMask |= ATTR_EVEXB;
   if (aaaFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    attrMask |= ATTR_EVEXK;
   if (lFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    attrMask |= ATTR_EVEXL;
   if (l2FromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    attrMask |= ATTR_EVEXL2;
  } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_3B) {
   switch (ppFromVEX3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2])) {
   case VEX_PREFIX_66:
    attrMask |= ATTR_OPSIZE;
    break;
   case VEX_PREFIX_F3:
    attrMask |= ATTR_XS;
    break;
   case VEX_PREFIX_F2:
    attrMask |= ATTR_XD;
    break;
   }

   if (lFromVEX3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]))
    attrMask |= ATTR_VEXL;
  } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_2B) {
   switch (ppFromVEX2of2(insn->vectorExtensionPrefix[1])) {
   case VEX_PREFIX_66:
    attrMask |= ATTR_OPSIZE;
    break;
   case VEX_PREFIX_F3:
    attrMask |= ATTR_XS;
    break;
   case VEX_PREFIX_F2:
    attrMask |= ATTR_XD;
    break;
   }

   if (lFromVEX2of2(insn->vectorExtensionPrefix[1]))
    attrMask |= ATTR_VEXL;
  } else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_XOP) {
   switch (ppFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2])) {
   case VEX_PREFIX_66:
    attrMask |= ATTR_OPSIZE;
    break;
   case VEX_PREFIX_F3:
    attrMask |= ATTR_XS;
    break;
   case VEX_PREFIX_F2:
    attrMask |= ATTR_XD;
    break;
   }

   if (lFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]))
    attrMask |= ATTR_VEXL;
  } else {
   return -1;
  }
 } else if (!insn->mandatoryPrefix) {
  // If we don't have mandatory prefix we should use legacy prefixes here
  if (insn->hasOpSize && (insn->mode != MODE_16BIT))
   attrMask |= ATTR_OPSIZE;
  if (insn->hasAdSize)
   attrMask |= ATTR_ADSIZE;
  if (insn->opcodeType == ONEBYTE) {
   if (insn->repeatPrefix == 0xf3 && (insn->opcode == 0x90))
    // Special support for PAUSE
    attrMask |= ATTR_XS;
  } else {
   if (insn->repeatPrefix == 0xf2)
    attrMask |= ATTR_XD;
   else if (insn->repeatPrefix == 0xf3)
    attrMask |= ATTR_XS;
  }
 } else {
  switch (insn->mandatoryPrefix) {
  case 0xf2:
   attrMask |= ATTR_XD;
   break;
  case 0xf3:
   attrMask |= ATTR_XS;
   break;
  case 0x66:
   if (insn->mode != MODE_16BIT)
    attrMask |= ATTR_OPSIZE;
   break;
  case 0x67:
   attrMask |= ATTR_ADSIZE;
   break;
  }

 }

 if (insn->rexPrefix & 0x08) {
  attrMask |= ATTR_REXW;
  attrMask &= ~ATTR_ADSIZE;
 }

 /*
  * JCXZ/JECXZ need special handling for 16-bit mode because the meaning
  * of the AdSize prefix is inverted w.r.t. 32-bit mode.
  */
 if (insn->mode == MODE_16BIT && insn->opcodeType == ONEBYTE &&
   insn->opcode == 0xE3)
  attrMask ^= ATTR_ADSIZE;

 /*
  * In 64-bit mode all f64 superscripted opcodes ignore opcode size prefix
  * CALL/JMP/JCC instructions need to ignore 0x66 and consume 4 bytes
  */

 if ((insn->mode == MODE_64BIT) && insn->hasOpSize) {
  switch (insn->opcode) {
  case 0xE8:
  case 0xE9:
   // Take care of psubsb and other mmx instructions.
   if (insn->opcodeType == ONEBYTE) {
    attrMask ^= ATTR_OPSIZE;
    insn->immediateSize = 4;
    insn->displacementSize = 4;
   }
   break;
  case 0x82:
  case 0x83:
  case 0x84:
  case 0x85:
  case 0x86:
  case 0x87:
  case 0x88:
  case 0x89:
  case 0x8A:
  case 0x8B:
  case 0x8C:
  case 0x8D:
  case 0x8E:
  case 0x8F:
   // Take care of lea and three byte ops.
   if (insn->opcodeType == TWOBYTE) {
    attrMask ^= ATTR_OPSIZE;
    insn->immediateSize = 4;
    insn->displacementSize = 4;
   }
   break;
  }
 }

 if (getIDWithAttrMask(&instructionID, insn, attrMask))
  return -1;

