llvm.org GIT mirror llvm / 1a4e1d8 lib / Target / PowerPC / PPCAsmPrinter.cpp
1a4e1d8

Tree @1a4e1d8 (Download .tar.gz)

PPCAsmPrinter.cpp @1a4e1d8

31d157a
b5f662f
5dfe3a9
 
4ee451d
 
b5f662f
5dfe3a9
 
05fcd0c
 
83660c5
5dfe3a9
05fcd0c
 
218bec7
5dfe3a9
 
2668959
79aa341
edaa58e
974a445
1b27914
d04a8d4
 
320296a
d04a8d4
 
a384079
d644d17
0579449
5dfe3a9
381802f
d3ec0b5
edfd4f1
ade705c
362dd0b
0b8c9a8
f4ec8bf
0b8c9a8
b56c57b
0b8c9a8
325d3dc
0b4bad5
08d726c
293ef9a
391271f
d04a8d4
f9bdedd
6c2f9e1
569f382
40e0bad
d04a8d4
dac237e
d04a8d4
3e74d6f
b23569a
d04a8d4
 
 
a384079
5dfe3a9
42e8630
 
95b2c7d
d4cdf19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5dfe3a9
34a9d4b
e59bf59
6f20310
 
 
 
 
 
e651935
7bb424f
cb22fa6
34da127
5887327
c75c028
e651935
2c003e2
c75c028
e651935
ade705c
 
 
b73b347
 
49b3971
2d46078
 
 
 
ed42853
b5f662f
34da127
6726b6d
57f0db8
341a7e2
 
 
bf11182
e651935
bf11182
 
 
e651935
d644d17
34da127
e651935
c6c2ced
edfd4f1
e651935
bf11182
 
34da127
 
6726b6d
57f0db8
341a7e2
 
 
ed42853
e651935
ed42853
 
34da127
e651935
 
5dfe3a9
 
 
cb22fa6
 
 
 
 
 
f8d179b
ab849ad
 
 
 
cb22fa6
 
c36e746
cb22fa6
 
ed42853
cb22fa6
 
9c5961b
cb22fa6
c36e746
5dfe3a9
cb22fa6
 
 
 
cd64175
 
cb22fa6
 
 
63b3d71
cb22fa6
 
af313fb
37efe67
d99ce2f
37efe67
05fcd0c
9c5961b
 
5dfe3a9
3d90dbe
d99ce2f
3d90dbe
b73a711
a637c32
46510a7
a40128c
b73a711
fcf4a42
7758422
fa5b3f7
 
 
 
 
 
 
8f831cb
ffc7dca
5dfe3a9
d99ce2f
 
34da127
0c08d09
5dfe3a9
b73a711
b5f662f
5dfe3a9
70f8b47
22e1207
5dfe3a9
 
 
e3f0157
 
 
34da127
c75c028
e3f0157
 
 
34da127
e3f0157
0518fca
 
 
78192b6
cb22fa6
34da127
e3f0157
d735b80
e3f0157
d735b80
e3f0157
 
 
6c2d260
 
 
d735b80
6c2d260
 
e3f0157
 
34da127
35c33bd
e3f0157
 
 
5cfd4dd
 
 
 
2c003e2
34da127
c75c028
 
827b7a0
 
 
 
 
 
 
 
cd64175
 
827b7a0
 
 
 
24ebd0e
 
09c0ea5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
827b7a0
 
 
cb22fa6
4e68f88
35c33bd
4e68f88
2c003e2
 
e3f0157
34a9d4b
 
 
 
 
cebed4a
b415e6b
34a9d4b
 
 
ade705c
 
 
 
b73b347
ade705c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b73b347
ade705c
 
 
 
b73b347
ade705c
 
 
 
a67262f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b73b347
a67262f
 
 
b73b347
a67262f
 
 
 
b73b347
a67262f
 
 
 
b73b347
a67262f
 
 
 
 
 
b73b347
a8eaf29
a67262f
 
 
 
 
 
 
6902c8d
 
 
b73b347
a67262f
 
 
 
b73b347
a67262f
 
 
 
 
 
b73b347
a8eaf29
 
b73b347
a67262f
 
 
b73b347
a67262f
 
 
a8eaf29
 
a67262f
 
 
 
 
b73b347
a67262f
 
ade705c
 
a8eaf29
 
 
ade705c
 
 
 
 
 
 
b73b347
ade705c
34a9d4b
49b3971
 
 
 
 
19696da
49b3971
 
 
03e1afd
 
49b3971
 
03e1afd
 
49b3971
 
03e1afd
665d497
49b3971
 
586c004
49b3971
 
 
586c004
579cebf
03e1afd
49b3971
 
 
 
 
d49fe1b
e59bf59
5dfe3a9
d49fe1b
cb22fa6
cd64175
ffb22b8
fcd08c2
 
c36e746
cb22fa6
 
 
0187e7a
 
ade705c
b73b347
ade705c
b73b347
ade705c
fcd08c2
 
 
 
 
 
 
 
19696da
fcd08c2
586c004
fcd08c2
 
586c004
fcd08c2
 
 
579cebf
fcd08c2
 
cb22fa6
 
 
6902c8d
cb22fa6
 
 
c36e746
cb22fa6
d4cdf19
 
 
 
 
 
cb22fa6
579cebf
cb22fa6
 
fcd08c2
 
 
 
d644d17
fcd08c2
 
 
d644d17
 
586c004
d644d17
586c004
d644d17
 
fcd08c2
 
 
 
 
586c004
fcd08c2
 
579cebf
fcd08c2
d644d17
fcd08c2
 
 
579cebf
d644d17
 
 
fcd08c2
 
d644d17
 
 
 
 
 
 
8a9c531
d644d17
 
 
 
 
 
 
8a9c531
 
d644d17
d2e7196
fcd08c2
586c004
fcd08c2
db703aa
fcd08c2
 
 
 
586c004
fcd08c2
 
586c004
fcd08c2
586c004
db703aa
fcd08c2
579cebf
d644d17
 
9fb8b49
 
8a9c531
cb22fa6
 
fcd08c2
9fb8b49
cb22fa6
 
 
 
9fb8b49
 
8a9c531
c848b1b
9fb8b49
ffc7dca
9fb8b49
 
 
 
8a9c531
 
34a9d4b
 
f145c13
cb22fa6
586c004
cb22fa6
db703aa
579cebf
293ef9a
 
c36e746
34a9d4b
 
fcd08c2
34a9d4b
212ec3a
 
34a9d4b
 
 
 
8a9c531
 
34a9d4b
c848b1b
3de08c6
34a9d4b
 
289a9d7
 
3de08c6
 
 
34a9d4b
3de08c6
34a9d4b
3de08c6
8a9c531
3de08c6
34a9d4b
3de08c6
8a9c531
34a9d4b
 
 
586c004
34a9d4b
db703aa
579cebf
34a9d4b
 
 
 
fcd08c2
34a9d4b
d67768d
34a9d4b
 
d67768d
34a9d4b
8a9c531
 
53b0b0e
c848b1b
34a9d4b
 
 
8a9c531
 
 
 
5bd1dfa
53b0b0e
5bd1dfa
 
 
53b0b0e
3de08c6
 
 
 
 
 
 
 
34a9d4b
 
 
586c004
34a9d4b
db703aa
579cebf
34a9d4b
 
 
 
fcd08c2
34a9d4b
2b0850b
34a9d4b
 
2b0850b
34a9d4b
 
c848b1b
34a9d4b
 
289a9d7
3de08c6
 
 
 
 
289a9d7
3de08c6
34a9d4b
3de08c6
34a9d4b
 
586c004
34a9d4b
db703aa
579cebf
34a9d4b
 
b453e16
 
 
cd64175
b453e16
 
ffc7dca
b453e16
586c004
b453e16
579cebf
 
 
 
b453e16
 
ed46788
 
b453e16
fcd08c2
d7802bf
d67768d
ed46788
d7802bf
 
ffc7dca
d7802bf
586c004
d7802bf
db703aa
579cebf
d7802bf
 
ed46788
e9b6201
19696da
 
 
e9b6201
579cebf
e9b6201
 
586c004
e9b6201
586c004
 
e9b6201
579cebf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e9b6201
 
ed46788
d4cdf19
 
 
 
 
 
579cebf
 
 
 
 
 
 
ed46788
 
57ac1f4
 
 
cd64175
57ac1f4
 
ffc7dca
57ac1f4
586c004
57ac1f4
579cebf
 
 
 
