llvm.org GIT mirror llvm / 790af1a include / llvm / DebugInfo / CodeView / TypeDeserializer.h
790af1a

Tree @790af1a (Download .tar.gz)

TypeDeserializer.h @790af1araw · history · blame

//===- TypeDeserializer.h ---------------------------------------*- C++ -*-===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#ifndef LLVM_DEBUGINFO_CODEVIEW_TYPEDESERIALIZER_H
#define LLVM_DEBUGINFO_CODEVIEW_TYPEDESERIALIZER_H

#include "llvm/ADT/ArrayRef.h"
#include "llvm/ADT/STLExtras.h"
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/CodeView.h"
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/TypeRecord.h"
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/TypeRecordMapping.h"
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/TypeVisitorCallbacks.h"
#include "llvm/Support/BinaryByteStream.h"
#include "llvm/Support/BinaryStreamReader.h"
#include "llvm/Support/Error.h"
#include <cassert>
#include <cstdint>
#include <memory>

namespace llvm {
namespace codeview {

class TypeDeserializer : public TypeVisitorCallbacks {
 struct MappingInfo {
  explicit MappingInfo(ArrayRef<uint8_t> RecordData)
    : Stream(RecordData, llvm::support::little), Reader(Stream),
     Mapping(Reader) {}

  BinaryByteStream Stream;
  BinaryStreamReader Reader;
  TypeRecordMapping Mapping;
 };

public:
 TypeDeserializer() = default;

 template <typename T> static Error deserializeAs(CVType &CVT, T &Record) {
  Record.Kind = static_cast<TypeRecordKind>(CVT.kind());
  MappingInfo I(CVT.content());
  if (auto EC = I.Mapping.visitTypeBegin(CVT))
   return EC;
  if (auto EC = I.Mapping.visitKnownRecord(CVT, Record))
   return EC;
  if (auto EC = I.Mapping.visitTypeEnd(CVT))
   return EC;
  return Error::success();
 }

 template <typename T>
 static Expected<T> deserializeAs(ArrayRef<uint8_t> Data) {
  const RecordPrefix *Prefix =
    reinterpret_cast<const RecordPrefix *>(Data.data());
  TypeRecordKind K =
    static_cast<TypeRecordKind>(uint16_t(Prefix->RecordKind));
  T Record(K);
  CVType CVT(static_cast<TypeLeafKind>(K), Data);
  if (auto EC = deserializeAs<T>(CVT, Record))
   return std::move(EC);
  return Record;
 }

 Error visitTypeBegin(CVType &Record) override {
  assert(!Mapping && "Already in a type mapping!");
  Mapping = llvm::make_unique<MappingInfo>(Record.content());
  return Mapping->Mapping.visitTypeBegin(Record);
 }

 Error visitTypeBegin(CVType &Record, TypeIndex Index) override {
  return visitTypeBegin(Record);
 }

 Error visitTypeEnd(CVType &Record) override {
  assert(Mapping && "Not in a type mapping!");
  auto EC = Mapping->Mapping.visitTypeEnd(Record);
  Mapping.reset();
  return EC;
 }

#define TYPE_RECORD(EnumName, EnumVal, Name)                  \
 Error visitKnownRecord(CVType &CVR, Name##Record &Record) override {     \
  return visitKnownRecordImpl<Name##Record>(CVR, Record);          \
 }
#define MEMBER_RECORD(EnumName, EnumVal, Name)
#define TYPE_RECORD_ALIAS(EnumName, EnumVal, Name, AliasName)
#define MEMBER_RECORD_ALIAS(EnumName, EnumVal, Name, AliasName)
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/CodeViewTypes.def"

private:
 template <typename RecordType>
 Error visitKnownRecordImpl(CVType &CVR, RecordType &Record) {
  return Mapping->Mapping.visitKnownRecord(CVR, Record);
 }

 std::unique_ptr<MappingInfo> Mapping;
};

class FieldListDeserializer : public TypeVisitorCallbacks {
 struct MappingInfo {
  explicit MappingInfo(BinaryStreamReader &R)
    : Reader(R), Mapping(Reader), StartOffset(0) {}

  BinaryStreamReader &Reader;
  TypeRecordMapping Mapping;
  uint32_t StartOffset;
 };

public:
 explicit FieldListDeserializer(BinaryStreamReader &Reader) : Mapping(Reader) {
  CVType FieldList;
  FieldList.Type = TypeLeafKind::LF_FIELDLIST;
  consumeError(Mapping.Mapping.visitTypeBegin(FieldList));
 }

 ~FieldListDeserializer() override {
  CVType FieldList;
  FieldList.Type = TypeLeafKind::LF_FIELDLIST;
  consumeError(Mapping.Mapping.visitTypeEnd(FieldList));
 }

 Error visitMemberBegin(CVMemberRecord &Record) override {
  Mapping.StartOffset = Mapping.Reader.getOffset();
  return Mapping.Mapping.visitMemberBegin(Record);
 }

 Error visitMemberEnd(CVMemberRecord &Record) override {
  if (auto EC = Mapping.Mapping.visitMemberEnd(Record))
   return EC;
  return Error::success();
 }

#define TYPE_RECORD(EnumName, EnumVal, Name)
#define MEMBER_RECORD(EnumName, EnumVal, Name)                 \
 Error visitKnownMember(CVMemberRecord &CVR, Name##Record &Record) override { \
  return visitKnownMemberImpl<Name##Record>(CVR, Record);          \
 }
#define TYPE_RECORD_ALIAS(EnumName, EnumVal, Name, AliasName)
#define MEMBER_RECORD_ALIAS(EnumName, EnumVal, Name, AliasName)
#include "llvm/DebugInfo/CodeView/CodeViewTypes.def"

private:
 template <typename RecordType>
 Error visitKnownMemberImpl(CVMemberRecord &CVR, RecordType &Record) {
  if (auto EC = Mapping.Mapping.visitKnownMember(CVR, Record))
   return EC;

  uint32_t EndOffset = Mapping.Reader.getOffset();
  uint32_t RecordLength = EndOffset - Mapping.StartOffset;
  Mapping.Reader.setOffset(Mapping.StartOffset);
  if (auto EC = Mapping.Reader.readBytes(CVR.Data, RecordLength))
   return EC;
  assert(Mapping.Reader.getOffset() == EndOffset);
  return Error::success();
 }
 MappingInfo Mapping;
};

} // end namespace codeview
} // end namespace llvm

#endif // LLVM_DEBUGINFO_CODEVIEW_TYPEDESERIALIZER_H