llvm.org GIT mirror llvm / 1a4e1d8 lib / Target / PowerPC / PPCFrameLowering.cpp
1a4e1d8

Tree @1a4e1d8 (Download .tar.gz)

PPCFrameLowering.cpp @1a4e1d8raw · history · blame

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
//===-- PPCFrameLowering.cpp - PPC Frame Information ----------------------===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file contains the PPC implementation of TargetFrameLowering class.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#include "PPCFrameLowering.h"
#include "PPCInstrBuilder.h"
#include "PPCInstrInfo.h"
#include "PPCMachineFunctionInfo.h"
#include "PPCSubtarget.h"
#include "PPCTargetMachine.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
#include "llvm/IR/Function.h"
#include "llvm/Target/TargetOptions.h"

using namespace llvm;

/// VRRegNo - Map from a numbered VR register to its enum value.
///
static const MCPhysReg VRRegNo[] = {
 PPC::V0 , PPC::V1 , PPC::V2 , PPC::V3 , PPC::V4 , PPC::V5 , PPC::V6 , PPC::V7 ,
 PPC::V8 , PPC::V9 , PPC::V10, PPC::V11, PPC::V12, PPC::V13, PPC::V14, PPC::V15,
 PPC::V16, PPC::V17, PPC::V18, PPC::V19, PPC::V20, PPC::V21, PPC::V22, PPC::V23,
 PPC::V24, PPC::V25, PPC::V26, PPC::V27, PPC::V28, PPC::V29, PPC::V30, PPC::V31
};

static unsigned computeReturnSaveOffset(const PPCSubtarget &STI) {
 if (STI.isDarwinABI())
  return STI.isPPC64() ? 16 : 8;
 // SVR4 ABI:
 return STI.isPPC64() ? 16 : 4;
}

static unsigned computeTOCSaveOffset(const PPCSubtarget &STI) {
 return STI.isELFv2ABI() ? 24 : 40;
}

static unsigned computeFramePointerSaveOffset(const PPCSubtarget &STI) {
 // For the Darwin ABI:
 // We cannot use the TOC save slot (offset +20) in the PowerPC linkage area
 // for saving the frame pointer (if needed.) While the published ABI has
 // not used this slot since at least MacOSX 10.2, there is older code
 // around that does use it, and that needs to continue to work.
 if (STI.isDarwinABI())
  return STI.isPPC64() ? -8U : -4U;

 // SVR4 ABI: First slot in the general register save area.
 return STI.isPPC64() ? -8U : -4U;
}

static unsigned computeLinkageSize(const PPCSubtarget &STI) {
 if (STI.isDarwinABI() || STI.isPPC64())
  return (STI.isELFv2ABI() ? 4 : 6) * (STI.isPPC64() ? 8 : 4);

 // SVR4 ABI:
 return 8;
}

static unsigned computeBasePointerSaveOffset(const PPCSubtarget &STI) {
 if (STI.isDarwinABI())
  return STI.isPPC64() ? -16U : -8U;

 // SVR4 ABI: First slot in the general register save area.
 return STI.isPPC64()
       ? -16U
       : STI.getTargetMachine().isPositionIndependent() ? -12U : -8U;
}

PPCFrameLowering::PPCFrameLowering(const PPCSubtarget &STI)
  : TargetFrameLowering(TargetFrameLowering::StackGrowsDown,
             STI.getPlatformStackAlignment(), 0),
   Subtarget(STI), ReturnSaveOffset(computeReturnSaveOffset(Subtarget)),
   TOCSaveOffset(computeTOCSaveOffset(Subtarget)),
   FramePointerSaveOffset(computeFramePointerSaveOffset(Subtarget)),
   LinkageSize(computeLinkageSize(Subtarget)),
   BasePointerSaveOffset(computeBasePointerSaveOffset(STI)) {}

// With the SVR4 ABI, callee-saved registers have fixed offsets on the stack.
const PPCFrameLowering::SpillSlot *PPCFrameLowering::getCalleeSavedSpillSlots(
  unsigned &NumEntries) const {
 if (Subtarget.isDarwinABI()) {
  NumEntries = 1;
  if (Subtarget.isPPC64()) {
   static const SpillSlot darwin64Offsets = {PPC::X31, -8};
   return &darwin64Offsets;
  } else {
   static const SpillSlot darwinOffsets = {PPC::R31, -4};
   return &darwinOffsets;
  }
 }

 // Early exit if not using the SVR4 ABI.
 if (!Subtarget.isSVR4ABI()) {
  NumEntries = 0;
  return nullptr;
 }

 // Note that the offsets here overlap, but this is fixed up in
 // processFunctionBeforeFrameFinalized.

 static const SpillSlot Offsets[] = {
   // Floating-point register save area offsets.
   {PPC::F31, -8},
   {PPC::F30, -16},
   {PPC::F29, -24},
   {PPC::F28, -32},
   {PPC::F27, -40},
   {PPC::F26, -48},
   {PPC::F25, -56},
   {PPC::F24, -64},
   {PPC::F23, -72},
   {PPC::F22, -80},
   {PPC::F21, -88},
   {PPC::F20, -96},
   {PPC::F19, -104},
   {PPC::F18, -112},
   {PPC::F17, -120},
   {PPC::F16, -128},
   {PPC::F15, -136},
   {PPC::F14, -144},

   // General register save area offsets.
   {PPC::R31, -4},
   {PPC::R30, -8},
   {PPC::R29, -12},
   {PPC::R28, -16},
   {PPC::R27, -20},
   {PPC::R26, -24},
   {PPC::R25, -28},
   {PPC::R24, -32},
   {PPC::R23, -36},
   {PPC::R22, -40},
   {PPC::R21, -44},
   {PPC::R20, -48},
   {PPC::R19, -52},
   {PPC::R18, -56},
   {PPC::R17, -60},
   {PPC::R16, -64},
   {PPC::R15, -68},
   {PPC::R14, -72},

   // CR save area offset. We map each of the nonvolatile CR fields
   // to the slot for CR2, which is the first of the nonvolatile CR
   // fields to be assigned, so that we only allocate one save slot.
   // See PPCRegisterInfo::hasReservedSpillSlot() for more information.
   {PPC::CR2, -4},

   // VRSAVE save area offset.
   {PPC::VRSAVE, -4},

   // Vector register save area
   {PPC::V31, -16},
   {PPC::V30, -32},
   {PPC::V29, -48},
   {PPC::V28, -64},
   {PPC::V27, -80},
   {PPC::V26, -96},
   {PPC::V25, -112},
   {PPC::V24, -128},
   {PPC::V23, -144},
   {PPC::V22, -160},
   {PPC::V21, -176},
   {PPC::V20, -192}};

 static const SpillSlot Offsets64[] = {
   // Floating-point register save area offsets.
   {PPC::F31, -8},
   {PPC::F30, -16},
   {PPC::F29, -24},
   {PPC::F28, -32},
   {PPC::F27, -40},
   {PPC::F26, -48},
   {PPC::F25, -56},
   {PPC::F24, -64},
   {PPC::F23, -72},
   {PPC::F22, -80},
   {PPC::F21, -88},
   {PPC::F20, -96},
   {PPC::F19, -104},
   {PPC::F18, -112},
   {PPC::F17, -120},
   {PPC::F16, -128},
   {PPC::F15, -136},
   {PPC::F14, -144},

   // General register save area offsets.
   {PPC::X31, -8},
   {PPC::X30, -16},
   {PPC::X29, -24},
   {PPC::X28, -32},
   {PPC::X27, -40},
   {PPC::X26, -48},
   {PPC::X25, -56},
   {PPC::X24, -64},
   {PPC::X23, -72},
   {PPC::X22, -80},
   {PPC::X21, -88},
   {PPC::X20, -96},
   {PPC::X19, -104},
   {PPC::X18, -112},
   {PPC::X17, -120},
   {PPC::X16, -128},
   {PPC::X15, -136},
   {PPC::X14, -144},

   // VRSAVE save area offset.
   {PPC::VRSAVE, -4},

   // Vector register save area
   {PPC::V31, -16},
   {PPC::V30, -32},
   {PPC::V29, -48},
   {PPC::V28, -64},
   {PPC::V27, -80},
   {PPC::V26, -96},
   {PPC::V25, -112},
   {PPC::V24, -128},
   {PPC::V23, -144},
   {PPC::V22, -160},
   {PPC::V21, -176},
   {PPC::V20, -192}};

 if (Subtarget.isPPC64()) {
  NumEntries = array_lengthof(Offsets64);

  return Offsets64;
 } else {
  NumEntries = array_lengthof(Offsets);

  return Offsets;
 }
}

/// RemoveVRSaveCode - We have found that this function does not need any code
/// to manipulate the VRSAVE register, even though it uses vector registers.
/// This can happen when the only registers used are known to be live in or out
/// of the function. Remove all of the VRSAVE related code from the function.
/// FIXME: The removal of the code results in a compile failure at -O0 when the
/// function contains a function call, as the GPR containing original VRSAVE
/// contents is spilled and reloaded around the call. Without the prolog code,
/// the spill instruction refers to an undefined register. This code needs
/// to account for all uses of that GPR.
static void RemoveVRSaveCode(MachineInstr *MI) {
 MachineBasicBlock *Entry = MI->getParent();
 MachineFunction *MF = Entry->getParent();