57ac1f4
 
e9b6201
57ac1f4
2b0850b
e9b6201
 
 
57ac1f4
 
ffc7dca
586c004
cd64175
 
 
579cebf
cd64175
e9b6201
 
 
57ac1f4
 
49b3971
 
 
 
 
 
 
 
 
349c278
 
 
cd64175
349c278
 
ffc7dca
349c278
586c004
349c278
579cebf
 
 
 
349c278
 
e9b6201
349c278
2b0850b
e9b6201
 
 
349c278
 
ffc7dca
586c004
cd64175
 
 
579cebf
cd64175
 
 
 
349c278
 
49b3971
 
 
 
 
 
 
 
 
e9b6201
0977a23
 
e9b6201
0977a23
 
349c278
 
ffc7dca
349c278
586c004
349c278
cd64175
579cebf
cd64175
 
0977a23
cd64175
349c278
 
e9b6201
349c278
2b0850b
e9b6201
 
 
349c278
 
ffc7dca
349c278
586c004
349c278
579cebf
cd64175
 
 
 
349c278
 
965b20e
 
cd64175
965b20e
 
 
 
579cebf
 
 
965b20e
 
 
 
33efedc
 
cd64175
33efedc
 
 
 
 
 
579cebf
 
 
 
 
33efedc
 
 
c38c1d1
 
9bc9427
c38c1d1
 
 
 
 
 
 
cd64175
c38c1d1
 
 
 
 
 
 
 
d49fe1b
b5f662f
fcd08c2
579cebf
ed42853
 
d644d17
2d46078
edfd4f1
579cebf
edfd4f1
 
 
 
 
2d46078
665d497
d644d17
 
d2e7196
fcd08c2
 
579cebf
9936b80
d644d17
19696da
 
d644d17
579cebf
d644d17
 
 
 
586c004
 
d644d17
 
579cebf
d644d17
579cebf
d644d17
 
2cf7251
d644d17
ccf2ea3
665d497
d2e7196
2cf7251
d644d17
cd64175
d644d17
09c0ea5
d644d17
 
579cebf
d644d17
 
586c004
 
d644d17
586c004
d644d17
579cebf
 
d644d17
 
 
 
edfd4f1
 
dc8dfe1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edfd4f1
dc8dfe1
edfd4f1
2cf7251
579cebf
7521964
9936b80
579cebf
 
 
2f76abe
aa71428
 
586c004
579cebf
19696da
aa71428
579cebf
586c004
579cebf
4cd5601
579cebf
 
2cf7251
 
6b16eff
9c5961b
6b16eff
9c5961b
6b16eff
320296a
579cebf
320296a
d644d17
7521964
 
d644d17
579cebf
9936b80
 
579cebf
9936b80
579cebf
6b16eff
95d8afc
75abc68
579cebf
8a9c531
d644d17
 
 
579cebf
6b16eff
 
 
 
 
bf11182
edfd4f1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dc8dfe1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edfd4f1
dc8dfe1
 
 
 
edfd4f1
 
 
 
cd64175
edfd4f1
 
dc8dfe1
edfd4f1
dc8dfe1
579cebf
edfd4f1
586c004
edfd4f1
dc8dfe1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edfd4f1
dc8dfe1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
579cebf
edfd4f1
586c004
edfd4f1
586c004
edfd4f1
 
 
579cebf
edfd4f1
 
569f382
edfd4f1
 
 
c6c2ced
 
 
 
 
 
bbd169b
 
 
 
 
cd64175
579cebf
 
bbd169b
c6c2ced
 
812209a
cfbb2f0
db01c8b
c35010d
c6d08f1
c35010d
 
 
 
 
 
4d989ac
621b77a
 
b516e9b
 
 
 
622382f
b516e9b
622382f
f9018a1
f38cc38
f9018a1
 
c35010d
 
2d46078
 
 
 
c9d0715
2d46078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c35010d
f961273
 
 
 
579cebf
f961273
34da127
2ada085
 
d4cdf19
 
579cebf
2ada085
579cebf
2277221
508e0c4
 
6c2f9e1
2ada085
579cebf
2277221
508e0c4
 
6c2f9e1
2ada085
579cebf
18ed029
 
917d628
9c5961b
917d628
 
d4cdf19
 
917d628
d4cdf19
 
33adcfb
1d4ce2a
1532f3d
7174af9
 
 
 
cebae36
7174af9
 
 
d3ec0b5
8f831cb
1d4ce2a
 
d3ec0b5
99b4877
c36e746
2dfddee
d3ec0b5
ff4bc46
579cebf
e1e8a82
c36e746
d3ec0b5
08d726c
579cebf
08d726c
 
579cebf
53351a1
 
 
579cebf
53351a1
 
5e1b55d
 
 
 
 
586c004
579cebf
68ca562
deea416
08d726c
 
579cebf
e59bf59
b5f662f
5b0ac99
 
 
 
 
579cebf
5b0ac99
b8275a3
5dfe3a9
ed42853
b608a4d
 
4da1c82
 
341a7e2
 
 
ffb22b8
341a7e2
 
4da1c82
06be997
a96751f
ccf2ea3
51b198a
 
db09f82
51b198a
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
//===-- PPCAsmPrinter.cpp - Print machine instrs to PowerPC assembly ------===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file contains a printer that converts from our internal representation
// of machine-dependent LLVM code to PowerPC assembly language. This printer is
// the output mechanism used by `llc'.
//
// Documentation at http://developer.apple.com/documentation/DeveloperTools/
// Reference/Assembler/ASMIntroduction/chapter_1_section_1.html
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#include "PPC.h"
#include "InstPrinter/PPCInstPrinter.h"
#include "MCTargetDesc/PPCMCExpr.h"
#include "MCTargetDesc/PPCPredicates.h"
#include "PPCMachineFunctionInfo.h"
#include "PPCSubtarget.h"
#include "PPCTargetMachine.h"
#include "PPCTargetStreamer.h"
#include "llvm/ADT/MapVector.h"
#include "llvm/ADT/StringExtras.h"
#include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfoImpls.h"
#include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
#include "llvm/CodeGen/StackMaps.h"
#include "llvm/CodeGen/TargetLoweringObjectFileImpl.h"
#include "llvm/IR/Constants.h"
#include "llvm/IR/DebugInfo.h"
#include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
#include "llvm/IR/Mangler.h"
#include "llvm/IR/Module.h"
#include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
#include "llvm/MC/MCContext.h"
#include "llvm/MC/MCExpr.h"
#include "llvm/MC/MCInst.h"
#include "llvm/MC/MCInstBuilder.h"
#include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
#include "llvm/MC/MCSectionMachO.h"
#include "llvm/MC/MCStreamer.h"
#include "llvm/MC/MCSymbolELF.h"
#include "llvm/Support/Debug.h"
#include "llvm/Support/ELF.h"
#include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
#include "llvm/Support/MathExtras.h"
#include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
#include "llvm/Support/raw_ostream.h"
#include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
#include "llvm/Target/TargetOptions.h"
#include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
using namespace llvm;

#define DEBUG_TYPE "asmprinter"

namespace {
class PPCAsmPrinter : public AsmPrinter {
protected:
 MapVector<MCSymbol *, MCSymbol *> TOC;
 const PPCSubtarget *Subtarget;
 StackMaps SM;

public:
 explicit PPCAsmPrinter(TargetMachine &TM,
             std::unique_ptr<MCStreamer> Streamer)
   : AsmPrinter(TM, std::move(Streamer)), SM(*this) {}

 const char *getPassName() const override {
  return "PowerPC Assembly Printer";
 }

  MCSymbol *lookUpOrCreateTOCEntry(MCSymbol *Sym);

  virtual bool doInitialization(Module &M) override {
   if (!TOC.empty())
    TOC.clear();
   return AsmPrinter::doInitialization(M);
  }

  void EmitInstruction(const MachineInstr *MI) override;

  void printOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo, raw_ostream &O);

  bool PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
             unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode,
             raw_ostream &O) override;
  bool PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
                unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode,
                raw_ostream &O) override;

  void EmitEndOfAsmFile(Module &M) override;

  void LowerSTACKMAP(StackMaps &SM, const MachineInstr &MI);
  void LowerPATCHPOINT(StackMaps &SM, const MachineInstr &MI);
  void EmitTlsCall(const MachineInstr *MI, MCSymbolRefExpr::VariantKind VK);
  bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) override {
   Subtarget = &MF.getSubtarget<PPCSubtarget>();
   return AsmPrinter::runOnMachineFunction(MF);
  }
 };