 /* The following clauses compensate for limitations of the tables. */

 if (insn->mode != MODE_64BIT &&
   insn->vectorExtensionType != TYPE_NO_VEX_XOP) {
  /*
   * The tables can't distinquish between cases where the W-bit is used to
   * select register size and cases where its a required part of the opcode.
   */
  if ((insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX &&
     wFromEVEX3of4(insn->vectorExtensionPrefix[2])) ||
    (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_3B &&
     wFromVEX3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2])) ||
    (insn->vectorExtensionType == TYPE_XOP &&
     wFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]))) {

   uint16_t instructionIDWithREXW;
   if (getIDWithAttrMask(&instructionIDWithREXW,
              insn, attrMask | ATTR_REXW)) {
    insn->instructionID = instructionID;
    insn->spec = specifierForUID(instructionID);
    return 0;
   }

   auto SpecName = GetInstrName(instructionIDWithREXW, miiArg);
   // If not a 64-bit instruction. Switch the opcode.
   if (!is64Bit(SpecName.data())) {
    insn->instructionID = instructionIDWithREXW;
    insn->spec = specifierForUID(instructionIDWithREXW);
    return 0;
   }
  }
 }

 /*
  * Absolute moves, umonitor, and movdir64b need special handling.
  * -For 16-bit mode because the meaning of the AdSize and OpSize prefixes are
  * inverted w.r.t.
  * -For 32-bit mode we need to ensure the ADSIZE prefix is observed in
  * any position.
  */
 if ((insn->opcodeType == ONEBYTE && ((insn->opcode & 0xFC) == 0xA0)) ||
   (insn->opcodeType == TWOBYTE && (insn->opcode == 0xAE)) ||
   (insn->opcodeType == THREEBYTE_38 && insn->opcode == 0xF8)) {
  /* Make sure we observed the prefixes in any position. */
  if (insn->hasAdSize)
   attrMask |= ATTR_ADSIZE;
  if (insn->hasOpSize)
   attrMask |= ATTR_OPSIZE;

  /* In 16-bit, invert the attributes. */
  if (insn->mode == MODE_16BIT) {
   attrMask ^= ATTR_ADSIZE;

   /* The OpSize attribute is only valid with the absolute moves. */
   if (insn->opcodeType == ONEBYTE && ((insn->opcode & 0xFC) == 0xA0))
    attrMask ^= ATTR_OPSIZE;
  }

  if (getIDWithAttrMask(&instructionID, insn, attrMask))
   return -1;

  insn->instructionID = instructionID;
  insn->spec = specifierForUID(instructionID);
  return 0;
 }

 if ((insn->mode == MODE_16BIT || insn->hasOpSize) &&
   !(attrMask & ATTR_OPSIZE)) {
  /*
   * The instruction tables make no distinction between instructions that
   * allow OpSize anywhere (i.e., 16-bit operations) and that need it in a
   * particular spot (i.e., many MMX operations). In general we're
   * conservative, but in the specific case where OpSize is present but not
   * in the right place we check if there's a 16-bit operation.
   */

  const struct InstructionSpecifier *spec;
  uint16_t instructionIDWithOpsize;
  llvm::StringRef specName, specWithOpSizeName;

  spec = specifierForUID(instructionID);

  if (getIDWithAttrMask(&instructionIDWithOpsize,
             insn,
             attrMask | ATTR_OPSIZE)) {
   /*
    * ModRM required with OpSize but not present; give up and return version
    * without OpSize set
    */

   insn->instructionID = instructionID;
   insn->spec = spec;
   return 0;
  }

  specName = GetInstrName(instructionID, miiArg);
  specWithOpSizeName = GetInstrName(instructionIDWithOpsize, miiArg);

  if (is16BitEquivalent(specName.data(), specWithOpSizeName.data()) &&
    (insn->mode == MODE_16BIT) ^ insn->hasOpSize) {
   insn->instructionID = instructionIDWithOpsize;
   insn->spec = specifierForUID(instructionIDWithOpsize);
  } else {
   insn->instructionID = instructionID;
   insn->spec = spec;
  }
  return 0;
 }

 if (insn->opcodeType == ONEBYTE && insn->opcode == 0x90 &&
   insn->rexPrefix & 0x01) {
  /*
   * NOOP shouldn't decode as NOOP if REX.b is set. Instead
   * it should decode as XCHG %r8, %eax.
   */

  const struct InstructionSpecifier *spec;
  uint16_t instructionIDWithNewOpcode;
  const struct InstructionSpecifier *specWithNewOpcode;

  spec = specifierForUID(instructionID);

