llvm.org GIT mirror llvm / 1095f2a utils / TableGen / AsmMatcherEmitter.cpp
1095f2a

Tree @1095f2a (Download .tar.gz)

AsmMatcherEmitter.cpp @1095f2a

d51ffcf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d51ffcf
 
 
 
 
20927f2
a027d22
606e8ad
20927f2
 
a027d22
 
b7479c0
 
d51ffcf
 
2724915
606e8ad
 
20927f2
a027d22
 
 
 
 
 
 
 
53a7f16
 
 
 
20927f2
 
53a7f16
 
 
 
 
a027d22
 
53a7f16
 
 
 
 
 
20927f2
53a7f16
 
 
 
 
a027d22
 
53a7f16
a027d22
 
 
 
53a7f16
 
 
a027d22
 
 
 
 
 
20927f2
a027d22
 
 
 
 
20927f2
 
a027d22
 
 
 
 
 
20927f2
a027d22
 
20927f2
 
a027d22
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a027d22
 
 
 
 
 
20927f2
a027d22
 
20927f2
 
 
7417b76
 
 
 
 
20927f2
7417b76
 
20927f2
 
 
 
72fa87f
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7417b76
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
7417b76
20927f2
 
 
22be522
20927f2
7417b76
 
 
20927f2
 
22be522
20927f2
 
22be522
20927f2
22be522
a3741fa
 
 
606e8ad
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606e8ad
 
 
 
 
a3741fa
ea6408f
 
 
 
5fe6338
6745d42
a3741fa
 
6745d42
 
 
a3741fa
 
 
 
 
 
ea6408f
a3741fa
 
 
ea6408f
a3741fa
606e8ad
8409bfb
 
 
 
ea6408f
 
 
 
 
5fe6338
 
 
 
 
ea6408f
 
 
 
 
 
 
8409bfb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
 
8409bfb
 
 
ea6408f
 
 
 
 
8409bfb
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5fe6338
 
606e8ad
 
ea6408f
 
606e8ad
 
 
6745d42
 
606e8ad
5fe6338
606e8ad
 
 
 
 
ea6408f
 
606e8ad
 
a3741fa
 
b7479c0
 
20927f2
 
a3741fa
 
 
 
fa1165a
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b7479c0
 
 
 
20927f2
606e8ad
 
 
 
2b54481
db2ddb5
 
 
2b54481
 
db2ddb5
 
 
 
2b54481
 
606e8ad
2b54481
 
 
 
 
 
 
606e8ad
2b54481
 
606e8ad
2b54481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606e8ad
2b54481
 
 
 
606e8ad
2b54481
606e8ad
 
20927f2
 
 
 
a3741fa
 
59fc42d
 
 
 
 
 
 
 
 
a3741fa
 
 
 
 
 
ea6408f
 
 
a3741fa
 
 
 
ea6408f
 
a3741fa
338825c
 
6745d42
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
1095f2a
 
ea6408f
 
 
 
 
a3741fa
59fc42d
 
a3741fa
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
22be522
20927f2
a027d22
20927f2
 
6745d42
a3741fa
20927f2
 
 
a027d22
1095f2a
 
 
 
 
fa1165a
20927f2
 
 
 
a027d22
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
a3741fa
 
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3741fa
 
 
 
 
 
6745d42
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
338825c
 
 
 
5fe6338
338825c
 
 
a3741fa
 
338825c
 
 
1095f2a
 
 
ea6408f
 
338825c
ea6408f
 
338825c
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8409bfb
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
 
338825c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
 
338825c
ea6408f
 
a3741fa
338825c
a3741fa
338825c
 
 
5c468e3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
338825c
 
a3741fa
ea6408f
 
59fc42d
 
 
 
 
 
 
ea6408f
1095f2a
 
 
a027d22
a3741fa
 
 
a027d22
 
606e8ad
53a7f16
 
20927f2
 
 
 
 
 
59fc42d
 
 
 
 
 
 
20927f2
a027d22
20927f2
 
a027d22
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
a3741fa
fa1165a
20927f2
 
 
a027d22
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1095f2a
20927f2
1095f2a
 
20927f2
a027d22
1095f2a
a3741fa
 
fa1165a
20927f2
53a7f16
20927f2
5fe6338
 
 
20927f2
a027d22
606e8ad
 
 
b7479c0
 
 
 
 
20927f2
 
 
b7479c0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
 
 
 
fa1165a
 
20927f2
 
a027d22
20927f2
a027d22
20927f2
 
a027d22
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
fa1165a
20927f2
 
b7479c0
 
20927f2
 
 
 
fa1165a
20927f2
a027d22
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
fa1165a
b7479c0
 
fa1165a
20927f2
a027d22
20927f2
 
 
a027d22
b7479c0
a027d22
b7479c0
20927f2
 
a027d22
20927f2
b7479c0
 
 
 
 
 
20927f2
 
 
 
 
fa1165a
b7479c0
20927f2
b7479c0
a3741fa
fa1165a
 
a027d22
20927f2
 
 
b7479c0
 
a027d22
b7479c0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
a3741fa
 
 
ea6408f
 
a3741fa
 
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3741fa
 
ea6408f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5fe6338
ea6408f
 
5fe6338
ea6408f
5fe6338
ea6408f
 
 
 
5fe6338
a3741fa
ea6408f
 
 
a3741fa
 
 
 
 
fdb1f49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
fdb1f49
 
 
 
 
 
 
 
 
ea6408f
fdb1f49
 
 
ea6408f
 
fdb1f49
ea6408f
 
fdb1f49
 
 
 
 
 
70add88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ffae9
 
 
70add88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ffae9
70add88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ffae9
70add88
72ffae9
70add88
72ffae9
 
 
70add88
72ffae9
70add88
72ffae9
 
 
af3e9d4
70add88
 
72ffae9
 
70add88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ffae9
 
 
70add88
 
 
72ffae9
70add88
 
 
 
72ffae9
 
 
 
 
 
70add88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ffae9
 
70add88
 
 
 
 
 
245f058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70add88
2234e5e
 
 
 
245f058
70add88
245f058
 
20927f2
 
 
70add88
245f058
20927f2
70add88
245f058
 
 
 
70add88
 
245f058
20927f2
2234e5e
 
 
 
 
 
 
a3741fa
59fc42d
a3741fa
20927f2
606e8ad
 
 
 
b7479c0
a3741fa
 
 
20927f2
 
 
606e8ad
 
2b54481
 
 
 
606e8ad
2b54481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606e8ad
 
 
 
 
 
 
 
1095f2a
 
 
 
 
 