 /// PPCLinuxAsmPrinter - PowerPC assembly printer, customized for Linux
 class PPCLinuxAsmPrinter : public PPCAsmPrinter {
 public:
  explicit PPCLinuxAsmPrinter(TargetMachine &TM,
                std::unique_ptr<MCStreamer> Streamer)
    : PPCAsmPrinter(TM, std::move(Streamer)) {}

  const char *getPassName() const override {
   return "Linux PPC Assembly Printer";
  }

  bool doFinalization(Module &M) override;
  void EmitStartOfAsmFile(Module &M) override;

  void EmitFunctionEntryLabel() override;

  void EmitFunctionBodyStart() override;
  void EmitFunctionBodyEnd() override;
 };

 /// PPCDarwinAsmPrinter - PowerPC assembly printer, customized for Darwin/Mac
 /// OS X
 class PPCDarwinAsmPrinter : public PPCAsmPrinter {
 public:
  explicit PPCDarwinAsmPrinter(TargetMachine &TM,
                 std::unique_ptr<MCStreamer> Streamer)
    : PPCAsmPrinter(TM, std::move(Streamer)) {}

  const char *getPassName() const override {
   return "Darwin PPC Assembly Printer";
  }

  bool doFinalization(Module &M) override;
  void EmitStartOfAsmFile(Module &M) override;
 };
} // end of anonymous namespace

/// stripRegisterPrefix - This method strips the character prefix from a
/// register name so that only the number is left. Used by for linux asm.
static const char *stripRegisterPrefix(const char *RegName) {
 switch (RegName[0]) {
  case 'r':
  case 'f':
  case 'q': // for QPX
  case 'v':
   if (RegName[1] == 's')
    return RegName + 2;
   return RegName + 1;
  case 'c': if (RegName[1] == 'r') return RegName + 2;
 }

 return RegName;
}

void PPCAsmPrinter::printOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
                 raw_ostream &O) {
 const DataLayout &DL = getDataLayout();
 const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNo);

 switch (MO.getType()) {
 case MachineOperand::MO_Register: {
  const char *RegName = PPCInstPrinter::getRegisterName(MO.getReg());
  // Linux assembler (Others?) does not take register mnemonics.
  // FIXME - What about special registers used in mfspr/mtspr?
  if (!Subtarget->isDarwin())
   RegName = stripRegisterPrefix(RegName);
  O << RegName;
  return;
 }
 case MachineOperand::MO_Immediate:
  O << MO.getImm();
  return;

 case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
  MO.getMBB()->getSymbol()->print(O, MAI);
  return;
 case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
  O << DL.getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
   << MO.getIndex();
  return;
 case MachineOperand::MO_BlockAddress:
  GetBlockAddressSymbol(MO.getBlockAddress())->print(O, MAI);
  return;
 case MachineOperand::MO_GlobalAddress: {
  // Computing the address of a global symbol, not calling it.
  const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
  MCSymbol *SymToPrint;

  // External or weakly linked global variables need non-lazily-resolved stubs
  if (Subtarget->hasLazyResolverStub(GV)) {
   SymToPrint = getSymbolWithGlobalValueBase(GV, "$non_lazy_ptr");
   MachineModuleInfoImpl::StubValueTy &StubSym =
     MMI->getObjFileInfo<MachineModuleInfoMachO>().getGVStubEntry(
       SymToPrint);
   if (!StubSym.getPointer())
    StubSym = MachineModuleInfoImpl::StubValueTy(getSymbol(GV),
                           !GV->hasInternalLinkage());
  } else {
   SymToPrint = getSymbol(GV);
  }

  SymToPrint->print(O, MAI);

  printOffset(MO.getOffset(), O);
  return;
 }

 default:
  O << "<unknown operand type: " << (unsigned)MO.getType() << ">";
  return;
 }
}

/// PrintAsmOperand - Print out an operand for an inline asm expression.
///
bool PPCAsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
                  unsigned AsmVariant,
                  const char *ExtraCode, raw_ostream &O) {
 // Does this asm operand have a single letter operand modifier?
 if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
  if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.

  switch (ExtraCode[0]) {
  default:
   // See if this is a generic print operand
   return AsmPrinter::PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmVariant, ExtraCode, O);
  case 'c': // Don't print "$" before a global var name or constant.
   break; // PPC never has a prefix.
  case 'L': // Write second word of DImode reference.
   // Verify that this operand has two consecutive registers.
   if (!MI->getOperand(OpNo).isReg() ||
     OpNo+1 == MI->getNumOperands() ||
     !MI->getOperand(OpNo+1).isReg())
    return true;
   ++OpNo;  // Return the high-part.
   break;
  case 'I':
   // Write 'i' if an integer constant, otherwise nothing. Used to print
   // addi vs add, etc.
   if (MI->getOperand(OpNo).isImm())
    O << "i";
   return false;
  }
 }

 printOperand(MI, OpNo, O);
 return false;
}

// At the moment, all inline asm memory operands are a single register.
// In any case, the output of this routine should always be just one
// assembler operand.

bool PPCAsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
                     unsigned AsmVariant,
                     const char *ExtraCode,
                     raw_ostream &O) {
 if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
  if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.

  switch (ExtraCode[0]) {
  default: return true; // Unknown modifier.
  case 'y': // A memory reference for an X-form instruction
   {
    const char *RegName = "r0";
    if (!Subtarget->isDarwin())
     RegName = stripRegisterPrefix(RegName);
    O << RegName << ", ";
    printOperand(MI, OpNo, O);
    return false;
   }
  case 'U': // Print 'u' for update form.
  case 'X': // Print 'x' for indexed form.
  {
   // FIXME: Currently for PowerPC memory operands are always loaded
   // into a register, so we never get an update or indexed form.
   // This is bad even for offset forms, since even if we know we
   // have a value in -16(r1), we will generate a load into r<n>
   // and then load from 0(r<n>). Until that issue is fixed,
   // tolerate 'U' and 'X' but don't output anything.
   assert(MI->getOperand(OpNo).isReg());
   return false;
  }
  }
 }

 assert(MI->getOperand(OpNo).isReg());
 O << "0(";
 printOperand(MI, OpNo, O);
 O << ")";
 return false;
}

/// lookUpOrCreateTOCEntry -- Given a symbol, look up whether a TOC entry
/// exists for it. If not, create one. Then return a symbol that references
/// the TOC entry.
MCSymbol *PPCAsmPrinter::lookUpOrCreateTOCEntry(MCSymbol *Sym) {
 MCSymbol *&TOCEntry = TOC[Sym];
 if (!TOCEntry)
  TOCEntry = createTempSymbol("C");
 return TOCEntry;
}

void PPCAsmPrinter::EmitEndOfAsmFile(Module &M) {
 SM.serializeToStackMapSection();
}

void PPCAsmPrinter::LowerSTACKMAP(StackMaps &SM, const MachineInstr &MI) {
 unsigned NumNOPBytes = MI.getOperand(1).getImm();

 SM.recordStackMap(MI);
 assert(NumNOPBytes % 4 == 0 && "Invalid number of NOP bytes requested!");

 // Scan ahead to trim the shadow.
 const MachineBasicBlock &MBB = *MI.getParent();
 MachineBasicBlock::const_iterator MII(MI);
 ++MII;
 while (NumNOPBytes > 0) {
  if (MII == MBB.end() || MII->isCall() ||
    MII->getOpcode() == PPC::DBG_VALUE ||
    MII->getOpcode() == TargetOpcode::PATCHPOINT ||
    MII->getOpcode() == TargetOpcode::STACKMAP)
   break;
  ++MII;
  NumNOPBytes -= 4;
 }

 // Emit nops.
 for (unsigned i = 0; i < NumNOPBytes; i += 4)
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::NOP));
}

// Lower a patchpoint of the form:
// [<def>], <id>, <numBytes>, <target>, <numArgs>
void PPCAsmPrinter::LowerPATCHPOINT(StackMaps &SM, const MachineInstr &MI) {
 SM.recordPatchPoint(MI);
 PatchPointOpers Opers(&MI);

 unsigned EncodedBytes = 0;
 const MachineOperand &CalleeMO =
  Opers.getMetaOper(PatchPointOpers::TargetPos);

 if (CalleeMO.isImm()) {
  int64_t CallTarget = Opers.getMetaOper(PatchPointOpers::TargetPos).getImm();
  if (CallTarget) {
   assert((CallTarget & 0xFFFFFFFFFFFF) == CallTarget &&
       "High 16 bits of call target should be zero.");
   unsigned ScratchReg = MI.getOperand(Opers.getNextScratchIdx()).getReg();
   EncodedBytes = 0;
   // Materialize the jump address:
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LI8)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addImm((CallTarget >> 32) & 0xFFFF));
   ++EncodedBytes;
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::RLDIC)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addImm(32).addImm(16));
   ++EncodedBytes;
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ORIS8)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addImm((CallTarget >> 16) & 0xFFFF));
   ++EncodedBytes;
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ORI8)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addReg(ScratchReg)
                   .addImm(CallTarget & 0xFFFF));

