llvm.org GIT mirror llvm / 790af1a include / llvm / DebugInfo / CodeView / Line.h
790af1a

Tree @790af1a (Download .tar.gz)

Line.h @790af1araw · history · blame

//===- Line.h ---------------------------------------------------*- C++ -*-===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#ifndef LLVM_DEBUGINFO_CODEVIEW_LINE_H
#define LLVM_DEBUGINFO_CODEVIEW_LINE_H

#include "llvm/DebugInfo/CodeView/TypeIndex.h"
#include "llvm/Support/Endian.h"
#include <cinttypes>

namespace llvm {
namespace codeview {

using llvm::support::ulittle32_t;

class LineInfo {
public:
 enum : uint32_t {
  AlwaysStepIntoLineNumber = 0xfeefee,
  NeverStepIntoLineNumber = 0xf00f00
 };

 enum : int { EndLineDeltaShift = 24 };

 enum : uint32_t {
  StartLineMask = 0x00ffffff,
  EndLineDeltaMask = 0x7f000000,
  StatementFlag = 0x80000000u
 };

 LineInfo(uint32_t StartLine, uint32_t EndLine, bool IsStatement);
 LineInfo(uint32_t LineData) : LineData(LineData) {}

 uint32_t getStartLine() const { return LineData & StartLineMask; }

 uint32_t getLineDelta() const {
  return (LineData & EndLineDeltaMask) >> EndLineDeltaShift;
 }

 uint32_t getEndLine() const { return getStartLine() + getLineDelta(); }

 bool isStatement() const { return (LineData & StatementFlag) != 0; }

 uint32_t getRawData() const { return LineData; }

 bool isAlwaysStepInto() const {
  return getStartLine() == AlwaysStepIntoLineNumber;
 }

 bool isNeverStepInto() const {
  return getStartLine() == NeverStepIntoLineNumber;
 }

private:
 uint32_t LineData;
};

class ColumnInfo {
private:
 static const uint32_t StartColumnMask = 0x0000ffffu;
 static const uint32_t EndColumnMask = 0xffff0000u;
 static const int EndColumnShift = 16;

public:
 ColumnInfo(uint16_t StartColumn, uint16_t EndColumn) {
  ColumnData =
    (static_cast<uint32_t>(StartColumn) & StartColumnMask) |
    ((static_cast<uint32_t>(EndColumn) << EndColumnShift) & EndColumnMask);
 }

 uint16_t getStartColumn() const {
  return static_cast<uint16_t>(ColumnData & StartColumnMask);
 }

 uint16_t getEndColumn() const {
  return static_cast<uint16_t>((ColumnData & EndColumnMask) >>
                 EndColumnShift);
 }

 uint32_t getRawData() const { return ColumnData; }

private:
 uint32_t ColumnData;
};

class Line {
private:
 int32_t CodeOffset;
 LineInfo LineInf;
 ColumnInfo ColumnInf;

public:
 Line(int32_t CodeOffset, uint32_t StartLine, uint32_t EndLine,
    uint16_t StartColumn, uint16_t EndColumn, bool IsStatement)
   : CodeOffset(CodeOffset), LineInf(StartLine, EndLine, IsStatement),
    ColumnInf(StartColumn, EndColumn) {}

 Line(int32_t CodeOffset, LineInfo LineInf, ColumnInfo ColumnInf)
   : CodeOffset(CodeOffset), LineInf(LineInf), ColumnInf(ColumnInf) {}

 LineInfo getLineInfo() const { return LineInf; }

 ColumnInfo getColumnInfo() const { return ColumnInf; }

 int32_t getCodeOffset() const { return CodeOffset; }

 uint32_t getStartLine() const { return LineInf.getStartLine(); }

 uint32_t getLineDelta() const { return LineInf.getLineDelta(); }

 uint32_t getEndLine() const { return LineInf.getEndLine(); }

 uint16_t getStartColumn() const { return ColumnInf.getStartColumn(); }

 uint16_t getEndColumn() const { return ColumnInf.getEndColumn(); }

 bool isStatement() const { return LineInf.isStatement(); }

 bool isAlwaysStepInto() const { return LineInf.isAlwaysStepInto(); }

 bool isNeverStepInto() const { return LineInf.isNeverStepInto(); }
};

} // namespace codeview
} // namespace llvm

#endif