 
606e8ad
 
a3741fa
 
 
20927f2
a3741fa
 
20927f2
a3741fa
ea6408f
a3741fa
fdb1f49
 
 
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
a027d22
 
20927f2
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c604953
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
20927f2
 
a3741fa
 
20927f2
 
 
a3741fa
 
20927f2
a3741fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d39bd3a
a3741fa
 
 
fdb1f49
 
a3741fa
a027d22
a3741fa
 
 
 
a027d22
 
 
d51ffcf
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
//===- AsmMatcherEmitter.cpp - Generate an assembly matcher ---------------===//
//
//           The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This tablegen backend emits a target specifier matcher for converting parsed
// assembly operands in the MCInst structures.
//
// The input to the target specific matcher is a list of literal tokens and
// operands. The target specific parser should generally eliminate any syntax
// which is not relevant for matching; for example, comma tokens should have
// already been consumed and eliminated by the parser. Most instructions will
// end up with a single literal token (the instruction name) and some number of
// operands.
//
// Some example inputs, for X86:
//  'addl' (immediate ...) (register ...)
//  'add' (immediate ...) (memory ...)
//  'call' '*' %epc 
//
// The assembly matcher is responsible for converting this input into a precise
// machine instruction (i.e., an instruction with a well defined encoding). This
// mapping has several properties which complicate matching:
//
// - It may be ambiguous; many architectures can legally encode particular
//  variants of an instruction in different ways (for example, using a smaller
//  encoding for small immediates). Such ambiguities should never be
//  arbitrarily resolved by the assembler, the assembler is always responsible
//  for choosing the "best" available instruction.
//
// - It may depend on the subtarget or the assembler context. Instructions
//  which are invalid for the current mode, but otherwise unambiguous (e.g.,
//  an SSE instruction in a file being assembled for i486) should be accepted
//  and rejected by the assembler front end. However, if the proper encoding
//  for an instruction is dependent on the assembler context then the matcher
//  is responsible for selecting the correct machine instruction for the
//  current mode.
//
// The core matching algorithm attempts to exploit the regularity in most
// instruction sets to quickly determine the set of possibly matching
// instructions, and the simplify the generated code. Additionally, this helps
// to ensure that the ambiguities are intentionally resolved by the user.
//
// The matching is divided into two distinct phases:
//
//  1. Classification: Each operand is mapped to the unique set which (a)
//   contains it, and (b) is the largest such subset for which a single
//   instruction could match all members.
//
//   For register classes, we can generate these subgroups automatically. For
//   arbitrary operands, we expect the user to define the classes and their
//   relations to one another (for example, 8-bit signed immediates as a
//   subset of 32-bit immediates).
//
//   By partitioning the operands in this way, we guarantee that for any
//   tuple of classes, any single instruction must match either all or none
//   of the sets of operands which could classify to that tuple.
//
//   In addition, the subset relation amongst classes induces a partial order
//   on such tuples, which we use to resolve ambiguities.
//
//   FIXME: What do we do if a crazy case shows up where this is the wrong
//   resolution?
//
//  2. The input can now be treated as a tuple of classes (static tokens are
//   simple singleton sets). Each such tuple should generally map to a single
//   instruction (we currently ignore cases where this isn't true, whee!!!),
//   which we can emit a simple matcher for.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//

#include "AsmMatcherEmitter.h"
#include "CodeGenTarget.h"
#include "Record.h"
#include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
#include "llvm/ADT/SmallVector.h"
#include "llvm/ADT/STLExtras.h"
#include "llvm/ADT/StringExtras.h"
#include "llvm/Support/CommandLine.h"
#include "llvm/Support/Debug.h"
#include <list>
#include <map>
#include <set>
using namespace llvm;

static cl::opt<std::string>
MatchPrefix("match-prefix", cl::init(""),
      cl::desc("Only match instructions with the given prefix"));

/// FlattenVariants - Flatten an .td file assembly string by selecting the
/// variant at index \arg N.
static std::string FlattenVariants(const std::string &AsmString,
                  unsigned N) {
 StringRef Cur = AsmString;
 std::string Res = "";
 
 for (;;) {
  // Find the start of the next variant string.
  size_t VariantsStart = 0;
  for (size_t e = Cur.size(); VariantsStart != e; ++VariantsStart)
   if (Cur[VariantsStart] == '{' && 
     (VariantsStart == 0 || (Cur[VariantsStart-1] != '$' &&
                 Cur[VariantsStart-1] != '\\')))
    break;

  // Add the prefix to the result.
  Res += Cur.slice(0, VariantsStart);
  if (VariantsStart == Cur.size())
   break;

  ++VariantsStart; // Skip the '{'.

  // Scan to the end of the variants string.
  size_t VariantsEnd = VariantsStart;
  unsigned NestedBraces = 1;
  for (size_t e = Cur.size(); VariantsEnd != e; ++VariantsEnd) {
   if (Cur[VariantsEnd] == '}' && Cur[VariantsEnd-1] != '\\') {
    if (--NestedBraces == 0)
     break;
   } else if (Cur[VariantsEnd] == '{')
    ++NestedBraces;
  }

  // Select the Nth variant (or empty).
  StringRef Selection = Cur.slice(VariantsStart, VariantsEnd);
  for (unsigned i = 0; i != N; ++i)
   Selection = Selection.split('|').second;
  Res += Selection.split('|').first;

  assert(VariantsEnd != Cur.size() && 
      "Unterminated variants in assembly string!");
  Cur = Cur.substr(VariantsEnd + 1);
 } 

 return Res;
}

/// TokenizeAsmString - Tokenize a simplified assembly string.
static void TokenizeAsmString(const StringRef &AsmString, 
               SmallVectorImpl<StringRef> &Tokens) {
 unsigned Prev = 0;
 bool InTok = true;
 for (unsigned i = 0, e = AsmString.size(); i != e; ++i) {
  switch (AsmString[i]) {
  case '[':
  case ']':
  case '*':
  case '!':
  case ' ':
  case '\t':
  case ',':
   if (InTok) {
    Tokens.push_back(AsmString.slice(Prev, i));
    InTok = false;
   }
   if (!isspace(AsmString[i]) && AsmString[i] != ',')
    Tokens.push_back(AsmString.substr(i, 1));
   Prev = i + 1;
   break;
   
  case '\\':
   if (InTok) {
    Tokens.push_back(AsmString.slice(Prev, i));
    InTok = false;
   }
   ++i;
   assert(i != AsmString.size() && "Invalid quoted character");
   Tokens.push_back(AsmString.substr(i, 1));
   Prev = i + 1;
   break;

  case '$': {
   // If this isn't "${", treat like a normal token.
   if (i + 1 == AsmString.size() || AsmString[i + 1] != '{') {
    if (InTok) {
     Tokens.push_back(AsmString.slice(Prev, i));
     InTok = false;
    }
    Prev = i;
    break;
   }

   if (InTok) {
    Tokens.push_back(AsmString.slice(Prev, i));
    InTok = false;
   }

   StringRef::iterator End =
    std::find(AsmString.begin() + i, AsmString.end(), '}');
   assert(End != AsmString.end() && "Missing brace in operand reference!");
   size_t EndPos = End - AsmString.begin();
   Tokens.push_back(AsmString.slice(i, EndPos+1));
   Prev = EndPos + 1;
   i = EndPos;
   break;
  }

  default:
   InTok = true;
  }
 }
 if (InTok && Prev != AsmString.size())
  Tokens.push_back(AsmString.substr(Prev));
}

static bool IsAssemblerInstruction(const StringRef &Name,
                  const CodeGenInstruction &CGI, 
                  const SmallVectorImpl<StringRef> &Tokens) {
 // Ignore "codegen only" instructions.
 if (CGI.TheDef->getValueAsBit("isCodeGenOnly"))
  return false;