   // Save the current TOC pointer before the remote call.
   int TOCSaveOffset = Subtarget->isELFv2ABI() ? 24 : 40;
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::STD)
                   .addReg(PPC::X2)
                   .addImm(TOCSaveOffset)
                   .addReg(PPC::X1));
   ++EncodedBytes;

   // If we're on ELFv1, then we need to load the actual function pointer
   // from the function descriptor.
   if (!Subtarget->isELFv2ABI()) {
    // Load the new TOC pointer and the function address, but not r11
    // (needing this is rare, and loading it here would prevent passing it
    // via a 'nest' parameter.
    EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LD)
                    .addReg(PPC::X2)
                    .addImm(8)
                    .addReg(ScratchReg));
    ++EncodedBytes;
    EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LD)
                    .addReg(ScratchReg)
                    .addImm(0)
                    .addReg(ScratchReg));
    ++EncodedBytes;
   }

   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::MTCTR8)
                   .addReg(ScratchReg));
   ++EncodedBytes;
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::BCTRL8));
   ++EncodedBytes;

   // Restore the TOC pointer after the call.
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LD)
                   .addReg(PPC::X2)
                   .addImm(TOCSaveOffset)
                   .addReg(PPC::X1));
   ++EncodedBytes;
  }
 } else if (CalleeMO.isGlobal()) {
  const GlobalValue *GValue = CalleeMO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymVar = MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, OutContext);

  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::BL8_NOP)
                  .addExpr(SymVar));
  EncodedBytes += 2;
 }

 // Each instruction is 4 bytes.
 EncodedBytes *= 4;

 // Emit padding.
 unsigned NumBytes = Opers.getMetaOper(PatchPointOpers::NBytesPos).getImm();
 assert(NumBytes >= EncodedBytes &&
     "Patchpoint can't request size less than the length of a call.");
 assert((NumBytes - EncodedBytes) % 4 == 0 &&
     "Invalid number of NOP bytes requested!");
 for (unsigned i = EncodedBytes; i < NumBytes; i += 4)
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::NOP));
}

/// EmitTlsCall -- Given a GETtls[ld]ADDR[32] instruction, print a
/// call to __tls_get_addr to the current output stream.
void PPCAsmPrinter::EmitTlsCall(const MachineInstr *MI,
                MCSymbolRefExpr::VariantKind VK) {
 StringRef Name = "__tls_get_addr";
 MCSymbol *TlsGetAddr = OutContext.getOrCreateSymbol(Name);
 MCSymbolRefExpr::VariantKind Kind = MCSymbolRefExpr::VK_None;

 assert(MI->getOperand(0).isReg() &&
     ((Subtarget->isPPC64() && MI->getOperand(0).getReg() == PPC::X3) ||
     (!Subtarget->isPPC64() && MI->getOperand(0).getReg() == PPC::R3)) &&
     "GETtls[ld]ADDR[32] must define GPR3");
 assert(MI->getOperand(1).isReg() &&
     ((Subtarget->isPPC64() && MI->getOperand(1).getReg() == PPC::X3) ||
     (!Subtarget->isPPC64() && MI->getOperand(1).getReg() == PPC::R3)) &&
     "GETtls[ld]ADDR[32] must read GPR3");

 if (!Subtarget->isPPC64() && !Subtarget->isDarwin() &&
   isPositionIndependent())
  Kind = MCSymbolRefExpr::VK_PLT;
 const MCSymbolRefExpr *TlsRef =
  MCSymbolRefExpr::create(TlsGetAddr, Kind, OutContext);
 const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
 const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
 MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
 const MCExpr *SymVar = MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, VK, OutContext);
 EmitToStreamer(*OutStreamer,
         MCInstBuilder(Subtarget->isPPC64() ?
                PPC::BL8_NOP_TLS : PPC::BL_TLS)
         .addExpr(TlsRef)
         .addExpr(SymVar));
}

/// EmitInstruction -- Print out a single PowerPC MI in Darwin syntax to
/// the current output stream.
///
void PPCAsmPrinter::EmitInstruction(const MachineInstr *MI) {
 MCInst TmpInst;
 bool isPPC64 = Subtarget->isPPC64();
 bool isDarwin = TM.getTargetTriple().isOSDarwin();
 const Module *M = MF->getFunction()->getParent();
 PICLevel::Level PL = M->getPICLevel();

 // Lower multi-instruction pseudo operations.
 switch (MI->getOpcode()) {
 default: break;
 case TargetOpcode::DBG_VALUE:
  llvm_unreachable("Should be handled target independently");
 case TargetOpcode::STACKMAP:
  return LowerSTACKMAP(SM, *MI);
 case TargetOpcode::PATCHPOINT:
  return LowerPATCHPOINT(SM, *MI);

 case PPC::MoveGOTtoLR: {
  // Transform %LR = MoveGOTtoLR
  // Into this: bl _GLOBAL_OFFSET_TABLE_@local-4
  // _GLOBAL_OFFSET_TABLE_@local-4 (instruction preceding
  // _GLOBAL_OFFSET_TABLE_) has exactly one instruction:
  //   blrl
  // This will return the pointer to _GLOBAL_OFFSET_TABLE_@local
  MCSymbol *GOTSymbol =
   OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"));
  const MCExpr *OffsExpr =
   MCBinaryExpr::createSub(MCSymbolRefExpr::create(GOTSymbol,
                           MCSymbolRefExpr::VK_PPC_LOCAL,
                           OutContext),
               MCConstantExpr::create(4, OutContext),
               OutContext);

  // Emit the 'bl'.
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::BL).addExpr(OffsExpr));
  return;
 }
 case PPC::MovePCtoLR:
 case PPC::MovePCtoLR8: {
  // Transform %LR = MovePCtoLR
  // Into this, where the label is the PIC base:
  //   bl L1$pb
  // L1$pb:
  MCSymbol *PICBase = MF->getPICBaseSymbol();

  // Emit the 'bl'.
  EmitToStreamer(*OutStreamer,
          MCInstBuilder(PPC::BL)
            // FIXME: We would like an efficient form for this, so we
            // don't have to do a lot of extra uniquing.
            .addExpr(MCSymbolRefExpr::create(PICBase, OutContext)));

  // Emit the label.
  OutStreamer->EmitLabel(PICBase);
  return;
 }
 case PPC::UpdateGBR: {
  // Transform %Rd = UpdateGBR(%Rt, %Ri)
  // Into: lwz %Rt, .L0$poff - .L0$pb(%Ri)
  //    add %Rd, %Rt, %Ri
  // Get the offset from the GOT Base Register to the GOT
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);
  MCSymbol *PICOffset =
   MF->getInfo<PPCFunctionInfo>()->getPICOffsetSymbol();
  TmpInst.setOpcode(PPC::LWZ);
  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(PICOffset, MCSymbolRefExpr::VK_None, OutContext);
  const MCExpr *PB =
   MCSymbolRefExpr::create(MF->getPICBaseSymbol(),
               MCSymbolRefExpr::VK_None,
               OutContext);
  const MCOperand TR = TmpInst.getOperand(1);
  const MCOperand PICR = TmpInst.getOperand(0);

  // Step 1: lwz %Rt, .L$poff - .L$pb(%Ri)
  TmpInst.getOperand(1) =
    MCOperand::createExpr(MCBinaryExpr::createSub(Exp, PB, OutContext));
  TmpInst.getOperand(0) = TR;
  TmpInst.getOperand(2) = PICR;
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);

  TmpInst.setOpcode(PPC::ADD4);
  TmpInst.getOperand(0) = PICR;
  TmpInst.getOperand(1) = TR;
  TmpInst.getOperand(2) = PICR;
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }
 case PPC::LWZtoc: {
  // Transform %R3 = LWZtoc <ga:@min1>, %R2
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to LWZ, and the global address operand to be a
  // reference to the GOT entry we will synthesize later.
  TmpInst.setOpcode(PPC::LWZ);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(1);