 // We know that the MTVRSAVE instruction immediately follows MI. Remove it.
 MachineBasicBlock::iterator MBBI = MI;
 ++MBBI;
 assert(MBBI != Entry->end() && MBBI->getOpcode() == PPC::MTVRSAVE);
 MBBI->eraseFromParent();

 bool RemovedAllMTVRSAVEs = true;
 // See if we can find and remove the MTVRSAVE instruction from all of the
 // epilog blocks.
 for (MachineFunction::iterator I = MF->begin(), E = MF->end(); I != E; ++I) {
  // If last instruction is a return instruction, add an epilogue
  if (I->isReturnBlock()) {
   bool FoundIt = false;
   for (MBBI = I->end(); MBBI != I->begin(); ) {
    --MBBI;
    if (MBBI->getOpcode() == PPC::MTVRSAVE) {
     MBBI->eraseFromParent(); // remove it.
     FoundIt = true;
     break;
    }
   }
   RemovedAllMTVRSAVEs &= FoundIt;
  }
 }

 // If we found and removed all MTVRSAVE instructions, remove the read of
 // VRSAVE as well.
 if (RemovedAllMTVRSAVEs) {
  MBBI = MI;
  assert(MBBI != Entry->begin() && "UPDATE_VRSAVE is first instr in block?");
  --MBBI;
  assert(MBBI->getOpcode() == PPC::MFVRSAVE && "VRSAVE instrs wandered?");
  MBBI->eraseFromParent();
 }

 // Finally, nuke the UPDATE_VRSAVE.
 MI->eraseFromParent();
}

// HandleVRSaveUpdate - MI is the UPDATE_VRSAVE instruction introduced by the
// instruction selector. Based on the vector registers that have been used,
// transform this into the appropriate ORI instruction.
static void HandleVRSaveUpdate(MachineInstr *MI, const TargetInstrInfo &TII) {
 MachineFunction *MF = MI->getParent()->getParent();
 const TargetRegisterInfo *TRI = MF->getSubtarget().getRegisterInfo();
 DebugLoc dl = MI->getDebugLoc();

 const MachineRegisterInfo &MRI = MF->getRegInfo();
 unsigned UsedRegMask = 0;
 for (unsigned i = 0; i != 32; ++i)
  if (MRI.isPhysRegModified(VRRegNo[i]))
   UsedRegMask |= 1 << (31-i);

 // Live in and live out values already must be in the mask, so don't bother
 // marking them.
 for (MachineRegisterInfo::livein_iterator
    I = MF->getRegInfo().livein_begin(),
    E = MF->getRegInfo().livein_end(); I != E; ++I) {
  unsigned RegNo = TRI->getEncodingValue(I->first);
  if (VRRegNo[RegNo] == I->first)    // If this really is a vector reg.
   UsedRegMask &= ~(1 << (31-RegNo));  // Doesn't need to be marked.
 }

 // Live out registers appear as use operands on return instructions.
 for (MachineFunction::const_iterator BI = MF->begin(), BE = MF->end();
    UsedRegMask != 0 && BI != BE; ++BI) {
  const MachineBasicBlock &MBB = *BI;
  if (!MBB.isReturnBlock())
   continue;
  const MachineInstr &Ret = MBB.back();
  for (unsigned I = 0, E = Ret.getNumOperands(); I != E; ++I) {
   const MachineOperand &MO = Ret.getOperand(I);
   if (!MO.isReg() || !PPC::VRRCRegClass.contains(MO.getReg()))
    continue;
   unsigned RegNo = TRI->getEncodingValue(MO.getReg());
   UsedRegMask &= ~(1 << (31-RegNo));
  }
 }

 // If no registers are used, turn this into a copy.
 if (UsedRegMask == 0) {
  // Remove all VRSAVE code.
  RemoveVRSaveCode(MI);
  return;
 }

 unsigned SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
 unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();

 if ((UsedRegMask & 0xFFFF) == UsedRegMask) {
  if (DstReg != SrcReg)
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
    .addReg(SrcReg)
    .addImm(UsedRegMask);
  else
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
    .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
    .addImm(UsedRegMask);
 } else if ((UsedRegMask & 0xFFFF0000) == UsedRegMask) {
  if (DstReg != SrcReg)
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
    .addReg(SrcReg)
    .addImm(UsedRegMask >> 16);
  else
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
    .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
    .addImm(UsedRegMask >> 16);
 } else {
  if (DstReg != SrcReg)
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
    .addReg(SrcReg)
    .addImm(UsedRegMask >> 16);
  else
   BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORIS), DstReg)
    .addReg(SrcReg, RegState::Kill)
    .addImm(UsedRegMask >> 16);

  BuildMI(*MI->getParent(), MI, dl, TII.get(PPC::ORI), DstReg)
   .addReg(DstReg, RegState::Kill)
   .addImm(UsedRegMask & 0xFFFF);
 }

 // Remove the old UPDATE_VRSAVE instruction.
 MI->eraseFromParent();
}

static bool spillsCR(const MachineFunction &MF) {
 const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 return FuncInfo->isCRSpilled();
}

static bool spillsVRSAVE(const MachineFunction &MF) {
 const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 return FuncInfo->isVRSAVESpilled();
}

static bool hasSpills(const MachineFunction &MF) {
 const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 return FuncInfo->hasSpills();
}

static bool hasNonRISpills(const MachineFunction &MF) {
 const PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 return FuncInfo->hasNonRISpills();
}

/// MustSaveLR - Return true if this function requires that we save the LR
/// register onto the stack in the prolog and restore it in the epilog of the
/// function.
static bool MustSaveLR(const MachineFunction &MF, unsigned LR) {
 const PPCFunctionInfo *MFI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();

 // We need a save/restore of LR if there is any def of LR (which is
 // defined by calls, including the PIC setup sequence), or if there is
 // some use of the LR stack slot (e.g. for builtin_return_address).
 // (LR comes in 32 and 64 bit versions.)
 MachineRegisterInfo::def_iterator RI = MF.getRegInfo().def_begin(LR);
 return RI !=MF.getRegInfo().def_end() || MFI->isLRStoreRequired();
}

/// determineFrameLayout - Determine the size of the frame and maximum call
/// frame size.
unsigned PPCFrameLowering::determineFrameLayout(MachineFunction &MF,
                        bool UpdateMF,
                        bool UseEstimate) const {
 MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();

 // Get the number of bytes to allocate from the FrameInfo
 unsigned FrameSize =
  UseEstimate ? MFI->estimateStackSize(MF) : MFI->getStackSize();

 // Get stack alignments. The frame must be aligned to the greatest of these:
 unsigned TargetAlign = getStackAlignment(); // alignment required per the ABI
 unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment(); // algmt required by data in frame
 unsigned AlignMask = std::max(MaxAlign, TargetAlign) - 1;

 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());

 // If we are a leaf function, and use up to 224 bytes of stack space,
 // don't have a frame pointer, calls, or dynamic alloca then we do not need
 // to adjust the stack pointer (we fit in the Red Zone).
 // The 32-bit SVR4 ABI has no Red Zone. However, it can still generate
 // stackless code if all local vars are reg-allocated.
 bool DisableRedZone = MF.getFunction()->hasFnAttribute(Attribute::NoRedZone);
 unsigned LR = RegInfo->getRARegister();
 if (!DisableRedZone &&
   (Subtarget.isPPC64() ||           // 32-bit SVR4, no stack-
    !Subtarget.isSVR4ABI() ||          //  allocated locals.
    FrameSize == 0) &&
   FrameSize <= 224 &&             // Fits in red zone.
   !MFI->hasVarSizedObjects() &&        // No dynamic alloca.
   !MFI->adjustsStack() &&           // No calls.
   !MustSaveLR(MF, LR) &&
   !RegInfo->hasBasePointer(MF)) { // No special alignment.
  // No need for frame
  if (UpdateMF)
   MFI->setStackSize(0);
  return 0;
 }

 // Get the maximum call frame size of all the calls.
 unsigned maxCallFrameSize = MFI->getMaxCallFrameSize();

 // Maximum call frame needs to be at least big enough for linkage area.
 unsigned minCallFrameSize = getLinkageSize();
 maxCallFrameSize = std::max(maxCallFrameSize, minCallFrameSize);

 // If we have dynamic alloca then maxCallFrameSize needs to be aligned so
 // that allocations will be aligned.
 if (MFI->hasVarSizedObjects())
  maxCallFrameSize = (maxCallFrameSize + AlignMask) & ~AlignMask;

 // Update maximum call frame size.
 if (UpdateMF)
  MFI->setMaxCallFrameSize(maxCallFrameSize);

 // Include call frame size in total.
 FrameSize += maxCallFrameSize;