 // Ignore pseudo ops.
 //
 // FIXME: This is a hack; can we convert these instructions to set the
 // "codegen only" bit instead?
 if (const RecordVal *Form = CGI.TheDef->getValue("Form"))
  if (Form->getValue()->getAsString() == "Pseudo")
   return false;

 // Ignore "Int_*" and "*_Int" instructions, which are internal aliases.
 //
 // FIXME: This is a total hack.
 if (StringRef(Name).startswith("Int_") || StringRef(Name).endswith("_Int"))
  return false;

 // Ignore instructions with no .s string.
 //
 // FIXME: What are these?
 if (CGI.AsmString.empty())
  return false;

 // FIXME: Hack; ignore any instructions with a newline in them.
 if (std::find(CGI.AsmString.begin(), 
        CGI.AsmString.end(), '\n') != CGI.AsmString.end())
  return false;
 
 // Ignore instructions with attributes, these are always fake instructions for
 // simplifying codegen.
 //
 // FIXME: Is this true?
 //
 // Also, check for instructions which reference the operand multiple times;
 // this implies a constraint we would not honor.
 std::set<std::string> OperandNames;
 for (unsigned i = 1, e = Tokens.size(); i < e; ++i) {
  if (Tokens[i][0] == '$' && 
    std::find(Tokens[i].begin(), 
         Tokens[i].end(), ':') != Tokens[i].end()) {
   DEBUG({
     errs() << "warning: '" << Name << "': "
         << "ignoring instruction; operand with attribute '" 
         << Tokens[i] << "'\n";
    });
   return false;
  }

  if (Tokens[i][0] == '$' && !OperandNames.insert(Tokens[i]).second) {
   std::string Err = "'" + Name.str() + "': " +
    "invalid assembler instruction; tied operand '" + Tokens[i].str() + "'";
   throw TGError(CGI.TheDef->getLoc(), Err);
  }
 }

 return true;
}

namespace {

/// ClassInfo - Helper class for storing the information about a particular
/// class of operands which can be matched.
struct ClassInfo {
 enum ClassInfoKind {
  /// Invalid kind, for use as a sentinel value.
  Invalid = 0,

  /// The class for a particular token.
  Token,

  /// The (first) register class, subsequent register classes are
  /// RegisterClass0+1, and so on.
  RegisterClass0,

  /// The (first) user defined class, subsequent user defined classes are
  /// UserClass0+1, and so on.
  UserClass0 = 1<<16
 };

 /// Kind - The class kind, which is either a predefined kind, or (UserClass0 +
 /// N) for the Nth user defined class.
 unsigned Kind;

 /// SuperClasses - The super classes of this class. Note that for simplicities
 /// sake user operands only record their immediate super class, while register
 /// operands include all superclasses.
 std::vector<ClassInfo*> SuperClasses;

 /// Name - The full class name, suitable for use in an enum.
 std::string Name;

 /// ClassName - The unadorned generic name for this class (e.g., Token).
 std::string ClassName;

 /// ValueName - The name of the value this class represents; for a token this
 /// is the literal token string, for an operand it is the TableGen class (or
 /// empty if this is a derived class).
 std::string ValueName;

 /// PredicateMethod - The name of the operand method to test whether the
 /// operand matches this class; this is not valid for Token or register kinds.
 std::string PredicateMethod;

 /// RenderMethod - The name of the operand method to add this operand to an
 /// MCInst; this is not valid for Token or register kinds.
 std::string RenderMethod;

 /// For register classes, the records for all the registers in this class.
 std::set<Record*> Registers;

public:
 /// isRegisterClass() - Check if this is a register class.
 bool isRegisterClass() const {
  return Kind >= RegisterClass0 && Kind < UserClass0;
 }

 /// isUserClass() - Check if this is a user defined class.
 bool isUserClass() const {
  return Kind >= UserClass0;
 }

 /// isRelatedTo - Check whether this class is "related" to \arg RHS. Classes
 /// are related if they are in the same class hierarchy.
 bool isRelatedTo(const ClassInfo &RHS) const {
  // Tokens are only related to tokens.
  if (Kind == Token || RHS.Kind == Token)
   return Kind == Token && RHS.Kind == Token;

  // Registers classes are only related to registers classes, and only if
  // their intersection is non-empty.
  if (isRegisterClass() || RHS.isRegisterClass()) {
   if (!isRegisterClass() || !RHS.isRegisterClass())
    return false;

   std::set<Record*> Tmp;
   std::insert_iterator< std::set<Record*> > II(Tmp, Tmp.begin());
   std::set_intersection(Registers.begin(), Registers.end(), 
              RHS.Registers.begin(), RHS.Registers.end(),
              II);

   return !Tmp.empty();
  }

  // Otherwise we have two users operands; they are related if they are in the
  // same class hierarchy.
  //
  // FIXME: This is an oversimplification, they should only be related if they
  // intersect, however we don't have that information.
  assert(isUserClass() && RHS.isUserClass() && "Unexpected class!");
  const ClassInfo *Root = this;
  while (!Root->SuperClasses.empty())
   Root = Root->SuperClasses.front();

  const ClassInfo *RHSRoot = &RHS;
  while (!RHSRoot->SuperClasses.empty())
   RHSRoot = RHSRoot->SuperClasses.front();
  
  return Root == RHSRoot;
 }

 /// isSubsetOf - Test whether this class is a subset of \arg RHS; 
 bool isSubsetOf(const ClassInfo &RHS) const {
  // This is a subset of RHS if it is the same class...
  if (this == &RHS)
   return true;

  // ... or if any of its super classes are a subset of RHS.
  for (std::vector<ClassInfo*>::const_iterator it = SuperClasses.begin(),
      ie = SuperClasses.end(); it != ie; ++it)
   if ((*it)->isSubsetOf(RHS))
    return true;

  return false;
 }

 /// operator< - Compare two classes.
 bool operator<(const ClassInfo &RHS) const {
  // Unrelated classes can be ordered by kind.
  if (!isRelatedTo(RHS))
   return Kind < RHS.Kind;

  switch (Kind) {
  case Invalid:
   assert(0 && "Invalid kind!");
  case Token:
   // Tokens are comparable by value.
   //
   // FIXME: Compare by enum value.
   return ValueName < RHS.ValueName;

  default:
   // This class preceeds the RHS if it is a proper subset of the RHS.
   return this != &RHS && isSubsetOf(RHS);
  }
 }
};

/// InstructionInfo - Helper class for storing the necessary information for an
/// instruction which is capable of being matched.
struct InstructionInfo {
 struct Operand {
  /// The unique class instance this operand should match.
  ClassInfo *Class;

  /// The original operand this corresponds to, if any.
  const CodeGenInstruction::OperandInfo *OperandInfo;
 };

 /// InstrName - The target name for this instruction.
 std::string InstrName;