  /* Borrow opcode from one of the other XCHGar opcodes */
  insn->opcode = 0x91;

  if (getIDWithAttrMask(&instructionIDWithNewOpcode,
             insn,
             attrMask)) {
   insn->opcode = 0x90;

   insn->instructionID = instructionID;
   insn->spec = spec;
   return 0;
  }

  specWithNewOpcode = specifierForUID(instructionIDWithNewOpcode);

  /* Change back */
  insn->opcode = 0x90;

  insn->instructionID = instructionIDWithNewOpcode;
  insn->spec = specWithNewOpcode;

  return 0;
 }

 insn->instructionID = instructionID;
 insn->spec = specifierForUID(insn->instructionID);

 return 0;
}

/*
 * readSIB - Consumes the SIB byte to determine addressing information for an
 *  instruction.
 *
 * @param insn - The instruction whose SIB byte is to be read.
 * @return   - 0 if the SIB byte was successfully read; nonzero otherwise.
 */
static int readSIB(struct InternalInstruction* insn) {
 SIBBase sibBaseBase = SIB_BASE_NONE;
 uint8_t index, base;

 dbgprintf(insn, "readSIB()");

 if (insn->consumedSIB)
  return 0;

 insn->consumedSIB = true;

 switch (insn->addressSize) {
 case 2:
  dbgprintf(insn, "SIB-based addressing doesn't work in 16-bit mode");
  return -1;
 case 4:
  insn->sibIndexBase = SIB_INDEX_EAX;
  sibBaseBase = SIB_BASE_EAX;
  break;
 case 8:
  insn->sibIndexBase = SIB_INDEX_RAX;
  sibBaseBase = SIB_BASE_RAX;
  break;
 }

 if (consumeByte(insn, &insn->sib))
  return -1;

 index = indexFromSIB(insn->sib) | (xFromREX(insn->rexPrefix) << 3);

 if (index == 0x4) {
  insn->sibIndex = SIB_INDEX_NONE;
 } else {
  insn->sibIndex = (SIBIndex)(insn->sibIndexBase + index);
 }

 insn->sibScale = 1 << scaleFromSIB(insn->sib);

 base = baseFromSIB(insn->sib) | (bFromREX(insn->rexPrefix) << 3);

 switch (base) {
 case 0x5:
 case 0xd:
  switch (modFromModRM(insn->modRM)) {
  case 0x0:
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_32;
   insn->sibBase = SIB_BASE_NONE;
   break;
  case 0x1:
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_8;
   insn->sibBase = (SIBBase)(sibBaseBase + base);
   break;
  case 0x2:
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_32;
   insn->sibBase = (SIBBase)(sibBaseBase + base);
   break;
  case 0x3:
   debug("Cannot have Mod = 0b11 and a SIB byte");
   return -1;
  }
  break;
 default:
  insn->sibBase = (SIBBase)(sibBaseBase + base);
  break;
 }

 return 0;
}

/*
 * readDisplacement - Consumes the displacement of an instruction.
 *
 * @param insn - The instruction whose displacement is to be read.
 * @return   - 0 if the displacement byte was successfully read; nonzero
 *        otherwise.
 */
static int readDisplacement(struct InternalInstruction* insn) {
 int8_t d8;
 int16_t d16;
 int32_t d32;

 dbgprintf(insn, "readDisplacement()");

 if (insn->consumedDisplacement)
  return 0;

 insn->consumedDisplacement = true;
 insn->displacementOffset = insn->readerCursor - insn->startLocation;

 switch (insn->eaDisplacement) {
 case EA_DISP_NONE:
  insn->consumedDisplacement = false;
  break;
 case EA_DISP_8:
  if (consumeInt8(insn, &d8))
   return -1;
  insn->displacement = d8;
  break;
 case EA_DISP_16:
  if (consumeInt16(insn, &d16))
   return -1;
  insn->displacement = d16;
  break;
 case EA_DISP_32:
  if (consumeInt32(insn, &d32))
   return -1;
  insn->displacement = d32;
  break;
 }