 // Make sure the frame is aligned.
 FrameSize = (FrameSize + AlignMask) & ~AlignMask;

 // Update frame info.
 if (UpdateMF)
  MFI->setStackSize(FrameSize);

 return FrameSize;
}

// hasFP - Return true if the specified function actually has a dedicated frame
// pointer register.
bool PPCFrameLowering::hasFP(const MachineFunction &MF) const {
 const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
 // FIXME: This is pretty much broken by design: hasFP() might be called really
 // early, before the stack layout was calculated and thus hasFP() might return
 // true or false here depending on the time of call.
 return (MFI->getStackSize()) && needsFP(MF);
}

// needsFP - Return true if the specified function should have a dedicated frame
// pointer register. This is true if the function has variable sized allocas or
// if frame pointer elimination is disabled.
bool PPCFrameLowering::needsFP(const MachineFunction &MF) const {
 const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();

 // Naked functions have no stack frame pushed, so we don't have a frame
 // pointer.
 if (MF.getFunction()->hasFnAttribute(Attribute::Naked))
  return false;

 return MF.getTarget().Options.DisableFramePointerElim(MF) ||
  MFI->hasVarSizedObjects() ||
  MFI->hasStackMap() || MFI->hasPatchPoint() ||
  (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
   MF.getInfo<PPCFunctionInfo>()->hasFastCall());
}

void PPCFrameLowering::replaceFPWithRealFP(MachineFunction &MF) const {
 bool is31 = needsFP(MF);
 unsigned FPReg = is31 ? PPC::R31 : PPC::R1;
 unsigned FP8Reg = is31 ? PPC::X31 : PPC::X1;

 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());
 bool HasBP = RegInfo->hasBasePointer(MF);
 unsigned BPReg = HasBP ? (unsigned) RegInfo->getBaseRegister(MF) : FPReg;
 unsigned BP8Reg = HasBP ? (unsigned) PPC::X30 : FPReg;

 for (MachineFunction::iterator BI = MF.begin(), BE = MF.end();
    BI != BE; ++BI)
  for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = BI->end(); MBBI != BI->begin(); ) {
   --MBBI;
   for (unsigned I = 0, E = MBBI->getNumOperands(); I != E; ++I) {
    MachineOperand &MO = MBBI->getOperand(I);
    if (!MO.isReg())
     continue;

    switch (MO.getReg()) {
    case PPC::FP:
     MO.setReg(FPReg);
     break;
    case PPC::FP8:
     MO.setReg(FP8Reg);
     break;
    case PPC::BP:
     MO.setReg(BPReg);
     break;
    case PPC::BP8:
     MO.setReg(BP8Reg);
     break;

    }
   }
  }
}

/* This function will do the following:
  - If MBB is an entry or exit block, set SR1 and SR2 to R0 and R12
   respectively (defaults recommended by the ABI) and return true
  - If MBB is not an entry block, initialize the register scavenger and look
   for available registers.
  - If the defaults (R0/R12) are available, return true
  - If TwoUniqueRegsRequired is set to true, it looks for two unique
   registers. Otherwise, look for a single available register.
   - If the required registers are found, set SR1 and SR2 and return true.
   - If the required registers are not found, set SR2 or both SR1 and SR2 to
    PPC::NoRegister and return false.

  Note that if both SR1 and SR2 are valid parameters and TwoUniqueRegsRequired
  is not set, this function will attempt to find two different registers, but
  still return true if only one register is available (and set SR1 == SR2).
*/
bool
PPCFrameLowering::findScratchRegister(MachineBasicBlock *MBB,
                   bool UseAtEnd,
                   bool TwoUniqueRegsRequired,
                   unsigned *SR1,
                   unsigned *SR2) const {
 RegScavenger RS;
 unsigned R0 = Subtarget.isPPC64() ? PPC::X0 : PPC::R0;
 unsigned R12 = Subtarget.isPPC64() ? PPC::X12 : PPC::R12;

 // Set the defaults for the two scratch registers.
 if (SR1)
  *SR1 = R0;

 if (SR2) {
  assert (SR1 && "Asking for the second scratch register but not the first?");
  *SR2 = R12;
 }

 // If MBB is an entry or exit block, use R0 and R12 as the scratch registers.
 if ((UseAtEnd && MBB->isReturnBlock()) ||
   (!UseAtEnd && (&MBB->getParent()->front() == MBB)))
  return true;

 RS.enterBasicBlock(*MBB);

 if (UseAtEnd && !MBB->empty()) {
  // The scratch register will be used at the end of the block, so must
  // consider all registers used within the block

  MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB->getFirstTerminator();
  // If no terminator, back iterator up to previous instruction.
  if (MBBI == MBB->end())
   MBBI = std::prev(MBBI);

  if (MBBI != MBB->begin())
   RS.forward(MBBI);
 }

 // If the two registers are available, we're all good.
 // Note that we only return here if both R0 and R12 are available because
 // although the function may not require two unique registers, it may benefit
 // from having two so we should try to provide them.
 if (!RS.isRegUsed(R0) && !RS.isRegUsed(R12))
  return true;

 // Get the list of callee-saved registers for the target.
 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());
 const MCPhysReg *CSRegs = RegInfo->getCalleeSavedRegs(MBB->getParent());

 // Get all the available registers in the block.
 BitVector BV = RS.getRegsAvailable(Subtarget.isPPC64() ? &PPC::G8RCRegClass :
                   &PPC::GPRCRegClass);

 // We shouldn't use callee-saved registers as scratch registers as they may be
 // available when looking for a candidate block for shrink wrapping but not
 // available when the actual prologue/epilogue is being emitted because they
 // were added as live-in to the prologue block by PrologueEpilogueInserter.
 for (int i = 0; CSRegs[i]; ++i)
  BV.reset(CSRegs[i]);

 // Set the first scratch register to the first available one.
 if (SR1) {
  int FirstScratchReg = BV.find_first();
  *SR1 = FirstScratchReg == -1 ? (unsigned)PPC::NoRegister : FirstScratchReg;
 }

 // If there is another one available, set the second scratch register to that.
 // Otherwise, set it to either PPC::NoRegister if this function requires two
 // or to whatever SR1 is set to if this function doesn't require two.
 if (SR2) {
  int SecondScratchReg = BV.find_next(*SR1);
  if (SecondScratchReg != -1)
   *SR2 = SecondScratchReg;
  else
   *SR2 = TwoUniqueRegsRequired ? (unsigned)PPC::NoRegister : *SR1;
 }

 // Now that we've done our best to provide both registers, double check
 // whether we were unable to provide enough.
 if (BV.count() < (TwoUniqueRegsRequired ? 2U : 1U))
  return false;

 return true;
}

// We need a scratch register for spilling LR and for spilling CR. By default,
// we use two scratch registers to hide latency. However, if only one scratch
// register is available, we can adjust for that by not overlapping the spill
// code. However, if we need to realign the stack (i.e. have a base pointer)
// and the stack frame is large, we need two scratch registers.
bool
PPCFrameLowering::twoUniqueScratchRegsRequired(MachineBasicBlock *MBB) const {
 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());
 MachineFunction &MF = *(MBB->getParent());
 bool HasBP = RegInfo->hasBasePointer(MF);
 unsigned FrameSize = determineFrameLayout(MF, false);
 int NegFrameSize = -FrameSize;
 bool IsLargeFrame = !isInt<16>(NegFrameSize);
 MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
 unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment();

 return IsLargeFrame && HasBP && MaxAlign > 1;
}

bool PPCFrameLowering::canUseAsPrologue(const MachineBasicBlock &MBB) const {
 MachineBasicBlock *TmpMBB = const_cast<MachineBasicBlock *>(&MBB);

 return findScratchRegister(TmpMBB, false,
               twoUniqueScratchRegsRequired(TmpMBB));
}

bool PPCFrameLowering::canUseAsEpilogue(const MachineBasicBlock &MBB) const {
 MachineBasicBlock *TmpMBB = const_cast<MachineBasicBlock *>(&MBB);

 return findScratchRegister(TmpMBB, true);
}

void PPCFrameLowering::emitPrologue(MachineFunction &MF,
                  MachineBasicBlock &MBB) const {
 MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.begin();
 MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
 const PPCInstrInfo &TII =
   *static_cast<const PPCInstrInfo *>(Subtarget.getInstrInfo());
 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());

 MachineModuleInfo &MMI = MF.getMMI();
 const MCRegisterInfo *MRI = MMI.getContext().getRegisterInfo();
 DebugLoc dl;
 bool needsCFI = MMI.hasDebugInfo() ||
  MF.getFunction()->needsUnwindTableEntry();

 // Get processor type.
 bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
 // Get the ABI.
 bool isSVR4ABI = Subtarget.isSVR4ABI();
 bool isELFv2ABI = Subtarget.isELFv2ABI();
 assert((Subtarget.isDarwinABI() || isSVR4ABI) &&
     "Currently only Darwin and SVR4 ABIs are supported for PowerPC.");