 /// Instr - The instruction this matches.
 const CodeGenInstruction *Instr;

 /// AsmString - The assembly string for this instruction (with variants
 /// removed).
 std::string AsmString;

 /// Tokens - The tokenized assembly pattern that this instruction matches.
 SmallVector<StringRef, 4> Tokens;

 /// Operands - The operands that this instruction matches.
 SmallVector<Operand, 4> Operands;

 /// ConversionFnKind - The enum value which is passed to the generated
 /// ConvertToMCInst to convert parsed operands into an MCInst for this
 /// function.
 std::string ConversionFnKind;

 /// operator< - Compare two instructions.
 bool operator<(const InstructionInfo &RHS) const {
  if (Operands.size() != RHS.Operands.size())
   return Operands.size() < RHS.Operands.size();

  // Compare lexicographically by operand. The matcher validates that other
  // orderings wouldn't be ambiguous using \see CouldMatchAmiguouslyWith().
  for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i) {
   if (*Operands[i].Class < *RHS.Operands[i].Class)
    return true;
   if (*RHS.Operands[i].Class < *Operands[i].Class)
    return false;
  }

  return false;
 }

 /// CouldMatchAmiguouslyWith - Check whether this instruction could
 /// ambiguously match the same set of operands as \arg RHS (without being a
 /// strictly superior match).
 bool CouldMatchAmiguouslyWith(const InstructionInfo &RHS) {
  // The number of operands is unambiguous.
  if (Operands.size() != RHS.Operands.size())
   return false;

  // Tokens and operand kinds are unambiguous (assuming a correct target
  // specific parser).
  for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
   if (Operands[i].Class->Kind != RHS.Operands[i].Class->Kind ||
     Operands[i].Class->Kind == ClassInfo::Token)
    if (*Operands[i].Class < *RHS.Operands[i].Class ||
      *RHS.Operands[i].Class < *Operands[i].Class)
     return false;
  
  // Otherwise, this operand could commute if all operands are equivalent, or
  // there is a pair of operands that compare less than and a pair that
  // compare greater than.
  bool HasLT = false, HasGT = false;
  for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i) {
   if (*Operands[i].Class < *RHS.Operands[i].Class)
    HasLT = true;
   if (*RHS.Operands[i].Class < *Operands[i].Class)
    HasGT = true;
  }

  return !(HasLT ^ HasGT);
 }

public:
 void dump();
};

class AsmMatcherInfo {
public:
 /// The tablegen AsmParser record.
 Record *AsmParser;

 /// The AsmParser "CommentDelimiter" value.
 std::string CommentDelimiter;

 /// The AsmParser "RegisterPrefix" value.
 std::string RegisterPrefix;

 /// The classes which are needed for matching.
 std::vector<ClassInfo*> Classes;
 
 /// The information on the instruction to match.
 std::vector<InstructionInfo*> Instructions;

 /// Map of Register records to their class information.
 std::map<Record*, ClassInfo*> RegisterClasses;

private:
 /// Map of token to class information which has already been constructed.
 std::map<std::string, ClassInfo*> TokenClasses;

 /// Map of RegisterClass records to their class information.
 std::map<Record*, ClassInfo*> RegisterClassClasses;

 /// Map of AsmOperandClass records to their class information.
 std::map<Record*, ClassInfo*> AsmOperandClasses;

private:
 /// getTokenClass - Lookup or create the class for the given token.
 ClassInfo *getTokenClass(const StringRef &Token);

 /// getOperandClass - Lookup or create the class for the given operand.
 ClassInfo *getOperandClass(const StringRef &Token,
               const CodeGenInstruction::OperandInfo &OI);

 /// BuildRegisterClasses - Build the ClassInfo* instances for register
 /// classes.
 void BuildRegisterClasses(CodeGenTarget &Target, 
              std::set<std::string> &SingletonRegisterNames);

 /// BuildOperandClasses - Build the ClassInfo* instances for user defined
 /// operand classes.
 void BuildOperandClasses(CodeGenTarget &Target);

public:
 AsmMatcherInfo(Record *_AsmParser);

 /// BuildInfo - Construct the various tables used during matching.
 void BuildInfo(CodeGenTarget &Target);
};

}

void InstructionInfo::dump() {
 errs() << InstrName << " -- " << "flattened:\"" << AsmString << '\"'
     << ", tokens:[";
 for (unsigned i = 0, e = Tokens.size(); i != e; ++i) {
  errs() << Tokens[i];
  if (i + 1 != e)
   errs() << ", ";
 }
 errs() << "]\n";

 for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i) {
  Operand &Op = Operands[i];
  errs() << " op[" << i << "] = " << Op.Class->ClassName << " - ";
  if (Op.Class->Kind == ClassInfo::Token) {
   errs() << '\"' << Tokens[i] << "\"\n";
   continue;
  }

  if (!Op.OperandInfo) {
   errs() << "(singleton register)\n";
   continue;
  }

  const CodeGenInstruction::OperandInfo &OI = *Op.OperandInfo;
  errs() << OI.Name << " " << OI.Rec->getName()
      << " (" << OI.MIOperandNo << ", " << OI.MINumOperands << ")\n";
 }
}

static std::string getEnumNameForToken(const StringRef &Str) {
 std::string Res;
 
 for (StringRef::iterator it = Str.begin(), ie = Str.end(); it != ie; ++it) {
  switch (*it) {
  case '*': Res += "_STAR_"; break;
  case '%': Res += "_PCT_"; break;
  case ':': Res += "_COLON_"; break;

  default:
   if (isalnum(*it)) {
    Res += *it;
   } else {
    Res += "_" + utostr((unsigned) *it) + "_";
   }
  }
 }

 return Res;
}

/// getRegisterRecord - Get the register record for \arg name, or 0.
static Record *getRegisterRecord(CodeGenTarget &Target, const StringRef &Name) {
 for (unsigned i = 0, e = Target.getRegisters().size(); i != e; ++i) {
  const CodeGenRegister &Reg = Target.getRegisters()[i];
  if (Name == Reg.TheDef->getValueAsString("AsmName"))
   return Reg.TheDef;
 }

 return 0;
}

ClassInfo *AsmMatcherInfo::getTokenClass(const StringRef &Token) {
 ClassInfo *&Entry = TokenClasses[Token];
 
 if (!Entry) {
  Entry = new ClassInfo();
  Entry->Kind = ClassInfo::Token;
  Entry->ClassName = "Token";
  Entry->Name = "MCK_" + getEnumNameForToken(Token);
  Entry->ValueName = Token;
  Entry->PredicateMethod = "<invalid>";
  Entry->RenderMethod = "<invalid>";
  Classes.push_back(Entry);
 }

 return Entry;
}

ClassInfo *
AsmMatcherInfo::getOperandClass(const StringRef &Token,
                const CodeGenInstruction::OperandInfo &OI) {
 if (OI.Rec->isSubClassOf("RegisterClass")) {
  ClassInfo *CI = RegisterClassClasses[OI.Rec];

  if (!CI) {
   PrintError(OI.Rec->getLoc(), "register class has no class info!");
   throw std::string("ERROR: Missing register class!");
  }

  return CI;
 }

 assert(OI.Rec->isSubClassOf("Operand") && "Unexpected operand!");
 Record *MatchClass = OI.Rec->getValueAsDef("ParserMatchClass");
 ClassInfo *CI = AsmOperandClasses[MatchClass];

 if (!CI) {
  PrintError(OI.Rec->getLoc(), "operand has no match class!");
  throw std::string("ERROR: Missing match class!");
 }

 return CI;
}

void AsmMatcherInfo::BuildRegisterClasses(CodeGenTarget &Target,
                     std::set<std::string>
                      &SingletonRegisterNames) {
 std::vector<CodeGenRegisterClass> RegisterClasses;
 std::vector<CodeGenRegister> Registers;