 insn->consumedDisplacement = true;
 return 0;
}

/*
 * readModRM - Consumes all addressing information (ModR/M byte, SIB byte, and
 *  displacement) for an instruction and interprets it.
 *
 * @param insn - The instruction whose addressing information is to be read.
 * @return   - 0 if the information was successfully read; nonzero otherwise.
 */
static int readModRM(struct InternalInstruction* insn) {
 uint8_t mod, rm, reg, evexrm;

 dbgprintf(insn, "readModRM()");

 if (insn->consumedModRM)
  return 0;

 if (consumeByte(insn, &insn->modRM))
  return -1;
 insn->consumedModRM = true;

 mod   = modFromModRM(insn->modRM);
 rm   = rmFromModRM(insn->modRM);
 reg   = regFromModRM(insn->modRM);

 /*
  * This goes by insn->registerSize to pick the correct register, which messes
  * up if we're using (say) XMM or 8-bit register operands. That gets fixed in
  * fixupReg().
  */
 switch (insn->registerSize) {
 case 2:
  insn->regBase = MODRM_REG_AX;
  insn->eaRegBase = EA_REG_AX;
  break;
 case 4:
  insn->regBase = MODRM_REG_EAX;
  insn->eaRegBase = EA_REG_EAX;
  break;
 case 8:
  insn->regBase = MODRM_REG_RAX;
  insn->eaRegBase = EA_REG_RAX;
  break;
 }

 reg |= rFromREX(insn->rexPrefix) << 3;
 rm |= bFromREX(insn->rexPrefix) << 3;

 evexrm = 0;
 if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX && insn->mode == MODE_64BIT) {
  reg |= r2FromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 4;
  evexrm = xFromEVEX2of4(insn->vectorExtensionPrefix[1]) << 4;
 }

 insn->reg = (Reg)(insn->regBase + reg);

 switch (insn->addressSize) {
 case 2: {
  EABase eaBaseBase = EA_BASE_BX_SI;

  switch (mod) {
  case 0x0:
   if (rm == 0x6) {
    insn->eaBase = EA_BASE_NONE;
    insn->eaDisplacement = EA_DISP_16;
    if (readDisplacement(insn))
     return -1;
   } else {
    insn->eaBase = (EABase)(eaBaseBase + rm);
    insn->eaDisplacement = EA_DISP_NONE;
   }
   break;
  case 0x1:
   insn->eaBase = (EABase)(eaBaseBase + rm);
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_8;
   insn->displacementSize = 1;
   if (readDisplacement(insn))
    return -1;
   break;
  case 0x2:
   insn->eaBase = (EABase)(eaBaseBase + rm);
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_16;
   if (readDisplacement(insn))
    return -1;
   break;
  case 0x3:
   insn->eaBase = (EABase)(insn->eaRegBase + rm);
   if (readDisplacement(insn))
    return -1;
   break;
  }
  break;
 }
 case 4:
 case 8: {
  EABase eaBaseBase = (insn->addressSize == 4 ? EA_BASE_EAX : EA_BASE_RAX);

  switch (mod) {
  case 0x0:
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_NONE; /* readSIB may override this */
   // In determining whether RIP-relative mode is used (rm=5),
   // or whether a SIB byte is present (rm=4),
   // the extension bits (REX.b and EVEX.x) are ignored.
   switch (rm & 7) {
   case 0x4: // SIB byte is present
    insn->eaBase = (insn->addressSize == 4 ?
            EA_BASE_sib : EA_BASE_sib64);
    if (readSIB(insn) || readDisplacement(insn))
     return -1;
    break;
   case 0x5: // RIP-relative
    insn->eaBase = EA_BASE_NONE;
    insn->eaDisplacement = EA_DISP_32;
    if (readDisplacement(insn))
     return -1;
    break;
   default:
    insn->eaBase = (EABase)(eaBaseBase + rm);
    break;
   }
   break;
  case 0x1:
   insn->displacementSize = 1;
   /* FALLTHROUGH */
  case 0x2:
   insn->eaDisplacement = (mod == 0x1 ? EA_DISP_8 : EA_DISP_32);
   switch (rm & 7) {
   case 0x4: // SIB byte is present
    insn->eaBase = EA_BASE_sib;
    if (readSIB(insn) || readDisplacement(insn))
     return -1;
    break;
   default:
    insn->eaBase = (EABase)(eaBaseBase + rm);
    if (readDisplacement(insn))
     return -1;
    break;
   }
   break;
  case 0x3:
   insn->eaDisplacement = EA_DISP_NONE;
   insn->eaBase = (EABase)(insn->eaRegBase + rm + evexrm);
   break;
  }
  break;
 }
 } /* switch (insn->addressSize) */