  // Map symbol -> label of TOC entry
  assert(MO.isGlobal() || MO.isCPI() || MO.isJTI() || MO.isBlockAddress());
  MCSymbol *MOSymbol = nullptr;
  if (MO.isGlobal())
   MOSymbol = getSymbol(MO.getGlobal());
  else if (MO.isCPI())
   MOSymbol = GetCPISymbol(MO.getIndex());
  else if (MO.isJTI())
   MOSymbol = GetJTISymbol(MO.getIndex());
  else if (MO.isBlockAddress())
   MOSymbol = GetBlockAddressSymbol(MO.getBlockAddress());

  if (PL == PICLevel::SmallPIC) {
   const MCExpr *Exp =
    MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_GOT,
                OutContext);
   TmpInst.getOperand(1) = MCOperand::createExpr(Exp);
  } else {
   MCSymbol *TOCEntry = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);

   const MCExpr *Exp =
    MCSymbolRefExpr::create(TOCEntry, MCSymbolRefExpr::VK_None,
                OutContext);
   const MCExpr *PB =
    MCSymbolRefExpr::create(OutContext.getOrCreateSymbol(Twine(".LTOC")),
                               OutContext);
   Exp = MCBinaryExpr::createSub(Exp, PB, OutContext);
   TmpInst.getOperand(1) = MCOperand::createExpr(Exp);
  }
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }
 case PPC::LDtocJTI:
 case PPC::LDtocCPT:
 case PPC::LDtocBA:
 case PPC::LDtoc: {
  // Transform %X3 = LDtoc <ga:@min1>, %X2
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to LD, and the global address operand to be a
  // reference to the TOC entry we will synthesize later.
  TmpInst.setOpcode(PPC::LD);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(1);

  // Map symbol -> label of TOC entry
  assert(MO.isGlobal() || MO.isCPI() || MO.isJTI() || MO.isBlockAddress());
  MCSymbol *MOSymbol = nullptr;
  if (MO.isGlobal())
   MOSymbol = getSymbol(MO.getGlobal());
  else if (MO.isCPI())
   MOSymbol = GetCPISymbol(MO.getIndex());
  else if (MO.isJTI())
   MOSymbol = GetJTISymbol(MO.getIndex());
  else if (MO.isBlockAddress())
   MOSymbol = GetBlockAddressSymbol(MO.getBlockAddress());

  MCSymbol *TOCEntry = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);

  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(TOCEntry, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOC,
               OutContext);
  TmpInst.getOperand(1) = MCOperand::createExpr(Exp);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }

 case PPC::ADDIStocHA: {
  // Transform %Xd = ADDIStocHA %X2, <ga:@sym>
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to ADDIS8. If the global address is external, has
  // common linkage, is a non-local function address, or is a jump table
  // address, then generate a TOC entry and reference that. Otherwise
  // reference the symbol directly.
  TmpInst.setOpcode(PPC::ADDIS8);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  assert((MO.isGlobal() || MO.isCPI() || MO.isJTI() ||
      MO.isBlockAddress()) &&
      "Invalid operand for ADDIStocHA!");
  MCSymbol *MOSymbol = nullptr;
  bool GlobalToc = false;

  if (MO.isGlobal()) {
   const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
   MOSymbol = getSymbol(GV);
   unsigned char GVFlags = Subtarget->classifyGlobalReference(GV);
   GlobalToc = (GVFlags & PPCII::MO_NLP_FLAG);
  } else if (MO.isCPI()) {
   MOSymbol = GetCPISymbol(MO.getIndex());
  } else if (MO.isJTI()) {
   MOSymbol = GetJTISymbol(MO.getIndex());
  } else if (MO.isBlockAddress()) {
   MOSymbol = GetBlockAddressSymbol(MO.getBlockAddress());
  }

  if (GlobalToc || MO.isJTI() || MO.isBlockAddress() ||
    TM.getCodeModel() == CodeModel::Large)
   MOSymbol = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);

  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOC_HA,
               OutContext);
  TmpInst.getOperand(2) = MCOperand::createExpr(Exp);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }
 case PPC::LDtocL: {
  // Transform %Xd = LDtocL <ga:@sym>, %Xs
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to LD. If the global address is external, has
  // common linkage, or is a jump table address, then reference the
  // associated TOC entry. Otherwise reference the symbol directly.
  TmpInst.setOpcode(PPC::LD);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(1);
  assert((MO.isGlobal() || MO.isCPI() || MO.isJTI() ||
      MO.isBlockAddress()) &&
      "Invalid operand for LDtocL!");
  MCSymbol *MOSymbol = nullptr;

  if (MO.isJTI())
   MOSymbol = lookUpOrCreateTOCEntry(GetJTISymbol(MO.getIndex()));
  else if (MO.isBlockAddress()) {
   MOSymbol = GetBlockAddressSymbol(MO.getBlockAddress());
   MOSymbol = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);
  }
  else if (MO.isCPI()) {
   MOSymbol = GetCPISymbol(MO.getIndex());
   if (TM.getCodeModel() == CodeModel::Large)
    MOSymbol = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);
  }
  else if (MO.isGlobal()) {
   const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
   MOSymbol = getSymbol(GV);
   DEBUG(
    unsigned char GVFlags = Subtarget->classifyGlobalReference(GV);
    assert((GVFlags & PPCII::MO_NLP_FLAG) &&
        "LDtocL used on symbol that could be accessed directly is "
        "invalid. Must match ADDIStocHA."));
   MOSymbol = lookUpOrCreateTOCEntry(MOSymbol);
  }

  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOC_LO,
               OutContext);
  TmpInst.getOperand(1) = MCOperand::createExpr(Exp);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }
 case PPC::ADDItocL: {
  // Transform %Xd = ADDItocL %Xs, <ga:@sym>
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to ADDI8. If the global address is external, then
  // generate a TOC entry and reference that. Otherwise reference the
  // symbol directly.
  TmpInst.setOpcode(PPC::ADDI8);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  assert((MO.isGlobal() || MO.isCPI()) && "Invalid operand for ADDItocL");
  MCSymbol *MOSymbol = nullptr;

  if (MO.isGlobal()) {
   const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
   DEBUG(
    unsigned char GVFlags = Subtarget->classifyGlobalReference(GV);
    assert (
      !(GVFlags & PPCII::MO_NLP_FLAG) &&
      "Interposable definitions must use indirect access."));
   MOSymbol = getSymbol(GV);
  } else if (MO.isCPI()) {
   MOSymbol = GetCPISymbol(MO.getIndex());
  }

  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOC_LO,
               OutContext);
  TmpInst.getOperand(2) = MCOperand::createExpr(Exp);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }
 case PPC::ADDISgotTprelHA: {
  // Transform: %Xd = ADDISgotTprelHA %X2, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDIS8 %X2, sym@got@tlsgd@ha
  assert(Subtarget->isPPC64() && "Not supported for 32-bit PowerPC");
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymGotTprel =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TPREL_HA,
               OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDIS8)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
                 .addExpr(SymGotTprel));
  return;
 }
 case PPC::LDgotTprelL:
 case PPC::LDgotTprelL32: {
  // Transform %Xd = LDgotTprelL <ga:@sym>, %Xs
  LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);

  // Change the opcode to LD.
  TmpInst.setOpcode(isPPC64 ? PPC::LD : PPC::LWZ);
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(1);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *Exp =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TPREL_LO,
               OutContext);
  TmpInst.getOperand(1) = MCOperand::createExpr(Exp);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
  return;
 }

 case PPC::PPC32PICGOT: {
  MCSymbol *GOTSymbol = OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"));
  MCSymbol *GOTRef = OutContext.createTempSymbol();
  MCSymbol *NextInstr = OutContext.createTempSymbol();