 RegisterClasses = Target.getRegisterClasses();
 Registers = Target.getRegisters();

 // The register sets used for matching.
 std::set< std::set<Record*> > RegisterSets;

 // Gather the defined sets. 
 for (std::vector<CodeGenRegisterClass>::iterator it = RegisterClasses.begin(),
     ie = RegisterClasses.end(); it != ie; ++it)
  RegisterSets.insert(std::set<Record*>(it->Elements.begin(),
                     it->Elements.end()));

 // Add any required singleton sets.
 for (std::set<std::string>::iterator it = SingletonRegisterNames.begin(),
     ie = SingletonRegisterNames.end(); it != ie; ++it)
  if (Record *Rec = getRegisterRecord(Target, *it))
   RegisterSets.insert(std::set<Record*>(&Rec, &Rec + 1));
     
 // Introduce derived sets where necessary (when a register does not determine
 // a unique register set class), and build the mapping of registers to the set
 // they should classify to.
 std::map<Record*, std::set<Record*> > RegisterMap;
 for (std::vector<CodeGenRegister>::iterator it = Registers.begin(),
     ie = Registers.end(); it != ie; ++it) {
  CodeGenRegister &CGR = *it;
  // Compute the intersection of all sets containing this register.
  std::set<Record*> ContainingSet;
  
  for (std::set< std::set<Record*> >::iterator it = RegisterSets.begin(),
      ie = RegisterSets.end(); it != ie; ++it) {
   if (!it->count(CGR.TheDef))
    continue;

   if (ContainingSet.empty()) {
    ContainingSet = *it;
   } else {
    std::set<Record*> Tmp;
    std::swap(Tmp, ContainingSet);
    std::insert_iterator< std::set<Record*> > II(ContainingSet,
                           ContainingSet.begin());
    std::set_intersection(Tmp.begin(), Tmp.end(), it->begin(), it->end(),
               II);
   }
  }

  if (!ContainingSet.empty()) {
   RegisterSets.insert(ContainingSet);
   RegisterMap.insert(std::make_pair(CGR.TheDef, ContainingSet));
  }
 }

 // Construct the register classes.
 std::map<std::set<Record*>, ClassInfo*> RegisterSetClasses;
 unsigned Index = 0;
 for (std::set< std::set<Record*> >::iterator it = RegisterSets.begin(),
     ie = RegisterSets.end(); it != ie; ++it, ++Index) {
  ClassInfo *CI = new ClassInfo();
  CI->Kind = ClassInfo::RegisterClass0 + Index;
  CI->ClassName = "Reg" + utostr(Index);
  CI->Name = "MCK_Reg" + utostr(Index);
  CI->ValueName = "";
  CI->PredicateMethod = ""; // unused
  CI->RenderMethod = "addRegOperands";
  CI->Registers = *it;
  Classes.push_back(CI);
  RegisterSetClasses.insert(std::make_pair(*it, CI));
 }

 // Find the superclasses; we could compute only the subgroup lattice edges,
 // but there isn't really a point.
 for (std::set< std::set<Record*> >::iterator it = RegisterSets.begin(),
     ie = RegisterSets.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo *CI = RegisterSetClasses[*it];
  for (std::set< std::set<Record*> >::iterator it2 = RegisterSets.begin(),
      ie2 = RegisterSets.end(); it2 != ie2; ++it2)
   if (*it != *it2 && 
     std::includes(it2->begin(), it2->end(), it->begin(), it->end()))
    CI->SuperClasses.push_back(RegisterSetClasses[*it2]);
 }

 // Name the register classes which correspond to a user defined RegisterClass.
 for (std::vector<CodeGenRegisterClass>::iterator it = RegisterClasses.begin(),
     ie = RegisterClasses.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo *CI = RegisterSetClasses[std::set<Record*>(it->Elements.begin(),
                             it->Elements.end())];
  if (CI->ValueName.empty()) {
   CI->ClassName = it->getName();
   CI->Name = "MCK_" + it->getName();
   CI->ValueName = it->getName();
  } else
   CI->ValueName = CI->ValueName + "," + it->getName();

  RegisterClassClasses.insert(std::make_pair(it->TheDef, CI));
 }

 // Populate the map for individual registers.
 for (std::map<Record*, std::set<Record*> >::iterator it = RegisterMap.begin(),
     ie = RegisterMap.end(); it != ie; ++it)
  this->RegisterClasses[it->first] = RegisterSetClasses[it->second];

 // Name the register classes which correspond to singleton registers.
 for (std::set<std::string>::iterator it = SingletonRegisterNames.begin(),
     ie = SingletonRegisterNames.end(); it != ie; ++it) {
  if (Record *Rec = getRegisterRecord(Target, *it)) {
   ClassInfo *CI = this->RegisterClasses[Rec];
   assert(CI && "Missing singleton register class info!");

   if (CI->ValueName.empty()) {
    CI->ClassName = Rec->getName();
    CI->Name = "MCK_" + Rec->getName();
    CI->ValueName = Rec->getName();
   } else
    CI->ValueName = CI->ValueName + "," + Rec->getName();
  }
 }
}

void AsmMatcherInfo::BuildOperandClasses(CodeGenTarget &Target) {
 std::vector<Record*> AsmOperands;
 AsmOperands = Records.getAllDerivedDefinitions("AsmOperandClass");
 unsigned Index = 0;
 for (std::vector<Record*>::iterator it = AsmOperands.begin(), 
     ie = AsmOperands.end(); it != ie; ++it, ++Index) {
  ClassInfo *CI = new ClassInfo();
  CI->Kind = ClassInfo::UserClass0 + Index;

  Init *Super = (*it)->getValueInit("SuperClass");
  if (DefInit *DI = dynamic_cast<DefInit*>(Super)) {
   ClassInfo *SC = AsmOperandClasses[DI->getDef()];
   if (!SC)
    PrintError((*it)->getLoc(), "Invalid super class reference!");
   else
    CI->SuperClasses.push_back(SC);
  } else {
   assert(dynamic_cast<UnsetInit*>(Super) && "Unexpected SuperClass field!");
  }
  CI->ClassName = (*it)->getValueAsString("Name");
  CI->Name = "MCK_" + CI->ClassName;
  CI->ValueName = (*it)->getName();

