llvm.org GIT mirror llvm / release_80 test / CodeGen / ARM / vcombine.ll
release_80

Tree @release_80 (Download .tar.gz)

vcombine.ll @release_80

c60a59c
 
a6d6586
 
b10121b
 
 
 
 
 
 
 
 
7c9c6ed
 
a6d6586
 
 
 
 
b10121b
 
 
 
 
 
 
 
 
7c9c6ed
 
a6d6586
 
 
 
 
b10121b
 
 
 
 
 
78f5683
b10121b
c60a59c
 
7c9c6ed
 
a6d6586
 
 
 
 
b10121b
 
 
 
 
 
78f5683
b10121b
c60a59c
 
7c9c6ed
 
a6d6586
 
 
 
 
b10121b
 
 
 
 
78f5683
b10121b
 
78f5683
7c9c6ed
 
a6d6586
 
 
8a644f4
 
 
 
 
 
 
c60a59c
 
7c9c6ed
8a644f4
 
 
 
 
 
 
8cbe21f
 
 
5c39a97
7c9c6ed
8a644f4
 
 
85e1264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; RUN: llc -mtriple=arm-eabi -float-abi=soft -mattr=+neon %s -o - | FileCheck %s -check-prefix=CHECK -check-prefix=CHECK-LE
; RUN: llc -mtriple=armeb-eabi -float-abi=soft -mattr=+neon %s -o - | FileCheck %s -check-prefix=CHECK -check-prefix=CHECK-BE

define <16 x i8> @vcombine8(<8 x i8>* %A, <8 x i8>* %B) nounwind {
; CHECK-LABEL: vcombine8
; CHECK-DAG: vldr [[LD0:d[0-9]+]], [r0]
; CHECK-DAG: vldr [[LD1:d[0-9]+]], [r1]

; CHECK-LE-DAG: vmov r0, r1, [[LD0]]
; CHECK-LE-DAG: vmov r2, r3, [[LD1]]

; CHECK-BE-DAG: vmov r1, r0, d16
; CHECK-BE-DAG: vmov r3, r2, d17
	%tmp1 = load <8 x i8>, <8 x i8>* %A
	%tmp2 = load <8 x i8>, <8 x i8>* %B
	%tmp3 = shufflevector <8 x i8> %tmp1, <8 x i8> %tmp2, <16 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7, i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
	ret <16 x i8> %tmp3
}

define <8 x i16> @vcombine16(<4 x i16>* %A, <4 x i16>* %B) nounwind {
; CHECK-LABEL: vcombine16
; CHECK-DAG: vldr [[LD0:d[0-9]+]], [r0]
; CHECK-DAG: vldr [[LD1:d[0-9]+]], [r1]

; CHECK-LE-DAG: vmov r0, r1, [[LD0]]
; CHECK-LE-DAG: vmov r2, r3, [[LD1]]

; CHECK-BE-DAG: vmov r1, r0, d16
; CHECK-BE-DAG: vmov r3, r2, d17
	%tmp1 = load <4 x i16>, <4 x i16>* %A
	%tmp2 = load <4 x i16>, <4 x i16>* %B
	%tmp3 = shufflevector <4 x i16> %tmp1, <4 x i16> %tmp2, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
	ret <8 x i16> %tmp3
}

define <4 x i32> @vcombine32(<2 x i32>* %A, <2 x i32>* %B) nounwind {
; CHECK-LABEL: vcombine32

; CHECK-DAG: vldr [[LD0:d[0-9]+]], [r0]
; CHECK-DAG: vldr [[LD1:d[0-9]+]], [r1]

; CHECK-LE: vmov r2, r3, [[LD1]]
; CHECK-LE: vmov r0, r1, [[LD0]]

; CHECK-BE: vmov r1, r0, d16
; CHECK-BE: vmov r3, r2, d17
	%tmp1 = load <2 x i32>, <2 x i32>* %A
	%tmp2 = load <2 x i32>, <2 x i32>* %B
	%tmp3 = shufflevector <2 x i32> %tmp1, <2 x i32> %tmp2, <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
	ret <4 x i32> %tmp3
}

define <4 x float> @vcombinefloat(<2 x float>* %A, <2 x float>* %B) nounwind {
; CHECK-LABEL: vcombinefloat