 // Scan the prolog, looking for an UPDATE_VRSAVE instruction. If we find it,
 // process it.
 if (!isSVR4ABI)
  for (unsigned i = 0; MBBI != MBB.end(); ++i, ++MBBI) {
   if (MBBI->getOpcode() == PPC::UPDATE_VRSAVE) {
    HandleVRSaveUpdate(MBBI, TII);
    break;
   }
  }

 // Move MBBI back to the beginning of the prologue block.
 MBBI = MBB.begin();

 // Work out frame sizes.
 unsigned FrameSize = determineFrameLayout(MF);
 int NegFrameSize = -FrameSize;
 if (!isInt<32>(NegFrameSize))
  llvm_unreachable("Unhandled stack size!");

 if (MFI->isFrameAddressTaken())
  replaceFPWithRealFP(MF);

 // Check if the link register (LR) must be saved.
 PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 bool MustSaveLR = FI->mustSaveLR();
 const SmallVectorImpl<unsigned> &MustSaveCRs = FI->getMustSaveCRs();
 bool MustSaveCR = !MustSaveCRs.empty();
 // Do we have a frame pointer and/or base pointer for this function?
 bool HasFP = hasFP(MF);
 bool HasBP = RegInfo->hasBasePointer(MF);

 unsigned SPReg    = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
 unsigned BPReg    = RegInfo->getBaseRegister(MF);
 unsigned FPReg    = isPPC64 ? PPC::X31 : PPC::R31;
 unsigned LRReg    = isPPC64 ? PPC::LR8 : PPC::LR;
 unsigned ScratchReg = 0;
 unsigned TempReg   = isPPC64 ? PPC::X12 : PPC::R12; // another scratch reg
 // ...(R12/X12 is volatile in both Darwin & SVR4, & can't be a function arg.)
 const MCInstrDesc& MFLRInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::MFLR8
                        : PPC::MFLR );
 const MCInstrDesc& StoreInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::STD
                         : PPC::STW );
 const MCInstrDesc& StoreUpdtInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::STDU
                           : PPC::STWU );
 const MCInstrDesc& StoreUpdtIdxInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::STDUX
                            : PPC::STWUX);
 const MCInstrDesc& LoadImmShiftedInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::LIS8
                             : PPC::LIS );
 const MCInstrDesc& OrImmInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::ORI8
                         : PPC::ORI );
 const MCInstrDesc& OrInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::OR8
                       : PPC::OR );
 const MCInstrDesc& SubtractCarryingInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::SUBFC8
                              : PPC::SUBFC);
 const MCInstrDesc& SubtractImmCarryingInst = TII.get(isPPC64 ? PPC::SUBFIC8
                                : PPC::SUBFIC);

 // Regarding this assert: Even though LR is saved in the caller's frame (i.e.,
 // LROffset is positive), that slot is callee-owned. Because PPC32 SVR4 has no
 // Red Zone, an asynchronous event (a form of "callee") could claim a frame &
 // overwrite it, so PPC32 SVR4 must claim at least a minimal frame to save LR.
 assert((isPPC64 || !isSVR4ABI || !(!FrameSize && (MustSaveLR || HasFP))) &&
     "FrameSize must be >0 to save/restore the FP or LR for 32-bit SVR4.");

 // Using the same bool variable as below to supress compiler warnings.
 bool SingleScratchReg =
  findScratchRegister(&MBB, false, twoUniqueScratchRegsRequired(&MBB),
            &ScratchReg, &TempReg);
 assert(SingleScratchReg &&
     "Required number of registers not available in this block");

 SingleScratchReg = ScratchReg == TempReg;

 int LROffset = getReturnSaveOffset();

 int FPOffset = 0;
 if (HasFP) {
  if (isSVR4ABI) {
   MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
   int FPIndex = FI->getFramePointerSaveIndex();
   assert(FPIndex && "No Frame Pointer Save Slot!");
   FPOffset = FFI->getObjectOffset(FPIndex);
  } else {
   FPOffset = getFramePointerSaveOffset();
  }
 }

 int BPOffset = 0;
 if (HasBP) {
  if (isSVR4ABI) {
   MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
   int BPIndex = FI->getBasePointerSaveIndex();
   assert(BPIndex && "No Base Pointer Save Slot!");
   BPOffset = FFI->getObjectOffset(BPIndex);
  } else {
   BPOffset = getBasePointerSaveOffset();
  }
 }

 int PBPOffset = 0;
 if (FI->usesPICBase()) {
  MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
  int PBPIndex = FI->getPICBasePointerSaveIndex();
  assert(PBPIndex && "No PIC Base Pointer Save Slot!");
  PBPOffset = FFI->getObjectOffset(PBPIndex);
 }

 // Get stack alignments.
 unsigned MaxAlign = MFI->getMaxAlignment();
 if (HasBP && MaxAlign > 1)
  assert(isPowerOf2_32(MaxAlign) && isInt<16>(MaxAlign) &&
      "Invalid alignment!");

 // Frames of 32KB & larger require special handling because they cannot be
 // indexed into with a simple STDU/STWU/STD/STW immediate offset operand.
 bool isLargeFrame = !isInt<16>(NegFrameSize);

 assert((isPPC64 || !MustSaveCR) &&
     "Prologue CR saving supported only in 64-bit mode");

 // If we need to spill the CR and the LR but we don't have two separate
 // registers available, we must spill them one at a time
 if (MustSaveCR && SingleScratchReg && MustSaveLR) {
  // In the ELFv2 ABI, we are not required to save all CR fields.
  // If only one or two CR fields are clobbered, it is more efficient to use
  // mfocrf to selectively save just those fields, because mfocrf has short
  // latency compares to mfcr.
  unsigned MfcrOpcode = PPC::MFCR8;
  unsigned CrState = RegState::ImplicitKill;
  if (isELFv2ABI && MustSaveCRs.size() == 1) {
   MfcrOpcode = PPC::MFOCRF8;
   CrState = RegState::Kill;
  }
  MachineInstrBuilder MIB =
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(MfcrOpcode), TempReg);
  for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
   MIB.addReg(MustSaveCRs[i], CrState);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STW8))
   .addReg(TempReg, getKillRegState(true))
   .addImm(8)
   .addReg(SPReg);
 }

 if (MustSaveLR)
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, MFLRInst, ScratchReg);

 if (MustSaveCR &&
   !(SingleScratchReg && MustSaveLR)) { // will only occur for PPC64
  // In the ELFv2 ABI, we are not required to save all CR fields.
  // If only one or two CR fields are clobbered, it is more efficient to use
  // mfocrf to selectively save just those fields, because mfocrf has short
  // latency compares to mfcr.
  unsigned MfcrOpcode = PPC::MFCR8;
  unsigned CrState = RegState::ImplicitKill;
  if (isELFv2ABI && MustSaveCRs.size() == 1) {
   MfcrOpcode = PPC::MFOCRF8;
   CrState = RegState::Kill;
  }
  MachineInstrBuilder MIB =
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(MfcrOpcode), TempReg);
  for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
   MIB.addReg(MustSaveCRs[i], CrState);
 }

 if (HasFP)
  // FIXME: On PPC32 SVR4, we must not spill before claiming the stackframe.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreInst)
   .addReg(FPReg)
   .addImm(FPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (FI->usesPICBase())
  // FIXME: On PPC32 SVR4, we must not spill before claiming the stackframe.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreInst)
   .addReg(PPC::R30)
   .addImm(PBPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (HasBP)
  // FIXME: On PPC32 SVR4, we must not spill before claiming the stackframe.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreInst)
   .addReg(BPReg)
   .addImm(BPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (MustSaveLR)
  // FIXME: On PPC32 SVR4, we must not spill before claiming the stackframe.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreInst)
   .addReg(ScratchReg, getKillRegState(true))
   .addImm(LROffset)
   .addReg(SPReg);

 if (MustSaveCR &&
   !(SingleScratchReg && MustSaveLR)) // will only occur for PPC64
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::STW8))
   .addReg(TempReg, getKillRegState(true))
   .addImm(8)
   .addReg(SPReg);

 // Skip the rest if this is a leaf function & all spills fit in the Red Zone.
 if (!FrameSize) return;

 // Adjust stack pointer: r1 += NegFrameSize.
 // If there is a preferred stack alignment, align R1 now

 if (HasBP) {
  // Save a copy of r1 as the base pointer.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrInst, BPReg)
   .addReg(SPReg)
   .addReg(SPReg);
 }

 // This condition must be kept in sync with canUseAsPrologue.
 if (HasBP && MaxAlign > 1) {
  if (isPPC64)
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::RLDICL), ScratchReg)
    .addReg(SPReg)
    .addImm(0)
    .addImm(64 - Log2_32(MaxAlign));
  else // PPC32...
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::RLWINM), ScratchReg)
    .addReg(SPReg)
    .addImm(0)
    .addImm(32 - Log2_32(MaxAlign))
    .addImm(31);
  if (!isLargeFrame) {
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, SubtractImmCarryingInst, ScratchReg)
    .addReg(ScratchReg, RegState::Kill)
    .addImm(NegFrameSize);
  } else {
   assert(!SingleScratchReg && "Only a single scratch reg available");
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadImmShiftedInst, TempReg)
    .addImm(NegFrameSize >> 16);
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrImmInst, TempReg)
    .addReg(TempReg, RegState::Kill)
    .addImm(NegFrameSize & 0xFFFF);
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, SubtractCarryingInst, ScratchReg)
    .addReg(ScratchReg, RegState::Kill)
    .addReg(TempReg, RegState::Kill);
  }
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreUpdtIdxInst, SPReg)
   .addReg(SPReg, RegState::Kill)
   .addReg(SPReg)
   .addReg(ScratchReg);