  // Get or construct the predicate method name.
  Init *PMName = (*it)->getValueInit("PredicateMethod");
  if (StringInit *SI = dynamic_cast<StringInit*>(PMName)) {
   CI->PredicateMethod = SI->getValue();
  } else {
   assert(dynamic_cast<UnsetInit*>(PMName) && 
       "Unexpected PredicateMethod field!");
   CI->PredicateMethod = "is" + CI->ClassName;
  }

  // Get or construct the render method name.
  Init *RMName = (*it)->getValueInit("RenderMethod");
  if (StringInit *SI = dynamic_cast<StringInit*>(RMName)) {
   CI->RenderMethod = SI->getValue();
  } else {
   assert(dynamic_cast<UnsetInit*>(RMName) &&
       "Unexpected RenderMethod field!");
   CI->RenderMethod = "add" + CI->ClassName + "Operands";
  }

  AsmOperandClasses[*it] = CI;
  Classes.push_back(CI);
 }
}

AsmMatcherInfo::AsmMatcherInfo(Record *_AsmParser) 
 : AsmParser(_AsmParser),
  CommentDelimiter(AsmParser->getValueAsString("CommentDelimiter")),
  RegisterPrefix(AsmParser->getValueAsString("RegisterPrefix"))
{
}

void AsmMatcherInfo::BuildInfo(CodeGenTarget &Target) {
 // Parse the instructions; we need to do this first so that we can gather the
 // singleton register classes.
 std::set<std::string> SingletonRegisterNames;
 for (std::map<std::string, CodeGenInstruction>::const_iterator 
     it = Target.getInstructions().begin(), 
     ie = Target.getInstructions().end(); 
    it != ie; ++it) {
  const CodeGenInstruction &CGI = it->second;

  if (!StringRef(it->first).startswith(MatchPrefix))
   continue;

  OwningPtr<InstructionInfo> II(new InstructionInfo);
  
  II->InstrName = it->first;
  II->Instr = &it->second;
  II->AsmString = FlattenVariants(CGI.AsmString, 0);

  // Remove comments from the asm string.
  if (!CommentDelimiter.empty()) {
   size_t Idx = StringRef(II->AsmString).find(CommentDelimiter);
   if (Idx != StringRef::npos)
    II->AsmString = II->AsmString.substr(0, Idx);
  }

  TokenizeAsmString(II->AsmString, II->Tokens);

  // Ignore instructions which shouldn't be matched.
  if (!IsAssemblerInstruction(it->first, CGI, II->Tokens))
   continue;

  // Collect singleton registers, if used.
  if (!RegisterPrefix.empty()) {
   for (unsigned i = 0, e = II->Tokens.size(); i != e; ++i) {
    if (II->Tokens[i].startswith(RegisterPrefix)) {
     StringRef RegName = II->Tokens[i].substr(RegisterPrefix.size());
     Record *Rec = getRegisterRecord(Target, RegName);
     
     if (!Rec) {
      std::string Err = "unable to find register for '" + RegName.str() + 
       "' (which matches register prefix)";
      throw TGError(CGI.TheDef->getLoc(), Err);
     }

     SingletonRegisterNames.insert(RegName);
    }
   }
  }
  
  Instructions.push_back(II.take());
 }

 // Build info for the register classes.
 BuildRegisterClasses(Target, SingletonRegisterNames);

 // Build info for the user defined assembly operand classes.
 BuildOperandClasses(Target);

 // Build the instruction information.
 for (std::vector<InstructionInfo*>::iterator it = Instructions.begin(),
     ie = Instructions.end(); it != ie; ++it) {
  InstructionInfo *II = *it;

  for (unsigned i = 0, e = II->Tokens.size(); i != e; ++i) {
   StringRef Token = II->Tokens[i];

   // Check for singleton registers.
   if (!RegisterPrefix.empty() && Token.startswith(RegisterPrefix)) {
    StringRef RegName = II->Tokens[i].substr(RegisterPrefix.size());
    InstructionInfo::Operand Op;
    Op.Class = RegisterClasses[getRegisterRecord(Target, RegName)];
    Op.OperandInfo = 0;
    assert(Op.Class && Op.Class->Registers.size() == 1 &&
        "Unexpected class for singleton register");
    II->Operands.push_back(Op);
    continue;
   }

   // Check for simple tokens.
   if (Token[0] != '$') {
    InstructionInfo::Operand Op;
    Op.Class = getTokenClass(Token);
    Op.OperandInfo = 0;
    II->Operands.push_back(Op);
    continue;
   }

   // Otherwise this is an operand reference.
   StringRef OperandName;
   if (Token[1] == '{')
    OperandName = Token.substr(2, Token.size() - 3);
   else
    OperandName = Token.substr(1);

   // Map this token to an operand. FIXME: Move elsewhere.
   unsigned Idx;
   try {
    Idx = II->Instr->getOperandNamed(OperandName);
   } catch(...) {
    throw std::string("error: unable to find operand: '" + 
             OperandName.str() + "'");
   }

   const CodeGenInstruction::OperandInfo &OI = II->Instr->OperandList[Idx];
   InstructionInfo::Operand Op;
   Op.Class = getOperandClass(Token, OI);
   Op.OperandInfo = &OI;
   II->Operands.push_back(Op);
  }
 }

 // Reorder classes so that classes preceed super classes.
 std::sort(Classes.begin(), Classes.end(), less_ptr<ClassInfo>());
}

static void EmitConvertToMCInst(CodeGenTarget &Target,
                std::vector<InstructionInfo*> &Infos,
                raw_ostream &OS) {
 // Write the convert function to a separate stream, so we can drop it after
 // the enum.
 std::string ConvertFnBody;
 raw_string_ostream CvtOS(ConvertFnBody);

 // Function we have already generated.
 std::set<std::string> GeneratedFns;

 // Start the unified conversion function.

 CvtOS << "static bool ConvertToMCInst(ConversionKind Kind, MCInst &Inst, "
    << "unsigned Opcode,\n"
    << "              SmallVectorImpl<"
    << Target.getName() << "Operand> &Operands) {\n";
 CvtOS << " Inst.setOpcode(Opcode);\n";
 CvtOS << " switch (Kind) {\n";
 CvtOS << " default:\n";

 // Start the enum, which we will generate inline.