  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::BL)
   // FIXME: We would like an efficient form for this, so we don't have to do
   // a lot of extra uniquing.
   .addExpr(MCSymbolRefExpr::create(NextInstr, OutContext)));
  const MCExpr *OffsExpr =
   MCBinaryExpr::createSub(MCSymbolRefExpr::create(GOTSymbol, OutContext),
                MCSymbolRefExpr::create(GOTRef, OutContext),
    OutContext);
  OutStreamer->EmitLabel(GOTRef);
  OutStreamer->EmitValue(OffsExpr, 4);
  OutStreamer->EmitLabel(NextInstr);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::MFLR)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg()));
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LWZ)
                 .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
                 .addImm(0)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg()));
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADD4)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg()));
  return;
 }
 case PPC::PPC32GOT: {
  MCSymbol *GOTSymbol =
    OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"));
  const MCExpr *SymGotTlsL = MCSymbolRefExpr::create(
    GOTSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_LO, OutContext);
  const MCExpr *SymGotTlsHA = MCSymbolRefExpr::create(
    GOTSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_HA, OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LI)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addExpr(SymGotTlsL));
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDIS)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addExpr(SymGotTlsHA));
  return;
 }
 case PPC::ADDIStlsgdHA: {
  // Transform: %Xd = ADDIStlsgdHA %X2, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDIS8 %X2, sym@got@tlsgd@ha
  assert(Subtarget->isPPC64() && "Not supported for 32-bit PowerPC");
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymGotTlsGD =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSGD_HA,
               OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDIS8)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
                 .addExpr(SymGotTlsGD));
  return;
 }
 case PPC::ADDItlsgdL:
  // Transform: %Xd = ADDItlsgdL %Xs, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDI8 %Xs, sym@got@tlsgd@l
 case PPC::ADDItlsgdL32: {
  // Transform: %Rd = ADDItlsgdL32 %Rs, <ga:@sym>
  // Into:   %Rd = ADDI %Rs, sym@got@tlsgd
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymGotTlsGD = MCSymbolRefExpr::create(
    MOSymbol, Subtarget->isPPC64() ? MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSGD_LO
                    : MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSGD,
    OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer,
          MCInstBuilder(Subtarget->isPPC64() ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI)
          .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
          .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
          .addExpr(SymGotTlsGD));
  return;
 }
 case PPC::GETtlsADDR:
  // Transform: %X3 = GETtlsADDR %X3, <ga:@sym>
  // Into: BL8_NOP_TLS __tls_get_addr(sym at tlsgd)
 case PPC::GETtlsADDR32: {
  // Transform: %R3 = GETtlsADDR32 %R3, <ga:@sym>
  // Into: BL_TLS __tls_get_addr(sym at tlsgd)@PLT
  EmitTlsCall(MI, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TLSGD);
  return;
 }
 case PPC::ADDIStlsldHA: {
  // Transform: %Xd = ADDIStlsldHA %X2, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDIS8 %X2, sym@got@tlsld@ha
  assert(Subtarget->isPPC64() && "Not supported for 32-bit PowerPC");
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymGotTlsLD =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSLD_HA,
               OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDIS8)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
                 .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
                 .addExpr(SymGotTlsLD));
  return;
 }
 case PPC::ADDItlsldL:
  // Transform: %Xd = ADDItlsldL %Xs, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDI8 %Xs, sym@got@tlsld@l
 case PPC::ADDItlsldL32: {
  // Transform: %Rd = ADDItlsldL32 %Rs, <ga:@sym>
  // Into:   %Rd = ADDI %Rs, sym@got@tlsld
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymGotTlsLD = MCSymbolRefExpr::create(
    MOSymbol, Subtarget->isPPC64() ? MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSLD_LO
                    : MCSymbolRefExpr::VK_PPC_GOT_TLSLD,
    OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer,
          MCInstBuilder(Subtarget->isPPC64() ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI)
            .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
            .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
            .addExpr(SymGotTlsLD));
  return;
 }
 case PPC::GETtlsldADDR:
  // Transform: %X3 = GETtlsldADDR %X3, <ga:@sym>
  // Into: BL8_NOP_TLS __tls_get_addr(sym at tlsld)
 case PPC::GETtlsldADDR32: {
  // Transform: %R3 = GETtlsldADDR32 %R3, <ga:@sym>
  // Into: BL_TLS __tls_get_addr(sym at tlsld)@PLT
  EmitTlsCall(MI, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TLSLD);
  return;
 }
 case PPC::ADDISdtprelHA:
  // Transform: %Xd = ADDISdtprelHA %Xs, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDIS8 %Xs, sym@dtprel@ha
 case PPC::ADDISdtprelHA32: {
  // Transform: %Rd = ADDISdtprelHA32 %Rs, <ga:@sym>
  // Into:   %Rd = ADDIS %Rs, sym@dtprel@ha
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymDtprel =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_DTPREL_HA,
               OutContext);
  EmitToStreamer(
    *OutStreamer,
    MCInstBuilder(Subtarget->isPPC64() ? PPC::ADDIS8 : PPC::ADDIS)
      .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
      .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
      .addExpr(SymDtprel));
  return;
 }
 case PPC::ADDIdtprelL:
  // Transform: %Xd = ADDIdtprelL %Xs, <ga:@sym>
  // Into:   %Xd = ADDI8 %Xs, sym@dtprel@l
 case PPC::ADDIdtprelL32: {
  // Transform: %Rd = ADDIdtprelL32 %Rs, <ga:@sym>
  // Into:   %Rd = ADDI %Rs, sym@dtprel@l
  const MachineOperand &MO = MI->getOperand(2);
  const GlobalValue *GValue = MO.getGlobal();
  MCSymbol *MOSymbol = getSymbol(GValue);
  const MCExpr *SymDtprel =
   MCSymbolRefExpr::create(MOSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_DTPREL_LO,
               OutContext);
  EmitToStreamer(*OutStreamer,
          MCInstBuilder(Subtarget->isPPC64() ? PPC::ADDI8 : PPC::ADDI)
            .addReg(MI->getOperand(0).getReg())
            .addReg(MI->getOperand(1).getReg())
            .addExpr(SymDtprel));
  return;
 }
 case PPC::MFOCRF:
 case PPC::MFOCRF8:
  if (!Subtarget->hasMFOCRF()) {
   // Transform: %R3 = MFOCRF %CR7
   // Into:   %R3 = MFCR  ;; cr7
   unsigned NewOpcode =
    MI->getOpcode() == PPC::MFOCRF ? PPC::MFCR : PPC::MFCR8;
   OutStreamer->AddComment(PPCInstPrinter::
               getRegisterName(MI->getOperand(1).getReg()));
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(NewOpcode)
                 .addReg(MI->getOperand(0).getReg()));
   return;
  }
  break;
 case PPC::MTOCRF:
 case PPC::MTOCRF8:
  if (!Subtarget->hasMFOCRF()) {
   // Transform: %CR7 = MTOCRF %R3
   // Into:   MTCRF mask, %R3 ;; cr7
   unsigned NewOpcode =
    MI->getOpcode() == PPC::MTOCRF ? PPC::MTCRF : PPC::MTCRF8;
   unsigned Mask = 0x80 >> OutContext.getRegisterInfo()
               ->getEncodingValue(MI->getOperand(0).getReg());
   OutStreamer->AddComment(PPCInstPrinter::
               getRegisterName(MI->getOperand(0).getReg()));
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(NewOpcode)
                   .addImm(Mask)
                   .addReg(MI->getOperand(1).getReg()));
   return;
  }
  break;
 case PPC::LD:
 case PPC::STD:
 case PPC::LWA_32:
 case PPC::LWA: {
  // Verify alignment is legal, so we don't create relocations
  // that can't be supported.
  // FIXME: This test is currently disabled for Darwin. The test
  // suite shows a handful of test cases that fail this check for
  // Darwin. Those need to be investigated before this sanity test
  // can be enabled for those subtargets.
  if (!Subtarget->isDarwin()) {
   unsigned OpNum = (MI->getOpcode() == PPC::STD) ? 2 : 1;
   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
   if (MO.isGlobal() && MO.getGlobal()->getAlignment() < 4)
    llvm_unreachable("Global must be word-aligned for LD, STD, LWA!");
  }
  // Now process the instruction normally.
  break;
 }
 }

 LowerPPCMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this, isDarwin);
 EmitToStreamer(*OutStreamer, TmpInst);
}

void PPCLinuxAsmPrinter::EmitStartOfAsmFile(Module &M) {
 if (static_cast<const PPCTargetMachine &>(TM).isELFv2ABI()) {
  PPCTargetStreamer *TS =
   static_cast<PPCTargetStreamer *>(OutStreamer->getTargetStreamer());

  if (TS)
   TS->emitAbiVersion(2);
 }

 if (static_cast<const PPCTargetMachine &>(TM).isPPC64() ||
   !isPositionIndependent())
  return AsmPrinter::EmitStartOfAsmFile(M);

 if (M.getPICLevel() == PICLevel::SmallPIC)
  return AsmPrinter::EmitStartOfAsmFile(M);

 OutStreamer->SwitchSection(OutContext.getELFSection(
   ".got2", ELF::SHT_PROGBITS, ELF::SHF_WRITE | ELF::SHF_ALLOC));

 MCSymbol *TOCSym = OutContext.getOrCreateSymbol(Twine(".LTOC"));
 MCSymbol *CurrentPos = OutContext.createTempSymbol();