 } else if (!isLargeFrame) {
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreUpdtInst, SPReg)
   .addReg(SPReg)
   .addImm(NegFrameSize)
   .addReg(SPReg);

 } else {
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadImmShiftedInst, ScratchReg)
   .addImm(NegFrameSize >> 16);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrImmInst, ScratchReg)
   .addReg(ScratchReg, RegState::Kill)
   .addImm(NegFrameSize & 0xFFFF);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, StoreUpdtIdxInst, SPReg)
   .addReg(SPReg, RegState::Kill)
   .addReg(SPReg)
   .addReg(ScratchReg);
 }

 // Add Call Frame Information for the instructions we generated above.
 if (needsCFI) {
  unsigned CFIIndex;

  if (HasBP) {
   // Define CFA in terms of BP. Do this in preference to using FP/SP,
   // because if the stack needed aligning then CFA won't be at a fixed
   // offset from FP/SP.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(BPReg, true);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(nullptr, Reg));
  } else {
   // Adjust the definition of CFA to account for the change in SP.
   assert(NegFrameSize);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(nullptr, NegFrameSize));
  }
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
    .addCFIIndex(CFIIndex);

  if (HasFP) {
   // Describe where FP was saved, at a fixed offset from CFA.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(FPReg, true);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, FPOffset));
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }

  if (FI->usesPICBase()) {
   // Describe where FP was saved, at a fixed offset from CFA.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(PPC::R30, true);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, PBPOffset));
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }

  if (HasBP) {
   // Describe where BP was saved, at a fixed offset from CFA.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(BPReg, true);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, BPOffset));
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }

  if (MustSaveLR) {
   // Describe where LR was saved, at a fixed offset from CFA.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(LRReg, true);
   CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, LROffset));
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }
 }

 // If there is a frame pointer, copy R1 into R31
 if (HasFP) {
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrInst, FPReg)
   .addReg(SPReg)
   .addReg(SPReg);

  if (!HasBP && needsCFI) {
   // Change the definition of CFA from SP+offset to FP+offset, because SP
   // will change at every alloca.
   unsigned Reg = MRI->getDwarfRegNum(FPReg, true);
   unsigned CFIIndex = MMI.addFrameInst(
     MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(nullptr, Reg));

   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }
 }

 if (needsCFI) {
  // Describe where callee saved registers were saved, at fixed offsets from
  // CFA.
  const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = MFI->getCalleeSavedInfo();
  for (unsigned I = 0, E = CSI.size(); I != E; ++I) {
   unsigned Reg = CSI[I].getReg();
   if (Reg == PPC::LR || Reg == PPC::LR8 || Reg == PPC::RM) continue;

   // This is a bit of a hack: CR2LT, CR2GT, CR2EQ and CR2UN are just
   // subregisters of CR2. We just need to emit a move of CR2.
   if (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg))
    continue;

   // For SVR4, don't emit a move for the CR spill slot if we haven't
   // spilled CRs.
   if (isSVR4ABI && (PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)
     && !MustSaveCR)
    continue;

   // For 64-bit SVR4 when we have spilled CRs, the spill location
   // is SP+8, not a frame-relative slot.
   if (isSVR4ABI && isPPC64 && (PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)) {
    // In the ELFv1 ABI, only CR2 is noted in CFI and stands in for
    // the whole CR word. In the ELFv2 ABI, every CR that was
    // actually saved gets its own CFI record.
    unsigned CRReg = isELFv2ABI? Reg : (unsigned) PPC::CR2;
    unsigned CFIIndex = MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createOffset(
      nullptr, MRI->getDwarfRegNum(CRReg, true), 8));
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
      .addCFIIndex(CFIIndex);
    continue;
   }

   int Offset = MFI->getObjectOffset(CSI[I].getFrameIdx());
   unsigned CFIIndex = MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createOffset(
     nullptr, MRI->getDwarfRegNum(Reg, true), Offset));
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION))
     .addCFIIndex(CFIIndex);
  }
 }
}

void PPCFrameLowering::emitEpilogue(MachineFunction &MF,
                  MachineBasicBlock &MBB) const {
 MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.getFirstTerminator();
 DebugLoc dl;

 if (MBBI != MBB.end())
  dl = MBBI->getDebugLoc();
 
 const PPCInstrInfo &TII =
   *static_cast<const PPCInstrInfo *>(Subtarget.getInstrInfo());
 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());

 // Get alignment info so we know how to restore the SP.
 const MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();

 // Get the number of bytes allocated from the FrameInfo.
 int FrameSize = MFI->getStackSize();

 // Get processor type.
 bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
 // Get the ABI.
 bool isSVR4ABI = Subtarget.isSVR4ABI();

 // Check if the link register (LR) has been saved.
 PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 bool MustSaveLR = FI->mustSaveLR();
 const SmallVectorImpl<unsigned> &MustSaveCRs = FI->getMustSaveCRs();
 bool MustSaveCR = !MustSaveCRs.empty();
 // Do we have a frame pointer and/or base pointer for this function?
 bool HasFP = hasFP(MF);
 bool HasBP = RegInfo->hasBasePointer(MF);

 unsigned SPReg   = isPPC64 ? PPC::X1 : PPC::R1;
 unsigned BPReg   = RegInfo->getBaseRegister(MF);
 unsigned FPReg   = isPPC64 ? PPC::X31 : PPC::R31;
 unsigned ScratchReg = 0;
 unsigned TempReg   = isPPC64 ? PPC::X12 : PPC::R12; // another scratch reg
 const MCInstrDesc& MTLRInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::MTLR8
                         : PPC::MTLR );
 const MCInstrDesc& LoadInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::LD
                         : PPC::LWZ );
 const MCInstrDesc& LoadImmShiftedInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::LIS8
                              : PPC::LIS );
 const MCInstrDesc& OrImmInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::ORI8
                         : PPC::ORI );
 const MCInstrDesc& AddImmInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::ADDI8
                          : PPC::ADDI );
 const MCInstrDesc& AddInst = TII.get( isPPC64 ? PPC::ADD8
                        : PPC::ADD4 );

 int LROffset = getReturnSaveOffset();

 int FPOffset = 0;

 // Using the same bool variable as below to supress compiler warnings.
 bool SingleScratchReg = findScratchRegister(&MBB, true, false, &ScratchReg,
                       &TempReg);
 assert(SingleScratchReg &&
     "Could not find an available scratch register");

 SingleScratchReg = ScratchReg == TempReg;

 if (HasFP) {
  if (isSVR4ABI) {
   MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
   int FPIndex = FI->getFramePointerSaveIndex();
   assert(FPIndex && "No Frame Pointer Save Slot!");
   FPOffset = FFI->getObjectOffset(FPIndex);
  } else {
   FPOffset = getFramePointerSaveOffset();
  }
 }

 int BPOffset = 0;
 if (HasBP) {
  if (isSVR4ABI) {
   MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
   int BPIndex = FI->getBasePointerSaveIndex();
   assert(BPIndex && "No Base Pointer Save Slot!");
   BPOffset = FFI->getObjectOffset(BPIndex);
  } else {
   BPOffset = getBasePointerSaveOffset();
  }
 }

 int PBPOffset = 0;
 if (FI->usesPICBase()) {
  MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
  int PBPIndex = FI->getPICBasePointerSaveIndex();
  assert(PBPIndex && "No PIC Base Pointer Save Slot!");
  PBPOffset = FFI->getObjectOffset(PBPIndex);
 }

 bool IsReturnBlock = (MBBI != MBB.end() && MBBI->isReturn());
 
 if (IsReturnBlock) {
  unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
  bool UsesTCRet = RetOpcode == PPC::TCRETURNri ||
           RetOpcode == PPC::TCRETURNdi ||
           RetOpcode == PPC::TCRETURNai ||
           RetOpcode == PPC::TCRETURNri8 ||
           RetOpcode == PPC::TCRETURNdi8 ||
           RetOpcode == PPC::TCRETURNai8;

  if (UsesTCRet) {
   int MaxTCRetDelta = FI->getTailCallSPDelta();
   MachineOperand &StackAdjust = MBBI->getOperand(1);
   assert(StackAdjust.isImm() && "Expecting immediate value.");
   // Adjust stack pointer.
   int StackAdj = StackAdjust.getImm();
   int Delta = StackAdj - MaxTCRetDelta;
   assert((Delta >= 0) && "Delta must be positive");
   if (MaxTCRetDelta>0)
    FrameSize += (StackAdj +Delta);
   else
    FrameSize += StackAdj;
  }
 }

 // Frames of 32KB & larger require special handling because they cannot be
 // indexed into with a simple LD/LWZ immediate offset operand.
 bool isLargeFrame = !isInt<16>(FrameSize);

 if (FrameSize) {
  // In the prologue, the loaded (or persistent) stack pointer value is offset
  // by the STDU/STDUX/STWU/STWUX instruction. Add this offset back now.