 OS << "// Unified function for converting operants to MCInst instances.\n\n";
 OS << "enum ConversionKind {\n";
 
 for (std::vector<InstructionInfo*>::const_iterator it = Infos.begin(),
     ie = Infos.end(); it != ie; ++it) {
  InstructionInfo &II = **it;

  // Order the (class) operands by the order to convert them into an MCInst.
  SmallVector<std::pair<unsigned, unsigned>, 4> MIOperandList;
  for (unsigned i = 0, e = II.Operands.size(); i != e; ++i) {
   InstructionInfo::Operand &Op = II.Operands[i];
   if (Op.OperandInfo)
    MIOperandList.push_back(std::make_pair(Op.OperandInfo->MIOperandNo, i));
  }
  std::sort(MIOperandList.begin(), MIOperandList.end());

  // Compute the total number of operands.
  unsigned NumMIOperands = 0;
  for (unsigned i = 0, e = II.Instr->OperandList.size(); i != e; ++i) {
   const CodeGenInstruction::OperandInfo &OI = II.Instr->OperandList[i];
   NumMIOperands = std::max(NumMIOperands, 
                OI.MIOperandNo + OI.MINumOperands);
  }

  // Build the conversion function signature.
  std::string Signature = "Convert";
  unsigned CurIndex = 0;
  for (unsigned i = 0, e = MIOperandList.size(); i != e; ++i) {
   InstructionInfo::Operand &Op = II.Operands[MIOperandList[i].second];
   assert(CurIndex <= Op.OperandInfo->MIOperandNo &&
       "Duplicate match for instruction operand!");
   
   Signature += "_";

   // Skip operands which weren't matched by anything, this occurs when the
   // .td file encodes "implicit" operands as explicit ones.
   //
   // FIXME: This should be removed from the MCInst structure.
   for (; CurIndex != Op.OperandInfo->MIOperandNo; ++CurIndex)
    Signature += "Imp";

   // Registers are always converted the same, don't duplicate the conversion
   // function based on them.
   //
   // FIXME: We could generalize this based on the render method, if it
   // mattered.
   if (Op.Class->isRegisterClass())
    Signature += "Reg";
   else
    Signature += Op.Class->ClassName;
   Signature += utostr(Op.OperandInfo->MINumOperands);
   Signature += "_" + utostr(MIOperandList[i].second);

   CurIndex += Op.OperandInfo->MINumOperands;
  }

  // Add any trailing implicit operands.
  for (; CurIndex != NumMIOperands; ++CurIndex)
   Signature += "Imp";

  II.ConversionFnKind = Signature;

  // Check if we have already generated this signature.
  if (!GeneratedFns.insert(Signature).second)
   continue;

  // If not, emit it now.

  // Add to the enum list.
  OS << " " << Signature << ",\n";

  // And to the convert function.
  CvtOS << " case " << Signature << ":\n";
  CurIndex = 0;
  for (unsigned i = 0, e = MIOperandList.size(); i != e; ++i) {
   InstructionInfo::Operand &Op = II.Operands[MIOperandList[i].second];

   // Add the implicit operands.
   for (; CurIndex != Op.OperandInfo->MIOperandNo; ++CurIndex)
    CvtOS << "  Inst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));\n";

   CvtOS << "  Operands[" << MIOperandList[i].second 
     << "]." << Op.Class->RenderMethod 
     << "(Inst, " << Op.OperandInfo->MINumOperands << ");\n";
   CurIndex += Op.OperandInfo->MINumOperands;
  }
  
  // And add trailing implicit operands.
  for (; CurIndex != NumMIOperands; ++CurIndex)
   CvtOS << "  Inst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));\n";
  CvtOS << "  break;\n";
 }

 // Finish the convert function.

 CvtOS << " }\n";
 CvtOS << " return false;\n";
 CvtOS << "}\n\n";

 // Finish the enum, and drop the convert function after it.

 OS << " NumConversionVariants\n";
 OS << "};\n\n";
 
 OS << CvtOS.str();
}

/// EmitMatchClassEnumeration - Emit the enumeration for match class kinds.
static void EmitMatchClassEnumeration(CodeGenTarget &Target,
                   std::vector<ClassInfo*> &Infos,
                   raw_ostream &OS) {
 OS << "namespace {\n\n";

 OS << "/// MatchClassKind - The kinds of classes which participate in\n"
   << "/// instruction matching.\n";
 OS << "enum MatchClassKind {\n";
 OS << " InvalidMatchClass = 0,\n";
 for (std::vector<ClassInfo*>::iterator it = Infos.begin(), 
     ie = Infos.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo &CI = **it;
  OS << " " << CI.Name << ", // ";
  if (CI.Kind == ClassInfo::Token) {
   OS << "'" << CI.ValueName << "'\n";
  } else if (CI.isRegisterClass()) {
   if (!CI.ValueName.empty())
    OS << "register class '" << CI.ValueName << "'\n";
   else
    OS << "derived register class\n";
  } else {
   OS << "user defined class '" << CI.ValueName << "'\n";
  }
 }
 OS << " NumMatchClassKinds\n";
 OS << "};\n\n";

 OS << "}\n\n";
}

/// EmitClassifyOperand - Emit the function to classify an operand.
static void EmitClassifyOperand(CodeGenTarget &Target,
                AsmMatcherInfo &Info,
                raw_ostream &OS) {
 OS << "static MatchClassKind ClassifyOperand("
   << Target.getName() << "Operand &Operand) {\n";

 // Classify tokens.
 OS << " if (Operand.isToken())\n";
 OS << "  return MatchTokenString(Operand.getToken());\n\n";

 // Classify registers.
 //
 // FIXME: Don't hardcode isReg, getReg.
 OS << " if (Operand.isReg()) {\n";
 OS << "  switch (Operand.getReg()) {\n";
 OS << "  default: return InvalidMatchClass;\n";
 for (std::map<Record*, ClassInfo*>::iterator 
     it = Info.RegisterClasses.begin(), ie = Info.RegisterClasses.end();
    it != ie; ++it)
  OS << "  case " << Target.getName() << "::" 
    << it->first->getName() << ": return " << it->second->Name << ";\n";
 OS << "  }\n";
 OS << " }\n\n";

 // Classify user defined operands.
 for (std::vector<ClassInfo*>::iterator it = Info.Classes.begin(), 
     ie = Info.Classes.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo &CI = **it;

  if (!CI.isUserClass())
   continue;

  OS << " // '" << CI.ClassName << "' class";
  if (!CI.SuperClasses.empty()) {
   OS << ", subclass of ";
   for (unsigned i = 0, e = CI.SuperClasses.size(); i != e; ++i) {
    if (i) OS << ", ";
    OS << "'" << CI.SuperClasses[i]->ClassName << "'";
    assert(CI < *CI.SuperClasses[i] && "Invalid class relation!");
   }
  }
  OS << "\n";

  OS << " if (Operand." << CI.PredicateMethod << "()) {\n";
   
  // Validate subclass relationships.
  if (!CI.SuperClasses.empty()) {
   for (unsigned i = 0, e = CI.SuperClasses.size(); i != e; ++i)
    OS << "  assert(Operand." << CI.SuperClasses[i]->PredicateMethod
      << "() && \"Invalid class relationship!\");\n";
  }

  OS << "  return " << CI.Name << ";\n";
  OS << " }\n\n";
 }
 OS << " return InvalidMatchClass;\n";
 OS << "}\n\n";
}

/// EmitIsSubclass - Emit the subclass predicate function.
static void EmitIsSubclass(CodeGenTarget &Target,
              std::vector<ClassInfo*> &Infos,
              raw_ostream &OS) {
 OS << "/// IsSubclass - Compute whether \\arg A is a subclass of \\arg B.\n";
 OS << "static bool IsSubclass(MatchClassKind A, MatchClassKind B) {\n";
 OS << " if (A == B)\n";
 OS << "  return true;\n\n";