 return 0;
}

#define GENERIC_FIXUP_FUNC(name, base, prefix)      \
 static uint16_t name(struct InternalInstruction *insn, \
            OperandType type,         \
            uint8_t index,           \
            uint8_t *valid) {         \
  *valid = 1;                      \
  switch (type) {                    \
  default:                       \
   debug("Unhandled register type");          \
   *valid = 0;                     \
   return 0;                      \
  case TYPE_Rv:                     \
   return base + index;                \
  case TYPE_R8:                     \
   index &= 0xf;                    \
   if (insn->rexPrefix &&               \
     index >= 4 && index <= 7) {           \
    return prefix##_SPL + (index - 4);        \
   } else {                      \
    return prefix##_AL + index;            \
   }                          \
  case TYPE_R16:                    \
   return prefix##_AX + (index & 0xf);         \
  case TYPE_R32:                    \
   return prefix##_EAX + (index & 0xf);        \
  case TYPE_R64:                    \
   return prefix##_RAX + (index & 0xf);        \
  case TYPE_ZMM:                    \
   return prefix##_ZMM0 + index;            \
  case TYPE_YMM:                    \
   return prefix##_YMM0 + index;            \
  case TYPE_XMM:                    \
   return prefix##_XMM0 + index;            \
  case TYPE_VK:                     \
   index &= 0xf;                    \
   if (index > 7)                   \
    *valid = 0;                    \
   return prefix##_K0 + index;             \
  case TYPE_MM64:                    \
   return prefix##_MM0 + (index & 0x7);        \
  case TYPE_SEGMENTREG:                 \
   if ((index & 7) > 5)                \
    *valid = 0;                    \
   return prefix##_ES + (index & 7);          \
  case TYPE_DEBUGREG:                  \
   return prefix##_DR0 + index;            \
  case TYPE_CONTROLREG:                 \
   return prefix##_CR0 + index;            \
  case TYPE_BNDR:                    \
   if (index > 3)                   \
    *valid = 0;                    \
   return prefix##_BND0 + index;            \
  case TYPE_MVSIBX:                   \
   return prefix##_XMM0 + index;            \
  case TYPE_MVSIBY:                   \
   return prefix##_YMM0 + index;            \
  case TYPE_MVSIBZ:                   \
   return prefix##_ZMM0 + index;            \
  }                           \
 }

/*
 * fixup*Value - Consults an operand type to determine the meaning of the
 *  reg or R/M field. If the operand is an XMM operand, for example, an
 *  operand would be XMM0 instead of AX, which readModRM() would otherwise
 *  misinterpret it as.
 *
 * @param insn - The instruction containing the operand.
 * @param type - The operand type.
 * @param index - The existing value of the field as reported by readModRM().
 * @param valid - The address of a uint8_t. The target is set to 1 if the
 *        field is valid for the register class; 0 if not.
 * @return   - The proper value.
 */
GENERIC_FIXUP_FUNC(fixupRegValue, insn->regBase,  MODRM_REG)
GENERIC_FIXUP_FUNC(fixupRMValue, insn->eaRegBase, EA_REG)

/*
 * fixupReg - Consults an operand specifier to determine which of the
 *  fixup*Value functions to use in correcting readModRM()'ss interpretation.
 *
 * @param insn - See fixup*Value().
 * @param op  - The operand specifier.
 * @return   - 0 if fixup was successful; -1 if the register returned was
 *        invalid for its class.
 */
static int fixupReg(struct InternalInstruction *insn,
          const struct OperandSpecifier *op) {
 uint8_t valid;

 dbgprintf(insn, "fixupReg()");