  // If this function contained a fastcc call and GuaranteedTailCallOpt is
  // enabled (=> hasFastCall()==true) the fastcc call might contain a tail
  // call which invalidates the stack pointer value in SP(0). So we use the
  // value of R31 in this case.
  if (FI->hasFastCall()) {
   assert(HasFP && "Expecting a valid frame pointer.");
   if (!isLargeFrame) {
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, AddImmInst, SPReg)
     .addReg(FPReg).addImm(FrameSize);
   } else {
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadImmShiftedInst, ScratchReg)
     .addImm(FrameSize >> 16);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrImmInst, ScratchReg)
     .addReg(ScratchReg, RegState::Kill)
     .addImm(FrameSize & 0xFFFF);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, AddInst)
     .addReg(SPReg)
     .addReg(FPReg)
     .addReg(ScratchReg);
   }
  } else if (!isLargeFrame && !HasBP && !MFI->hasVarSizedObjects()) {
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, AddImmInst, SPReg)
    .addReg(SPReg)
    .addImm(FrameSize);
  } else {
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadInst, SPReg)
    .addImm(0)
    .addReg(SPReg);
  }
 }

 assert((isPPC64 || !MustSaveCR) &&
     "Epilogue CR restoring supported only in 64-bit mode");

 // If we need to save both the LR and the CR and we only have one available
 // scratch register, we must do them one at a time.
 if (MustSaveCR && SingleScratchReg && MustSaveLR) {
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ8), TempReg)
   .addImm(8)
   .addReg(SPReg);
  for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MTOCRF8), MustSaveCRs[i])
    .addReg(TempReg, getKillRegState(i == e-1));
 }

 if (MustSaveLR)
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadInst, ScratchReg)
   .addImm(LROffset)
   .addReg(SPReg);

 if (MustSaveCR &&
   !(SingleScratchReg && MustSaveLR)) // will only occur for PPC64
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::LWZ8), TempReg)
   .addImm(8)
   .addReg(SPReg);

 if (HasFP)
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadInst, FPReg)
   .addImm(FPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (FI->usesPICBase())
  // FIXME: On PPC32 SVR4, we must not spill before claiming the stackframe.
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadInst)
   .addReg(PPC::R30)
   .addImm(PBPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (HasBP)
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadInst, BPReg)
   .addImm(BPOffset)
   .addReg(SPReg);

 if (MustSaveCR &&
   !(SingleScratchReg && MustSaveLR)) // will only occur for PPC64
  for (unsigned i = 0, e = MustSaveCRs.size(); i != e; ++i)
   BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::MTOCRF8), MustSaveCRs[i])
    .addReg(TempReg, getKillRegState(i == e-1));

 if (MustSaveLR)
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, MTLRInst).addReg(ScratchReg);

 // Callee pop calling convention. Pop parameter/linkage area. Used for tail
 // call optimization
 if (IsReturnBlock) {
  unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
  if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
    (RetOpcode == PPC::BLR || RetOpcode == PPC::BLR8) &&
    MF.getFunction()->getCallingConv() == CallingConv::Fast) {
   PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
   unsigned CallerAllocatedAmt = FI->getMinReservedArea();

   if (CallerAllocatedAmt && isInt<16>(CallerAllocatedAmt)) {
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, AddImmInst, SPReg)
     .addReg(SPReg).addImm(CallerAllocatedAmt);
   } else {
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, LoadImmShiftedInst, ScratchReg)
     .addImm(CallerAllocatedAmt >> 16);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, OrImmInst, ScratchReg)
     .addReg(ScratchReg, RegState::Kill)
     .addImm(CallerAllocatedAmt & 0xFFFF);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, AddInst)
     .addReg(SPReg)
     .addReg(FPReg)
     .addReg(ScratchReg);
   }
  } else {
   createTailCallBranchInstr(MBB);
  }
 }
}

void PPCFrameLowering::createTailCallBranchInstr(MachineBasicBlock &MBB) const {
 MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB.getFirstTerminator();
 DebugLoc dl;

 if (MBBI != MBB.end())
  dl = MBBI->getDebugLoc();

 const PPCInstrInfo &TII =
   *static_cast<const PPCInstrInfo *>(Subtarget.getInstrInfo());

 // Create branch instruction for pseudo tail call return instruction
 unsigned RetOpcode = MBBI->getOpcode();
 if (RetOpcode == PPC::TCRETURNdi) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILB)).
   addGlobalAddress(JumpTarget.getGlobal(), JumpTarget.getOffset());
 } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNri) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  assert(MBBI->getOperand(0).isReg() && "Expecting register operand.");
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBCTR));
 } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNai) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBA)).addImm(JumpTarget.getImm());
 } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNdi8) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILB8)).
   addGlobalAddress(JumpTarget.getGlobal(), JumpTarget.getOffset());
 } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNri8) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  assert(MBBI->getOperand(0).isReg() && "Expecting register operand.");
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBCTR8));
 } else if (RetOpcode == PPC::TCRETURNai8) {
  MBBI = MBB.getLastNonDebugInstr();
  MachineOperand &JumpTarget = MBBI->getOperand(0);
  BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(PPC::TAILBA8)).addImm(JumpTarget.getImm());
 }
}

void PPCFrameLowering::determineCalleeSaves(MachineFunction &MF,
                      BitVector &SavedRegs,
                      RegScavenger *RS) const {
 TargetFrameLowering::determineCalleeSaves(MF, SavedRegs, RS);

 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());

 // Save and clear the LR state.
 PPCFunctionInfo *FI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 unsigned LR = RegInfo->getRARegister();
 FI->setMustSaveLR(MustSaveLR(MF, LR));
 SavedRegs.reset(LR);

 // Save R31 if necessary
 int FPSI = FI->getFramePointerSaveIndex();
 bool isPPC64 = Subtarget.isPPC64();
 bool isDarwinABI = Subtarget.isDarwinABI();
 MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();

 // If the frame pointer save index hasn't been defined yet.
 if (!FPSI && needsFP(MF)) {
  // Find out what the fix offset of the frame pointer save area.
  int FPOffset = getFramePointerSaveOffset();
  // Allocate the frame index for frame pointer save area.
  FPSI = MFI->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, FPOffset, true);
  // Save the result.
  FI->setFramePointerSaveIndex(FPSI);
 }

 int BPSI = FI->getBasePointerSaveIndex();
 if (!BPSI && RegInfo->hasBasePointer(MF)) {
  int BPOffset = getBasePointerSaveOffset();
  // Allocate the frame index for the base pointer save area.
  BPSI = MFI->CreateFixedObject(isPPC64? 8 : 4, BPOffset, true);
  // Save the result.
  FI->setBasePointerSaveIndex(BPSI);
 }

 // Reserve stack space for the PIC Base register (R30).
 // Only used in SVR4 32-bit.
 if (FI->usesPICBase()) {
  int PBPSI = MFI->CreateFixedObject(4, -8, true);
  FI->setPICBasePointerSaveIndex(PBPSI);
 }

 // Reserve stack space to move the linkage area to in case of a tail call.
 int TCSPDelta = 0;
 if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
   (TCSPDelta = FI->getTailCallSPDelta()) < 0) {
  MFI->CreateFixedObject(-1 * TCSPDelta, TCSPDelta, true);
 }

 // For 32-bit SVR4, allocate the nonvolatile CR spill slot iff the
 // function uses CR 2, 3, or 4.
 if (!isPPC64 && !isDarwinABI &&
   (SavedRegs.test(PPC::CR2) ||
    SavedRegs.test(PPC::CR3) ||
    SavedRegs.test(PPC::CR4))) {
  int FrameIdx = MFI->CreateFixedObject((uint64_t)4, (int64_t)-4, true);
  FI->setCRSpillFrameIndex(FrameIdx);
 }
}

void PPCFrameLowering::processFunctionBeforeFrameFinalized(MachineFunction &MF,
                            RegScavenger *RS) const {
 // Early exit if not using the SVR4 ABI.
 if (!Subtarget.isSVR4ABI()) {
  addScavengingSpillSlot(MF, RS);
  return;
 }

 // Get callee saved register information.
 MachineFrameInfo *FFI = MF.getFrameInfo();
 const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI = FFI->getCalleeSavedInfo();

 // If the function is shrink-wrapped, and if the function has a tail call, the
 // tail call might not be in the new RestoreBlock, so real branch instruction
 // won't be generated by emitEpilogue(), because shrink-wrap has chosen new
 // RestoreBlock. So we handle this case here.
 if (FFI->getSavePoint() && FFI->hasTailCall()) {
  MachineBasicBlock *RestoreBlock = FFI->getRestorePoint();
  for (MachineBasicBlock &MBB : MF) {
   if (MBB.isReturnBlock() && (&MBB) != RestoreBlock)
    createTailCallBranchInstr(MBB);
  }
 }

