llvm.org GIT mirror llvm / 2edda52 test / CodeGen / Thumb2 / intrinsics-coprocessor.ll
2edda52

Tree @2edda52 (Download .tar.gz)

intrinsics-coprocessor.ll @2edda52raw · history · blame

; RUN: llc < %s -mtriple=thumbv7-eabi -mcpu=cortex-a8 -show-mc-encoding | FileCheck %s
define void @coproc(i8* %i) nounwind {
entry:
 ; CHECK: mrc p7, #1, r{{[0-9]+}}, c1, c1, #4
 %0 = tail call i32 @llvm.arm.mrc(i32 7, i32 1, i32 1, i32 1, i32 4) nounwind
 ; CHECK: mcr p7, #1, r{{[0-9]+}}, c1, c1, #4
 tail call void @llvm.arm.mcr(i32 7, i32 1, i32 %0, i32 1, i32 1, i32 4) nounwind
 ; CHECK: mrc2 p7, #1, r{{[0-9]+}}, c1, c1, #4
 %1 = tail call i32 @llvm.arm.mrc2(i32 7, i32 1, i32 1, i32 1, i32 4) nounwind
 ; CHECK: mcr2 p7, #1, r{{[0-9]+}}, c1, c1, #4
 tail call void @llvm.arm.mcr2(i32 7, i32 1, i32 %1, i32 1, i32 1, i32 4) nounwind
 ; CHECK: mcrr p7, #1, r{{[0-9]+}}, r{{[0-9]+}}, c1
 tail call void @llvm.arm.mcrr(i32 7, i32 1, i32 %0, i32 %1, i32 1) nounwind
 ; CHECK: mcrr2 p7, #1, r{{[0-9]+}}, r{{[0-9]+}}, c1
 tail call void @llvm.arm.mcrr2(i32 7, i32 1, i32 %0, i32 %1, i32 1) nounwind
 ; CHECK: cdp p7, #3, c1, c1, c1, #5
 tail call void @llvm.arm.cdp(i32 7, i32 3, i32 1, i32 1, i32 1, i32 5) nounwind
 ; CHECK: cdp2 p7, #3, c1, c1, c1, #5
 tail call void @llvm.arm.cdp2(i32 7, i32 3, i32 1, i32 1, i32 1, i32 5) nounwind
 ; CHECK: ldc p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.ldc(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: ldcl p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.ldcl(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: ldc2 p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.ldc2(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: ldc2l p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.ldc2l(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: stc p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.stc(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: stcl p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.stcl(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: stc2 p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.stc2(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: stc2l p7, c3, [r{{[0-9]+}}]
 tail call void @llvm.arm.stc2l(i32 7, i32 3, i8* %i) nounwind
 ; CHECK: mrrc p1, #2, r{{[0-9]+}}, r{{[0-9]+}}, c3
 %2 = tail call { i32, i32 } @llvm.arm.mrrc(i32 1, i32 2, i32 3) nounwind
 ; CHECK: mrrc2 p1, #2, r{{[0-9]+}}, r{{[0-9]+}}, c3
 %3 = tail call { i32, i32 } @llvm.arm.mrrc2(i32 1, i32 2, i32 3) nounwind
 ret void
}

define hidden void @cond_cdp(i32 %a) {
; CHECK-LABEL: cond_cdp:
entry:
 %tobool = icmp eq i32 %a, 0
 br i1 %tobool, label %if.end, label %if.then

if.then:
; CHECK: it ne
; CHECK: cdpne  p15, #0, c0, c0, c0, #0 @ encoding: [0x00,0xee,0x00,0x0f]
 tail call void @llvm.arm.cdp(i32 15, i32 0, i32 0, i32 0, i32 0, i32 0)
 br label %if.end

if.end:
 ret void
}

declare void @llvm.arm.ldc(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.ldcl(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.ldc2(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.ldc2l(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.stc(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.stcl(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.stc2(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.stc2l(i32, i32, i8*) nounwind

declare void @llvm.arm.cdp2(i32, i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare void @llvm.arm.cdp(i32, i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare void @llvm.arm.mcrr2(i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare void @llvm.arm.mcrr(i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare void @llvm.arm.mcr2(i32, i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare i32 @llvm.arm.mrc2(i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare void @llvm.arm.mcr(i32, i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare i32 @llvm.arm.mrc(i32, i32, i32, i32, i32) nounwind

declare { i32, i32 } @llvm.arm.mrrc(i32, i32, i32) nounwind

declare { i32, i32 } @llvm.arm.mrrc2(i32, i32, i32) nounwind