 switch ((OperandEncoding)op->encoding) {
 default:
  debug("Expected a REG or R/M encoding in fixupReg");
  return -1;
 case ENCODING_VVVV:
  insn->vvvv = (Reg)fixupRegValue(insn,
                  (OperandType)op->type,
                  insn->vvvv,
                  &valid);
  if (!valid)
   return -1;
  break;
 case ENCODING_REG:
  insn->reg = (Reg)fixupRegValue(insn,
                  (OperandType)op->type,
                  insn->reg - insn->regBase,
                  &valid);
  if (!valid)
   return -1;
  break;
 CASE_ENCODING_RM:
  if (insn->eaBase >= insn->eaRegBase) {
   insn->eaBase = (EABase)fixupRMValue(insn,
                     (OperandType)op->type,
                     insn->eaBase - insn->eaRegBase,
                     &valid);
   if (!valid)
    return -1;
  }
  break;
 }

 return 0;
}

/*
 * readOpcodeRegister - Reads an operand from the opcode field of an
 *  instruction and interprets it appropriately given the operand width.
 *  Handles AddRegFrm instructions.
 *
 * @param insn - the instruction whose opcode field is to be read.
 * @param size - The width (in bytes) of the register being specified.
 *        1 means AL and friends, 2 means AX, 4 means EAX, and 8 means
 *        RAX.
 * @return   - 0 on success; nonzero otherwise.
 */
static int readOpcodeRegister(struct InternalInstruction* insn, uint8_t size) {
 dbgprintf(insn, "readOpcodeRegister()");

 if (size == 0)
  size = insn->registerSize;

 switch (size) {
 case 1:
  insn->opcodeRegister = (Reg)(MODRM_REG_AL + ((bFromREX(insn->rexPrefix) << 3)
                         | (insn->opcode & 7)));
  if (insn->rexPrefix &&
    insn->opcodeRegister >= MODRM_REG_AL + 0x4 &&
    insn->opcodeRegister < MODRM_REG_AL + 0x8) {
   insn->opcodeRegister = (Reg)(MODRM_REG_SPL
                  + (insn->opcodeRegister - MODRM_REG_AL - 4));
  }

  break;
 case 2:
  insn->opcodeRegister = (Reg)(MODRM_REG_AX
                 + ((bFromREX(insn->rexPrefix) << 3)
                  | (insn->opcode & 7)));
  break;
 case 4:
  insn->opcodeRegister = (Reg)(MODRM_REG_EAX
                 + ((bFromREX(insn->rexPrefix) << 3)
                  | (insn->opcode & 7)));
  break;
 case 8:
  insn->opcodeRegister = (Reg)(MODRM_REG_RAX
                 + ((bFromREX(insn->rexPrefix) << 3)
                  | (insn->opcode & 7)));
  break;
 }

 return 0;
}

/*
 * readImmediate - Consumes an immediate operand from an instruction, given the
 *  desired operand size.
 *
 * @param insn - The instruction whose operand is to be read.
 * @param size - The width (in bytes) of the operand.
 * @return   - 0 if the immediate was successfully consumed; nonzero
 *        otherwise.
 */
static int readImmediate(struct InternalInstruction* insn, uint8_t size) {
 uint8_t imm8;
 uint16_t imm16;
 uint32_t imm32;
 uint64_t imm64;

 dbgprintf(insn, "readImmediate()");

 if (insn->numImmediatesConsumed == 2) {
  debug("Already consumed two immediates");
  return -1;
 }

 if (size == 0)
  size = insn->immediateSize;
 else
  insn->immediateSize = size;
 insn->immediateOffset = insn->readerCursor - insn->startLocation;

 switch (size) {
 case 1:
  if (consumeByte(insn, &imm8))
   return -1;
  insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed] = imm8;
  break;
 case 2:
  if (consumeUInt16(insn, &imm16))
   return -1;
  insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed] = imm16;
  break;
 case 4:
  if (consumeUInt32(insn, &imm32))
   return -1;
  insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed] = imm32;
  break;
 case 8:
  if (consumeUInt64(insn, &imm64))
   return -1;
  insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed] = imm64;
  break;
 }

 insn->numImmediatesConsumed++;

 return 0;
}

/*
 * readVVVV - Consumes vvvv from an instruction if it has a VEX prefix.
 *
 * @param insn - The instruction whose operand is to be read.
 * @return   - 0 if the vvvv was successfully consumed; nonzero
 *        otherwise.
 */
static int readVVVV(struct InternalInstruction* insn) {
 dbgprintf(insn, "readVVVV()");