; CHECK-DAG: vldr [[LD0:d[0-9]+]], [r0]
; CHECK-DAG: vldr [[LD1:d[0-9]+]], [r1]

; CHECK-LE: vmov r2, r3, [[LD1]]
; CHECK-LE: vmov r0, r1, [[LD0]]

; CHECK-BE: vmov r1, r0, d16
; CHECK-BE: vmov r3, r2, d17
	%tmp1 = load <2 x float>, <2 x float>* %A
	%tmp2 = load <2 x float>, <2 x float>* %B
	%tmp3 = shufflevector <2 x float> %tmp1, <2 x float> %tmp2, <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
	ret <4 x float> %tmp3
}

define <2 x i64> @vcombine64(<1 x i64>* %A, <1 x i64>* %B) nounwind {
; CHECK-LABEL: vcombine64
; CHECK-DAG: vldr [[LD0:d[0-9]+]], [r0]
; CHECK-DAG: vldr [[LD1:d[0-9]+]], [r1]

; CHECK-LE: vmov r2, r3, [[LD1]]
; CHECK-LE: vmov r0, r1, [[LD0]]

; CHECK-BE: vmov r3, r2, [[LD1]]
; CHECK-BE: vmov r1, r0, [[LD0]]
	%tmp1 = load <1 x i64>, <1 x i64>* %A
	%tmp2 = load <1 x i64>, <1 x i64>* %B
	%tmp3 = shufflevector <1 x i64> %tmp1, <1 x i64> %tmp2, <2 x i32> <i32 0, i32 1>
	ret <2 x i64> %tmp3
}

; Check for vget_low and vget_high implemented with shufflevector. PR8411.
; They should not require storing to the stack.

define <4 x i16> @vget_low16(<8 x i16>* %A) nounwind {
; CHECK: vget_low16
; CHECK-NOT: vst
; CHECK-LE: vmov r0, r1, d16
; CHECK-BE: vmov r1, r0, d16
	%tmp1 = load <8 x i16>, <8 x i16>* %A
    %tmp2 = shufflevector <8 x i16> %tmp1, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3>
    ret <4 x i16> %tmp2
}

define <8 x i8> @vget_high8(<16 x i8>* %A) nounwind {
; CHECK: vget_high8
; CHECK-NOT: vst
; CHECK-LE-NOT: vld1.64 {d16, d17}, [r0]
; CHECK-LE: vldr d16, [r0, #8]
; CHECK-LE: vmov r0, r1, d16
; CHECK-BE: vmov r1, r0, d16
	%tmp1 = load <16 x i8>, <16 x i8>* %A
    %tmp2 = shufflevector <16 x i8> %tmp1, <16 x i8> undef, <8 x i32> <i32 8, i32 9, i32 10, i32 11, i32 12, i32 13, i32 14, i32 15>
    ret <8 x i8> %tmp2
}

; vcombine(vld1_dup(p), vld1_dup(p2))
define <8 x i16> @vcombine_vdup(<8 x i16> %src, i16* nocapture readonly %p) {
; CHECK-LABEL: vcombine_vdup:
; CHECK: vld1.16 {d16[]},
; CHECK: vld1.16 {d17[]},
; CHECK-LE: vmov  r0, r1, d16
; CHECK-LE: vmov  r2, r3, d17
 %a1 = load i16, i16* %p, align 2
 %a2 = insertelement <4 x i16> undef, i16 %a1, i32 0
 %a3 = shufflevector <4 x i16> %a2, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
 %p2 = getelementptr inbounds i16, i16* %p, i32 1
 %b1 = load i16, i16* %p2, align 2
 %b2 = insertelement <4 x i16> undef, i16 %b1, i32 0
 %b3 = shufflevector <4 x i16> %b2, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
 %shuffle = shufflevector <4 x i16> %a3, <4 x i16> %b3, <8 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3, i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
 ret <8 x i16> %shuffle
}