 // Early exit if no callee saved registers are modified!
 if (CSI.empty() && !needsFP(MF)) {
  addScavengingSpillSlot(MF, RS);
  return;
 }

 unsigned MinGPR = PPC::R31;
 unsigned MinG8R = PPC::X31;
 unsigned MinFPR = PPC::F31;
 unsigned MinVR = PPC::V31;

 bool HasGPSaveArea = false;
 bool HasG8SaveArea = false;
 bool HasFPSaveArea = false;
 bool HasVRSAVESaveArea = false;
 bool HasVRSaveArea = false;

 SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> GPRegs;
 SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> G8Regs;
 SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> FPRegs;
 SmallVector<CalleeSavedInfo, 18> VRegs;

 for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
  unsigned Reg = CSI[i].getReg();
  if (PPC::GPRCRegClass.contains(Reg)) {
   HasGPSaveArea = true;

   GPRegs.push_back(CSI[i]);

   if (Reg < MinGPR) {
    MinGPR = Reg;
   }
  } else if (PPC::G8RCRegClass.contains(Reg)) {
   HasG8SaveArea = true;

   G8Regs.push_back(CSI[i]);

   if (Reg < MinG8R) {
    MinG8R = Reg;
   }
  } else if (PPC::F8RCRegClass.contains(Reg)) {
   HasFPSaveArea = true;

   FPRegs.push_back(CSI[i]);

   if (Reg < MinFPR) {
    MinFPR = Reg;
   }
  } else if (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg) ||
        PPC::CRRCRegClass.contains(Reg)) {
   ; // do nothing, as we already know whether CRs are spilled
  } else if (PPC::VRSAVERCRegClass.contains(Reg)) {
   HasVRSAVESaveArea = true;
  } else if (PPC::VRRCRegClass.contains(Reg)) {
   HasVRSaveArea = true;

   VRegs.push_back(CSI[i]);

   if (Reg < MinVR) {
    MinVR = Reg;
   }
  } else {
   llvm_unreachable("Unknown RegisterClass!");
  }
 }

 PPCFunctionInfo *PFI = MF.getInfo<PPCFunctionInfo>();
 const TargetRegisterInfo *TRI = Subtarget.getRegisterInfo();

 int64_t LowerBound = 0;

 // Take into account stack space reserved for tail calls.
 int TCSPDelta = 0;
 if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
   (TCSPDelta = PFI->getTailCallSPDelta()) < 0) {
  LowerBound = TCSPDelta;
 }

 // The Floating-point register save area is right below the back chain word
 // of the previous stack frame.
 if (HasFPSaveArea) {
  for (unsigned i = 0, e = FPRegs.size(); i != e; ++i) {
   int FI = FPRegs[i].getFrameIdx();

   FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
  }

  LowerBound -= (31 - TRI->getEncodingValue(MinFPR) + 1) * 8;
 }

 // Check whether the frame pointer register is allocated. If so, make sure it
 // is spilled to the correct offset.
 if (needsFP(MF)) {
  HasGPSaveArea = true;

  int FI = PFI->getFramePointerSaveIndex();
  assert(FI && "No Frame Pointer Save Slot!");

  FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
 }

 if (PFI->usesPICBase()) {
  HasGPSaveArea = true;

  int FI = PFI->getPICBasePointerSaveIndex();
  assert(FI && "No PIC Base Pointer Save Slot!");

  FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
 }

 const PPCRegisterInfo *RegInfo =
   static_cast<const PPCRegisterInfo *>(Subtarget.getRegisterInfo());
 if (RegInfo->hasBasePointer(MF)) {
  HasGPSaveArea = true;

  int FI = PFI->getBasePointerSaveIndex();
  assert(FI && "No Base Pointer Save Slot!");

  FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
 }

 // General register save area starts right below the Floating-point
 // register save area.
 if (HasGPSaveArea || HasG8SaveArea) {
  // Move general register save area spill slots down, taking into account
  // the size of the Floating-point register save area.
  for (unsigned i = 0, e = GPRegs.size(); i != e; ++i) {
   int FI = GPRegs[i].getFrameIdx();

   FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
  }

  // Move general register save area spill slots down, taking into account
  // the size of the Floating-point register save area.
  for (unsigned i = 0, e = G8Regs.size(); i != e; ++i) {
   int FI = G8Regs[i].getFrameIdx();

   FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
  }

  unsigned MinReg =
   std::min<unsigned>(TRI->getEncodingValue(MinGPR),
             TRI->getEncodingValue(MinG8R));

  if (Subtarget.isPPC64()) {
   LowerBound -= (31 - MinReg + 1) * 8;
  } else {
   LowerBound -= (31 - MinReg + 1) * 4;
  }
 }

 // For 32-bit only, the CR save area is below the general register
 // save area. For 64-bit SVR4, the CR save area is addressed relative
 // to the stack pointer and hence does not need an adjustment here.
 // Only CR2 (the first nonvolatile spilled) has an associated frame
 // index so that we have a single uniform save area.
 if (spillsCR(MF) && !(Subtarget.isPPC64() && Subtarget.isSVR4ABI())) {
  // Adjust the frame index of the CR spill slot.
  for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
   unsigned Reg = CSI[i].getReg();

   if ((Subtarget.isSVR4ABI() && Reg == PPC::CR2)
     // Leave Darwin logic as-is.
     || (!Subtarget.isSVR4ABI() &&
       (PPC::CRBITRCRegClass.contains(Reg) ||
        PPC::CRRCRegClass.contains(Reg)))) {
    int FI = CSI[i].getFrameIdx();

    FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
   }
  }

  LowerBound -= 4; // The CR save area is always 4 bytes long.
 }

 if (HasVRSAVESaveArea) {
  // FIXME SVR4: Is it actually possible to have multiple elements in CSI
  //       which have the VRSAVE register class?
  // Adjust the frame index of the VRSAVE spill slot.
  for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
   unsigned Reg = CSI[i].getReg();

   if (PPC::VRSAVERCRegClass.contains(Reg)) {
    int FI = CSI[i].getFrameIdx();

    FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
   }
  }

  LowerBound -= 4; // The VRSAVE save area is always 4 bytes long.
 }

 if (HasVRSaveArea) {
  // Insert alignment padding, we need 16-byte alignment.
  LowerBound = (LowerBound - 15) & ~(15);

  for (unsigned i = 0, e = VRegs.size(); i != e; ++i) {
   int FI = VRegs[i].getFrameIdx();

   FFI->setObjectOffset(FI, LowerBound + FFI->getObjectOffset(FI));
  }
 }

 addScavengingSpillSlot(MF, RS);
}

void
PPCFrameLowering::addScavengingSpillSlot(MachineFunction &MF,
                     RegScavenger *RS) const {
 // Reserve a slot closest to SP or frame pointer if we have a dynalloc or
 // a large stack, which will require scavenging a register to materialize a
 // large offset.

 // We need to have a scavenger spill slot for spills if the frame size is
 // large. In case there is no free register for large-offset addressing,
 // this slot is used for the necessary emergency spill. Also, we need the
 // slot for dynamic stack allocations.

 // The scavenger might be invoked if the frame offset does not fit into
 // the 16-bit immediate. We don't know the complete frame size here
 // because we've not yet computed callee-saved register spills or the
 // needed alignment padding.
 unsigned StackSize = determineFrameLayout(MF, false, true);
 MachineFrameInfo *MFI = MF.getFrameInfo();
 if (MFI->hasVarSizedObjects() || spillsCR(MF) || spillsVRSAVE(MF) ||
   hasNonRISpills(MF) || (hasSpills(MF) && !isInt<16>(StackSize))) {
  const TargetRegisterClass *GPRC = &PPC::GPRCRegClass;
  const TargetRegisterClass *G8RC = &PPC::G8RCRegClass;
  const TargetRegisterClass *RC = Subtarget.isPPC64() ? G8RC : GPRC;
  RS->addScavengingFrameIndex(MFI->CreateStackObject(RC->getSize(),
                            RC->getAlignment(),
                            false));

  // Might we have over-aligned allocas?
  bool HasAlVars = MFI->hasVarSizedObjects() &&
           MFI->getMaxAlignment() > getStackAlignment();

  // These kinds of spills might need two registers.
  if (spillsCR(MF) || spillsVRSAVE(MF) || HasAlVars)
   RS->addScavengingFrameIndex(MFI->CreateStackObject(RC->getSize(),
                             RC->getAlignment(),
                             false));

 }
}

bool
PPCFrameLowering::spillCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
                   MachineBasicBlock::iterator MI,
                   const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
                   const TargetRegisterInfo *TRI) const {

 // Currently, this function only handles SVR4 32- and 64-bit ABIs.
 // Return false otherwise to maintain pre-existing behavior.
 if (!Subtarget.isSVR4ABI())
  return false;