 int vvvv;
 if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX)
  vvvv = (v2FromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]) << 4 |
      vvvvFromEVEX3of4(insn->vectorExtensionPrefix[2]));
 else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_3B)
  vvvv = vvvvFromVEX3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]);
 else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_VEX_2B)
  vvvv = vvvvFromVEX2of2(insn->vectorExtensionPrefix[1]);
 else if (insn->vectorExtensionType == TYPE_XOP)
  vvvv = vvvvFromXOP3of3(insn->vectorExtensionPrefix[2]);
 else
  return -1;

 if (insn->mode != MODE_64BIT)
  vvvv &= 0xf; // Can only clear bit 4. Bit 3 must be cleared later.

 insn->vvvv = static_cast<Reg>(vvvv);
 return 0;
}

/*
 * readMaskRegister - Reads an mask register from the opcode field of an
 *  instruction.
 *
 * @param insn  - The instruction whose opcode field is to be read.
 * @return    - 0 on success; nonzero otherwise.
 */
static int readMaskRegister(struct InternalInstruction* insn) {
 dbgprintf(insn, "readMaskRegister()");

 if (insn->vectorExtensionType != TYPE_EVEX)
  return -1;

 insn->writemask =
   static_cast<Reg>(aaaFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]));
 return 0;
}

/*
 * readOperands - Consults the specifier for an instruction and consumes all
 *  operands for that instruction, interpreting them as it goes.
 *
 * @param insn - The instruction whose operands are to be read and interpreted.
 * @return   - 0 if all operands could be read; nonzero otherwise.
 */
static int readOperands(struct InternalInstruction* insn) {
 int hasVVVV, needVVVV;
 int sawRegImm = 0;

 dbgprintf(insn, "readOperands()");

 /* If non-zero vvvv specified, need to make sure one of the operands
   uses it. */
 hasVVVV = !readVVVV(insn);
 needVVVV = hasVVVV && (insn->vvvv != 0);

 for (const auto &Op : x86OperandSets[insn->spec->operands]) {
  switch (Op.encoding) {
  case ENCODING_NONE:
  case ENCODING_SI:
  case ENCODING_DI:
   break;
  CASE_ENCODING_VSIB:
   // VSIB can use the V2 bit so check only the other bits.
   if (needVVVV)
    needVVVV = hasVVVV & ((insn->vvvv & 0xf) != 0);
   if (readModRM(insn))
    return -1;

   // Reject if SIB wasn't used.
   if (insn->eaBase != EA_BASE_sib && insn->eaBase != EA_BASE_sib64)
    return -1;

   // If sibIndex was set to SIB_INDEX_NONE, index offset is 4.
   if (insn->sibIndex == SIB_INDEX_NONE)
    insn->sibIndex = (SIBIndex)4;

   // If EVEX.v2 is set this is one of the 16-31 registers.
   if (insn->vectorExtensionType == TYPE_EVEX && insn->mode == MODE_64BIT &&
     v2FromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]))
    insn->sibIndex = (SIBIndex)(insn->sibIndex + 16);

   // Adjust the index register to the correct size.
   switch ((OperandType)Op.type) {
   default:
    debug("Unhandled VSIB index type");
    return -1;
   case TYPE_MVSIBX:
    insn->sibIndex = (SIBIndex)(SIB_INDEX_XMM0 +
                  (insn->sibIndex - insn->sibIndexBase));
    break;
   case TYPE_MVSIBY:
    insn->sibIndex = (SIBIndex)(SIB_INDEX_YMM0 +
                  (insn->sibIndex - insn->sibIndexBase));
    break;
   case TYPE_MVSIBZ:
    insn->sibIndex = (SIBIndex)(SIB_INDEX_ZMM0 +
                  (insn->sibIndex - insn->sibIndexBase));
    break;
   }