 OutStreamer->EmitLabel(CurrentPos);

 // The GOT pointer points to the middle of the GOT, in order to reference the
 // entire 64kB range. 0x8000 is the midpoint.
 const MCExpr *tocExpr =
  MCBinaryExpr::createAdd(MCSymbolRefExpr::create(CurrentPos, OutContext),
              MCConstantExpr::create(0x8000, OutContext),
              OutContext);

 OutStreamer->EmitAssignment(TOCSym, tocExpr);

 OutStreamer->SwitchSection(getObjFileLowering().getTextSection());
}

void PPCLinuxAsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
 // linux/ppc32 - Normal entry label.
 if (!Subtarget->isPPC64() &&
   (!isPositionIndependent() ||
    MF->getFunction()->getParent()->getPICLevel() == PICLevel::SmallPIC))
  return AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel();

 if (!Subtarget->isPPC64()) {
  const PPCFunctionInfo *PPCFI = MF->getInfo<PPCFunctionInfo>();
  if (PPCFI->usesPICBase()) {
   MCSymbol *RelocSymbol = PPCFI->getPICOffsetSymbol();
   MCSymbol *PICBase = MF->getPICBaseSymbol();
   OutStreamer->EmitLabel(RelocSymbol);

   const MCExpr *OffsExpr =
    MCBinaryExpr::createSub(
     MCSymbolRefExpr::create(OutContext.getOrCreateSymbol(Twine(".LTOC")),
                                OutContext),
                 MCSymbolRefExpr::create(PICBase, OutContext),
     OutContext);
   OutStreamer->EmitValue(OffsExpr, 4);
   OutStreamer->EmitLabel(CurrentFnSym);
   return;
  } else
   return AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel();
 }

 // ELFv2 ABI - Normal entry label.
 if (Subtarget->isELFv2ABI()) {
  // In the Large code model, we allow arbitrary displacements between
  // the text section and its associated TOC section. We place the
  // full 8-byte offset to the TOC in memory immediatedly preceding
  // the function global entry point.
  if (TM.getCodeModel() == CodeModel::Large
    && !MF->getRegInfo().use_empty(PPC::X2)) {
   const PPCFunctionInfo *PPCFI = MF->getInfo<PPCFunctionInfo>();

   MCSymbol *TOCSymbol = OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef(".TOC."));
   MCSymbol *GlobalEPSymbol = PPCFI->getGlobalEPSymbol();
   const MCExpr *TOCDeltaExpr =
    MCBinaryExpr::createSub(MCSymbolRefExpr::create(TOCSymbol, OutContext),
                MCSymbolRefExpr::create(GlobalEPSymbol,
                            OutContext),
                OutContext);

   OutStreamer->EmitLabel(PPCFI->getTOCOffsetSymbol());
   OutStreamer->EmitValue(TOCDeltaExpr, 8);
  }
  return AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel();
 }

 // Emit an official procedure descriptor.
 MCSectionSubPair Current = OutStreamer->getCurrentSection();
 MCSectionELF *Section = OutStreamer->getContext().getELFSection(
   ".opd", ELF::SHT_PROGBITS, ELF::SHF_WRITE | ELF::SHF_ALLOC);
 OutStreamer->SwitchSection(Section);
 OutStreamer->EmitLabel(CurrentFnSym);
 OutStreamer->EmitValueToAlignment(8);
 MCSymbol *Symbol1 = CurrentFnSymForSize;
 // Generates a R_PPC64_ADDR64 (from FK_DATA_8) relocation for the function
 // entry point.
 OutStreamer->EmitValue(MCSymbolRefExpr::create(Symbol1, OutContext),
             8 /*size*/);
 MCSymbol *Symbol2 = OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef(".TOC."));
 // Generates a R_PPC64_TOC relocation for TOC base insertion.
 OutStreamer->EmitValue(
  MCSymbolRefExpr::create(Symbol2, MCSymbolRefExpr::VK_PPC_TOCBASE, OutContext),
  8/*size*/);
 // Emit a null environment pointer.
 OutStreamer->EmitIntValue(0, 8 /* size */);
 OutStreamer->SwitchSection(Current.first, Current.second);
}

bool PPCLinuxAsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
 const DataLayout &DL = getDataLayout();

 bool isPPC64 = DL.getPointerSizeInBits() == 64;

 PPCTargetStreamer &TS =
   static_cast<PPCTargetStreamer &>(*OutStreamer->getTargetStreamer());

 if (!TOC.empty()) {
  MCSectionELF *Section;

  if (isPPC64)
   Section = OutStreamer->getContext().getELFSection(
     ".toc", ELF::SHT_PROGBITS, ELF::SHF_WRITE | ELF::SHF_ALLOC);
    else
     Section = OutStreamer->getContext().getELFSection(
       ".got2", ELF::SHT_PROGBITS, ELF::SHF_WRITE | ELF::SHF_ALLOC);
  OutStreamer->SwitchSection(Section);

  for (MapVector<MCSymbol*, MCSymbol*>::iterator I = TOC.begin(),
     E = TOC.end(); I != E; ++I) {
   OutStreamer->EmitLabel(I->second);
   MCSymbol *S = I->first;
   if (isPPC64)
    TS.emitTCEntry(*S);
   else
    OutStreamer->EmitSymbolValue(S, 4);
  }
 }

 return AsmPrinter::doFinalization(M);
}

/// EmitFunctionBodyStart - Emit a global entry point prefix for ELFv2.
void PPCLinuxAsmPrinter::EmitFunctionBodyStart() {
 // In the ELFv2 ABI, in functions that use the TOC register, we need to
 // provide two entry points. The ABI guarantees that when calling the
 // local entry point, r2 is set up by the caller to contain the TOC base
 // for this function, and when calling the global entry point, r12 is set
 // up by the caller to hold the address of the global entry point. We
 // thus emit a prefix sequence along the following lines:
 //
 // func:
 // .Lfunc_gepNN:
 //     # global entry point
 //     addis r2,r12,(.TOC.-.Lfunc_gepNN)@ha
 //     addi r2,r2,(.TOC.-.Lfunc_gepNN)@l
 // .Lfunc_lepNN:
 //     .localentry func, .Lfunc_lepNN-.Lfunc_gepNN
 //     # local entry point, followed by function body
 //
 // For the Large code model, we create
 //
 // .Lfunc_tocNN:
 //     .quad .TOC.-.Lfunc_gepNN   # done by EmitFunctionEntryLabel
 // func:
 // .Lfunc_gepNN:
 //     # global entry point
 //     ld  r2,.Lfunc_tocNN-.Lfunc_gepNN(r12)
 //     add  r2,r2,r12
 // .Lfunc_lepNN:
 //     .localentry func, .Lfunc_lepNN-.Lfunc_gepNN
 //     # local entry point, followed by function body
 //
 // This ensures we have r2 set up correctly while executing the function
 // body, no matter which entry point is called.
 if (Subtarget->isELFv2ABI()
   // Only do all that if the function uses r2 in the first place.
   && !MF->getRegInfo().use_empty(PPC::X2)) {
  const PPCFunctionInfo *PPCFI = MF->getInfo<PPCFunctionInfo>();

  MCSymbol *GlobalEntryLabel = PPCFI->getGlobalEPSymbol();
  OutStreamer->EmitLabel(GlobalEntryLabel);
  const MCSymbolRefExpr *GlobalEntryLabelExp =
   MCSymbolRefExpr::create(GlobalEntryLabel, OutContext);

  if (TM.getCodeModel() != CodeModel::Large) {
   MCSymbol *TOCSymbol = OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef(".TOC."));
   const MCExpr *TOCDeltaExpr =
    MCBinaryExpr::createSub(MCSymbolRefExpr::create(TOCSymbol, OutContext),
                GlobalEntryLabelExp, OutContext);

   const MCExpr *TOCDeltaHi =
    PPCMCExpr::createHa(TOCDeltaExpr, false, OutContext);
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDIS)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addReg(PPC::X12)
                  .addExpr(TOCDeltaHi));

   const MCExpr *TOCDeltaLo =
    PPCMCExpr::createLo(TOCDeltaExpr, false, OutContext);
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADDI)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addExpr(TOCDeltaLo));
  } else {
   MCSymbol *TOCOffset = PPCFI->getTOCOffsetSymbol();
   const MCExpr *TOCOffsetDeltaExpr =
    MCBinaryExpr::createSub(MCSymbolRefExpr::create(TOCOffset, OutContext),
                GlobalEntryLabelExp, OutContext);