 MachineFunction *MF = MBB.getParent();
 const PPCInstrInfo &TII =
   *static_cast<const PPCInstrInfo *>(Subtarget.getInstrInfo());
 DebugLoc DL;
 bool CRSpilled = false;
 MachineInstrBuilder CRMIB;

 for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
  unsigned Reg = CSI[i].getReg();
  // Only Darwin actually uses the VRSAVE register, but it can still appear
  // here if, for example, @llvm.eh.unwind.init() is used. If we're not on
  // Darwin, ignore it.
  if (Reg == PPC::VRSAVE && !Subtarget.isDarwinABI())
   continue;

  // CR2 through CR4 are the nonvolatile CR fields.
  bool IsCRField = PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4;

  // Add the callee-saved register as live-in; it's killed at the spill.
  MBB.addLiveIn(Reg);

  if (CRSpilled && IsCRField) {
   CRMIB.addReg(Reg, RegState::ImplicitKill);
   continue;
  }

  // Insert the spill to the stack frame.
  if (IsCRField) {
   PPCFunctionInfo *FuncInfo = MF->getInfo<PPCFunctionInfo>();
   if (Subtarget.isPPC64()) {
    // The actual spill will happen at the start of the prologue.
    FuncInfo->addMustSaveCR(Reg);
   } else {
    CRSpilled = true;
    FuncInfo->setSpillsCR();

    // 32-bit: FP-relative. Note that we made sure CR2-CR4 all have
    // the same frame index in PPCRegisterInfo::hasReservedSpillSlot.
    CRMIB = BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::MFCR), PPC::R12)
         .addReg(Reg, RegState::ImplicitKill);

    MBB.insert(MI, CRMIB);
    MBB.insert(MI, addFrameReference(BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::STW))
                     .addReg(PPC::R12,
                         getKillRegState(true)),
                     CSI[i].getFrameIdx()));
   }
  } else {
   const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
   TII.storeRegToStackSlot(MBB, MI, Reg, true,
               CSI[i].getFrameIdx(), RC, TRI);
  }
 }
 return true;
}

static void
restoreCRs(bool isPPC64, bool is31,
      bool CR2Spilled, bool CR3Spilled, bool CR4Spilled,
      MachineBasicBlock &MBB, MachineBasicBlock::iterator MI,
      const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI, unsigned CSIIndex) {

 MachineFunction *MF = MBB.getParent();
 const PPCInstrInfo &TII = *MF->getSubtarget<PPCSubtarget>().getInstrInfo();
 DebugLoc DL;
 unsigned RestoreOp, MoveReg;

 if (isPPC64)
  // This is handled during epilogue generation.
  return;
 else {
  // 32-bit: FP-relative
  MBB.insert(MI, addFrameReference(BuildMI(*MF, DL, TII.get(PPC::LWZ),
                       PPC::R12),
                   CSI[CSIIndex].getFrameIdx()));
  RestoreOp = PPC::MTOCRF;
  MoveReg = PPC::R12;
 }

 if (CR2Spilled)
  MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR2)
        .addReg(MoveReg, getKillRegState(!CR3Spilled && !CR4Spilled)));

 if (CR3Spilled)
  MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR3)
        .addReg(MoveReg, getKillRegState(!CR4Spilled)));

 if (CR4Spilled)
  MBB.insert(MI, BuildMI(*MF, DL, TII.get(RestoreOp), PPC::CR4)
        .addReg(MoveReg, getKillRegState(true)));
}

MachineBasicBlock::iterator PPCFrameLowering::
eliminateCallFramePseudoInstr(MachineFunction &MF, MachineBasicBlock &MBB,
               MachineBasicBlock::iterator I) const {
 const TargetInstrInfo &TII = *Subtarget.getInstrInfo();
 if (MF.getTarget().Options.GuaranteedTailCallOpt &&
   I->getOpcode() == PPC::ADJCALLSTACKUP) {
  // Add (actually subtract) back the amount the callee popped on return.
  if (int CalleeAmt = I->getOperand(1).getImm()) {
   bool is64Bit = Subtarget.isPPC64();
   CalleeAmt *= -1;
   unsigned StackReg = is64Bit ? PPC::X1 : PPC::R1;
   unsigned TmpReg = is64Bit ? PPC::X0 : PPC::R0;
   unsigned ADDIInstr = is64Bit ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI;
   unsigned ADDInstr = is64Bit ? PPC::ADD8 : PPC::ADD4;
   unsigned LISInstr = is64Bit ? PPC::LIS8 : PPC::LIS;
   unsigned ORIInstr = is64Bit ? PPC::ORI8 : PPC::ORI;
   MachineInstr *MI = I;
   const DebugLoc &dl = MI->getDebugLoc();

   if (isInt<16>(CalleeAmt)) {
    BuildMI(MBB, I, dl, TII.get(ADDIInstr), StackReg)
     .addReg(StackReg, RegState::Kill)
     .addImm(CalleeAmt);
   } else {
    MachineBasicBlock::iterator MBBI = I;
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(LISInstr), TmpReg)
     .addImm(CalleeAmt >> 16);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ORIInstr), TmpReg)
     .addReg(TmpReg, RegState::Kill)
     .addImm(CalleeAmt & 0xFFFF);
    BuildMI(MBB, MBBI, dl, TII.get(ADDInstr), StackReg)
     .addReg(StackReg, RegState::Kill)
     .addReg(TmpReg);
   }
  }
 }
 // Simply discard ADJCALLSTACKDOWN, ADJCALLSTACKUP instructions.
 return MBB.erase(I);
}

bool
PPCFrameLowering::restoreCalleeSavedRegisters(MachineBasicBlock &MBB,
                    MachineBasicBlock::iterator MI,
                    const std::vector<CalleeSavedInfo> &CSI,
                    const TargetRegisterInfo *TRI) const {

 // Currently, this function only handles SVR4 32- and 64-bit ABIs.
 // Return false otherwise to maintain pre-existing behavior.
 if (!Subtarget.isSVR4ABI())
  return false;

 MachineFunction *MF = MBB.getParent();
 const PPCInstrInfo &TII =
   *static_cast<const PPCInstrInfo *>(Subtarget.getInstrInfo());
 bool CR2Spilled = false;
 bool CR3Spilled = false;
 bool CR4Spilled = false;
 unsigned CSIIndex = 0;

 // Initialize insertion-point logic; we will be restoring in reverse
 // order of spill.
 MachineBasicBlock::iterator I = MI, BeforeI = I;
 bool AtStart = I == MBB.begin();

 if (!AtStart)
  --BeforeI;

 for (unsigned i = 0, e = CSI.size(); i != e; ++i) {
  unsigned Reg = CSI[i].getReg();

  // Only Darwin actually uses the VRSAVE register, but it can still appear
  // here if, for example, @llvm.eh.unwind.init() is used. If we're not on
  // Darwin, ignore it.
  if (Reg == PPC::VRSAVE && !Subtarget.isDarwinABI())
   continue;

  if (Reg == PPC::CR2) {
   CR2Spilled = true;
   // The spill slot is associated only with CR2, which is the
   // first nonvolatile spilled. Save it here.
   CSIIndex = i;
   continue;
  } else if (Reg == PPC::CR3) {
   CR3Spilled = true;
   continue;
  } else if (Reg == PPC::CR4) {
   CR4Spilled = true;
   continue;
  } else {
   // When we first encounter a non-CR register after seeing at
   // least one CR register, restore all spilled CRs together.
   if ((CR2Spilled || CR3Spilled || CR4Spilled)
     && !(PPC::CR2 <= Reg && Reg <= PPC::CR4)) {
    bool is31 = needsFP(*MF);
    restoreCRs(Subtarget.isPPC64(), is31,
          CR2Spilled, CR3Spilled, CR4Spilled,
          MBB, I, CSI, CSIIndex);
    CR2Spilled = CR3Spilled = CR4Spilled = false;
   }

   // Default behavior for non-CR saves.
   const TargetRegisterClass *RC = TRI->getMinimalPhysRegClass(Reg);
   TII.loadRegFromStackSlot(MBB, I, Reg, CSI[i].getFrameIdx(),
                RC, TRI);
   assert(I != MBB.begin() &&
       "loadRegFromStackSlot didn't insert any code!");
   }

  // Insert in reverse order.
  if (AtStart)
   I = MBB.begin();
  else {
   I = BeforeI;
   ++I;
  }
 }

 // If we haven't yet spilled the CRs, do so now.
 if (CR2Spilled || CR3Spilled || CR4Spilled) {
  bool is31 = needsFP(*MF);
  restoreCRs(Subtarget.isPPC64(), is31, CR2Spilled, CR3Spilled, CR4Spilled,
        MBB, I, CSI, CSIIndex);
 }

 return true;
}

bool PPCFrameLowering::enableShrinkWrapping(const MachineFunction &MF) const {
 return (MF.getSubtarget<PPCSubtarget>().isSVR4ABI() &&
     MF.getSubtarget<PPCSubtarget>().isPPC64());
}