   // Apply the AVX512 compressed displacement scaling factor.
   if (Op.encoding != ENCODING_REG && insn->eaDisplacement == EA_DISP_8)
    insn->displacement *= 1 << (Op.encoding - ENCODING_VSIB);
   break;
  case ENCODING_REG:
  CASE_ENCODING_RM:
   if (readModRM(insn))
    return -1;
   if (fixupReg(insn, &Op))
    return -1;
   // Apply the AVX512 compressed displacement scaling factor.
   if (Op.encoding != ENCODING_REG && insn->eaDisplacement == EA_DISP_8)
    insn->displacement *= 1 << (Op.encoding - ENCODING_RM);
   break;
  case ENCODING_IB:
   if (sawRegImm) {
    /* Saw a register immediate so don't read again and instead split the
      previous immediate. FIXME: This is a hack. */
    insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed] =
     insn->immediates[insn->numImmediatesConsumed - 1] & 0xf;
    ++insn->numImmediatesConsumed;
    break;
   }
   if (readImmediate(insn, 1))
    return -1;
   if (Op.type == TYPE_XMM || Op.type == TYPE_YMM)
    sawRegImm = 1;
   break;
  case ENCODING_IW:
   if (readImmediate(insn, 2))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_ID:
   if (readImmediate(insn, 4))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_IO:
   if (readImmediate(insn, 8))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_Iv:
   if (readImmediate(insn, insn->immediateSize))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_Ia:
   if (readImmediate(insn, insn->addressSize))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_IRC:
   insn->RC = (l2FromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]) << 1) |
         lFromEVEX4of4(insn->vectorExtensionPrefix[3]);
   break;
  case ENCODING_RB:
   if (readOpcodeRegister(insn, 1))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_RW:
   if (readOpcodeRegister(insn, 2))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_RD:
   if (readOpcodeRegister(insn, 4))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_RO:
   if (readOpcodeRegister(insn, 8))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_Rv:
   if (readOpcodeRegister(insn, 0))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_FP:
   break;
  case ENCODING_VVVV:
   needVVVV = 0; /* Mark that we have found a VVVV operand. */
   if (!hasVVVV)
    return -1;
   if (insn->mode != MODE_64BIT)
    insn->vvvv = static_cast<Reg>(insn->vvvv & 0x7);
   if (fixupReg(insn, &Op))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_WRITEMASK:
   if (readMaskRegister(insn))
    return -1;
   break;
  case ENCODING_DUP:
   break;
  default:
   dbgprintf(insn, "Encountered an operand with an unknown encoding.");
   return -1;
  }
 }

 /* If we didn't find ENCODING_VVVV operand, but non-zero vvvv present, fail */
 if (needVVVV) return -1;

 return 0;
}

/*
 * decodeInstruction - Reads and interprets a full instruction provided by the
 *  user.
 *
 * @param insn   - A pointer to the instruction to be populated. Must be
 *          pre-allocated.
 * @param reader  - The function to be used to read the instruction's bytes.
 * @param readerArg - A generic argument to be passed to the reader to store
 *          any internal state.
 * @param logger  - If non-NULL, the function to be used to write log messages
 *          and warnings.
 * @param loggerArg - A generic argument to be passed to the logger to store
 *          any internal state.
 * @param startLoc - The address (in the reader's address space) of the first
 *          byte in the instruction.
 * @param mode   - The mode (real mode, IA-32e, or IA-32e in 64-bit mode) to
 *          decode the instruction in.
 * @return     - 0 if the instruction's memory could be read; nonzero if
 *          not.
 */
int llvm::X86Disassembler::decodeInstruction(
  struct InternalInstruction *insn, byteReader_t reader,
  const void *readerArg, dlog_t logger, void *loggerArg, const void *miiArg,
  uint64_t startLoc, DisassemblerMode mode) {
 memset(insn, 0, sizeof(struct InternalInstruction));

 insn->reader = reader;
 insn->readerArg = readerArg;
 insn->dlog = logger;
 insn->dlogArg = loggerArg;
 insn->startLocation = startLoc;
 insn->readerCursor = startLoc;
 insn->mode = mode;
 insn->numImmediatesConsumed = 0;

 if (readPrefixes(insn)    ||
   readOpcode(insn)     ||
   getID(insn, miiArg)   ||
   insn->instructionID == 0 ||
   readOperands(insn))
  return -1;

 insn->operands = x86OperandSets[insn->spec->operands];

 insn->length = insn->readerCursor - insn->startLocation;

 dbgprintf(insn, "Read from 0x%llx to 0x%llx: length %zu",
      startLoc, insn->readerCursor, insn->length);

 if (insn->length > 15)
  dbgprintf(insn, "Instruction exceeds 15-byte limit");

 return 0;
}