   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::LD)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addExpr(TOCOffsetDeltaExpr)
                  .addReg(PPC::X12));
   EmitToStreamer(*OutStreamer, MCInstBuilder(PPC::ADD8)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addReg(PPC::X2)
                  .addReg(PPC::X12));
  }

  MCSymbol *LocalEntryLabel = PPCFI->getLocalEPSymbol();
  OutStreamer->EmitLabel(LocalEntryLabel);
  const MCSymbolRefExpr *LocalEntryLabelExp =
    MCSymbolRefExpr::create(LocalEntryLabel, OutContext);
  const MCExpr *LocalOffsetExp =
   MCBinaryExpr::createSub(LocalEntryLabelExp,
               GlobalEntryLabelExp, OutContext);

  PPCTargetStreamer *TS =
   static_cast<PPCTargetStreamer *>(OutStreamer->getTargetStreamer());

  if (TS)
   TS->emitLocalEntry(cast<MCSymbolELF>(CurrentFnSym), LocalOffsetExp);
 }
}

/// EmitFunctionBodyEnd - Print the traceback table before the .size
/// directive.
///
void PPCLinuxAsmPrinter::EmitFunctionBodyEnd() {
 // Only the 64-bit target requires a traceback table. For now,
 // we only emit the word of zeroes that GDB requires to find
 // the end of the function, and zeroes for the eight-byte
 // mandatory fields.
 // FIXME: We should fill in the eight-byte mandatory fields as described in
 // the PPC64 ELF ABI (this is a low-priority item because GDB does not
 // currently make use of these fields).
 if (Subtarget->isPPC64()) {
  OutStreamer->EmitIntValue(0, 4/*size*/);
  OutStreamer->EmitIntValue(0, 8/*size*/);
 }
}

void PPCDarwinAsmPrinter::EmitStartOfAsmFile(Module &M) {
 static const char *const CPUDirectives[] = {
  "",
  "ppc",
  "ppc440",
  "ppc601",
  "ppc602",
  "ppc603",
  "ppc7400",
  "ppc750",
  "ppc970",
  "ppcA2",
  "ppce500mc",
  "ppce5500",
  "power3",
  "power4",
  "power5",
  "power5x",
  "power6",
  "power6x",
  "power7",
  // FIXME: why is power8 missing here?
  "ppc64",
  "ppc64le",
  "power9"
 };

 // Get the numerically largest directive.
 // FIXME: How should we merge darwin directives?
 unsigned Directive = PPC::DIR_NONE;
 for (const Function &F : M) {
  const PPCSubtarget &STI = TM.getSubtarget<PPCSubtarget>(F);
  unsigned FDir = STI.getDarwinDirective();
  Directive = Directive > FDir ? FDir : STI.getDarwinDirective();
  if (STI.hasMFOCRF() && Directive < PPC::DIR_970)
   Directive = PPC::DIR_970;
  if (STI.hasAltivec() && Directive < PPC::DIR_7400)
   Directive = PPC::DIR_7400;
  if (STI.isPPC64() && Directive < PPC::DIR_64)
   Directive = PPC::DIR_64;
 }

 assert(Directive <= PPC::DIR_64 && "Directive out of range.");

 assert(Directive < array_lengthof(CPUDirectives) &&
     "CPUDirectives[] might not be up-to-date!");
 PPCTargetStreamer &TStreamer =
   *static_cast<PPCTargetStreamer *>(OutStreamer->getTargetStreamer());
 TStreamer.emitMachine(CPUDirectives[Directive]);

 // Prime text sections so they are adjacent. This reduces the likelihood a
 // large data or debug section causes a branch to exceed 16M limit.
 const TargetLoweringObjectFileMachO &TLOFMacho =
   static_cast<const TargetLoweringObjectFileMachO &>(getObjFileLowering());
 OutStreamer->SwitchSection(TLOFMacho.getTextCoalSection());
 if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
  OutStreamer->SwitchSection(
      OutContext.getMachOSection("__TEXT", "__picsymbolstub1",
                   MachO::S_SYMBOL_STUBS |
                   MachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS,
                   32, SectionKind::getText()));
 } else if (TM.getRelocationModel() == Reloc::DynamicNoPIC) {
  OutStreamer->SwitchSection(
      OutContext.getMachOSection("__TEXT","__symbol_stub1",
                   MachO::S_SYMBOL_STUBS |
                   MachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS,
                   16, SectionKind::getText()));
 }
 OutStreamer->SwitchSection(getObjFileLowering().getTextSection());
}

bool PPCDarwinAsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
 bool isPPC64 = getDataLayout().getPointerSizeInBits() == 64;

 // Darwin/PPC always uses mach-o.
 const TargetLoweringObjectFileMachO &TLOFMacho =
   static_cast<const TargetLoweringObjectFileMachO &>(getObjFileLowering());
 MachineModuleInfoMachO &MMIMacho =
   MMI->getObjFileInfo<MachineModuleInfoMachO>();

 if (MAI->doesSupportExceptionHandling() && MMI) {
  // Add the (possibly multiple) personalities to the set of global values.
  // Only referenced functions get into the Personalities list.
  for (const Function *Personality : MMI->getPersonalities()) {
   if (Personality) {
    MCSymbol *NLPSym =
      getSymbolWithGlobalValueBase(Personality, "$non_lazy_ptr");
    MachineModuleInfoImpl::StubValueTy &StubSym =
      MMIMacho.getGVStubEntry(NLPSym);
    StubSym =
      MachineModuleInfoImpl::StubValueTy(getSymbol(Personality), true);
   }
  }
 }

 // Output stubs for dynamically-linked functions.
 MachineModuleInfoMachO::SymbolListTy Stubs = MMIMacho.GetGVStubList();

 // Output macho stubs for external and common global variables.
 if (!Stubs.empty()) {
  // Switch with ".non_lazy_symbol_pointer" directive.
  OutStreamer->SwitchSection(TLOFMacho.getNonLazySymbolPointerSection());
  EmitAlignment(isPPC64 ? 3 : 2);

  for (unsigned i = 0, e = Stubs.size(); i != e; ++i) {
   // L_foo$stub:
   OutStreamer->EmitLabel(Stubs[i].first);
   //  .indirect_symbol _foo
   MachineModuleInfoImpl::StubValueTy &MCSym = Stubs[i].second;
   OutStreamer->EmitSymbolAttribute(MCSym.getPointer(), MCSA_IndirectSymbol);

   if (MCSym.getInt())
    // External to current translation unit.
    OutStreamer->EmitIntValue(0, isPPC64 ? 8 : 4/*size*/);
   else
    // Internal to current translation unit.
    //
    // When we place the LSDA into the TEXT section, the type info pointers
    // need to be indirect and pc-rel. We accomplish this by using NLPs.
    // However, sometimes the types are local to the file. So we need to
    // fill in the value for the NLP in those cases.
    OutStreamer->EmitValue(MCSymbolRefExpr::create(MCSym.getPointer(),
                            OutContext),
               isPPC64 ? 8 : 4/*size*/);
  }

  Stubs.clear();
  OutStreamer->AddBlankLine();
 }

 // Funny Darwin hack: This flag tells the linker that no global symbols
 // contain code that falls through to other global symbols (e.g. the obvious
 // implementation of multiple entry points). If this doesn't occur, the
 // linker can safely perform dead code stripping. Since LLVM never generates
 // code that does this, it is always safe to set.
 OutStreamer->EmitAssemblerFlag(MCAF_SubsectionsViaSymbols);

 return AsmPrinter::doFinalization(M);
}

/// createPPCAsmPrinterPass - Returns a pass that prints the PPC assembly code
/// for a MachineFunction to the given output stream, in a format that the
/// Darwin assembler can deal with.
///
static AsmPrinter *
createPPCAsmPrinterPass(TargetMachine &tm,
            std::unique_ptr<MCStreamer> &&Streamer) {
 if (tm.getTargetTriple().isMacOSX())
  return new PPCDarwinAsmPrinter(tm, std::move(Streamer));
 return new PPCLinuxAsmPrinter(tm, std::move(Streamer));
}

// Force static initialization.
extern "C" void LLVMInitializePowerPCAsmPrinter() {
 TargetRegistry::RegisterAsmPrinter(ThePPC32Target, createPPCAsmPrinterPass);
 TargetRegistry::RegisterAsmPrinter(ThePPC64Target, createPPCAsmPrinterPass);
 TargetRegistry::RegisterAsmPrinter(ThePPC64LETarget, createPPCAsmPrinterPass);
}