 OS << " switch (A) {\n";
 OS << " default:\n";
 OS << "  return false;\n";
 for (std::vector<ClassInfo*>::iterator it = Infos.begin(), 
     ie = Infos.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo &A = **it;

  if (A.Kind != ClassInfo::Token) {
   std::vector<StringRef> SuperClasses;
   for (std::vector<ClassInfo*>::iterator it = Infos.begin(), 
       ie = Infos.end(); it != ie; ++it) {
    ClassInfo &B = **it;

    if (&A != &B && A.isSubsetOf(B))
     SuperClasses.push_back(B.Name);
   }

   if (SuperClasses.empty())
    continue;

   OS << "\n case " << A.Name << ":\n";

   if (SuperClasses.size() == 1) {
    OS << "  return B == " << SuperClasses.back() << ";\n";
    continue;
   }

   OS << "  switch (B) {\n";
   OS << "  default: return false;\n";
   for (unsigned i = 0, e = SuperClasses.size(); i != e; ++i)
    OS << "  case " << SuperClasses[i] << ": return true;\n";
   OS << "  }\n";
  }
 }
 OS << " }\n";
 OS << "}\n\n";
}

typedef std::pair<std::string, std::string> StringPair;

/// FindFirstNonCommonLetter - Find the first character in the keys of the
/// string pairs that is not shared across the whole set of strings. All
/// strings are assumed to have the same length.
static unsigned 
FindFirstNonCommonLetter(const std::vector<const StringPair*> &Matches) {
 assert(!Matches.empty());
 for (unsigned i = 0, e = Matches[0]->first.size(); i != e; ++i) {
  // Check to see if letter i is the same across the set.
  char Letter = Matches[0]->first[i];
  
  for (unsigned str = 0, e = Matches.size(); str != e; ++str)
   if (Matches[str]->first[i] != Letter)
    return i;
 }
 
 return Matches[0]->first.size();
}

/// EmitStringMatcherForChar - Given a set of strings that are known to be the
/// same length and whose characters leading up to CharNo are the same, emit
/// code to verify that CharNo and later are the same.
///
/// \return - True if control can leave the emitted code fragment.
static bool EmitStringMatcherForChar(const std::string &StrVariableName,
                 const std::vector<const StringPair*> &Matches,
                   unsigned CharNo, unsigned IndentCount,
                   raw_ostream &OS) {
 assert(!Matches.empty() && "Must have at least one string to match!");
 std::string Indent(IndentCount*2+4, ' ');

 // If we have verified that the entire string matches, we're done: output the
 // matching code.
 if (CharNo == Matches[0]->first.size()) {
  assert(Matches.size() == 1 && "Had duplicate keys to match on");
  
  // FIXME: If Matches[0].first has embeded \n, this will be bad.
  OS << Indent << Matches[0]->second << "\t // \"" << Matches[0]->first
    << "\"\n";
  return false;
 }
 
 // Bucket the matches by the character we are comparing.
 std::map<char, std::vector<const StringPair*> > MatchesByLetter;
 
 for (unsigned i = 0, e = Matches.size(); i != e; ++i)
  MatchesByLetter[Matches[i]->first[CharNo]].push_back(Matches[i]);
 

 // If we have exactly one bucket to match, see how many characters are common
 // across the whole set and match all of them at once.
 if (MatchesByLetter.size() == 1) {
  unsigned FirstNonCommonLetter = FindFirstNonCommonLetter(Matches);
  unsigned NumChars = FirstNonCommonLetter-CharNo;
  
  // Emit code to break out if the prefix doesn't match.
  if (NumChars == 1) {
   // Do the comparison with if (Str[1] != 'f')
   // FIXME: Need to escape general characters.
   OS << Indent << "if (" << StrVariableName << "[" << CharNo << "] != '"
     << Matches[0]->first[CharNo] << "')\n";
   OS << Indent << " break;\n";
  } else {
   // Do the comparison with if (Str.substr(1,3) != "foo").  
   // FIXME: Need to escape general strings.
   OS << Indent << "if (" << StrVariableName << ".substr(" << CharNo << ","
     << NumChars << ") != \"";
   OS << Matches[0]->first.substr(CharNo, NumChars) << "\")\n";
   OS << Indent << " break;\n";
  }
  
  return EmitStringMatcherForChar(StrVariableName, Matches, 
                  FirstNonCommonLetter, IndentCount, OS);
 }
 
 // Otherwise, we have multiple possible things, emit a switch on the
 // character.
 OS << Indent << "switch (" << StrVariableName << "[" << CharNo << "]) {\n";
 OS << Indent << "default: break;\n";
 
 for (std::map<char, std::vector<const StringPair*> >::iterator LI = 
    MatchesByLetter.begin(), E = MatchesByLetter.end(); LI != E; ++LI) {
  // TODO: escape hard stuff (like \n) if we ever care about it.
  OS << Indent << "case '" << LI->first << "':\t // "
    << LI->second.size() << " strings to match.\n";
  if (EmitStringMatcherForChar(StrVariableName, LI->second, CharNo+1,
                 IndentCount+1, OS))
   OS << Indent << " break;\n";
 }
 
 OS << Indent << "}\n";
 return true;
}


/// EmitStringMatcher - Given a list of strings and code to execute when they
/// match, output a simple switch tree to classify the input string.
/// 
/// If a match is found, the code in Vals[i].second is executed; control must
/// not exit this code fragment. If nothing matches, execution falls through.
///
/// \param StrVariableName - The name of the variable to test.
static void EmitStringMatcher(const std::string &StrVariableName,
               const std::vector<StringPair> &Matches,
               raw_ostream &OS) {
 // First level categorization: group strings by length.
 std::map<unsigned, std::vector<const StringPair*> > MatchesByLength;
 
 for (unsigned i = 0, e = Matches.size(); i != e; ++i)
  MatchesByLength[Matches[i].first.size()].push_back(&Matches[i]);
 
 // Output a switch statement on length and categorize the elements within each
 // bin.
 OS << " switch (" << StrVariableName << ".size()) {\n";
 OS << " default: break;\n";
 
 for (std::map<unsigned, std::vector<const StringPair*> >::iterator LI =
    MatchesByLength.begin(), E = MatchesByLength.end(); LI != E; ++LI) {
  OS << " case " << LI->first << ":\t // " << LI->second.size()
    << " strings to match.\n";
  if (EmitStringMatcherForChar(StrVariableName, LI->second, 0, 0, OS))
   OS << "  break;\n";
 }
 
 OS << " }\n";
}


/// EmitMatchTokenString - Emit the function to match a token string to the
/// appropriate match class value.
static void EmitMatchTokenString(CodeGenTarget &Target,
                 std::vector<ClassInfo*> &Infos,
                 raw_ostream &OS) {
 // Construct the match list.
 std::vector<StringPair> Matches;
 for (std::vector<ClassInfo*>::iterator it = Infos.begin(), 
     ie = Infos.end(); it != ie; ++it) {
  ClassInfo &CI = **it;

  if (CI.Kind == ClassInfo::Token)
   Matches.push_back(StringPair(CI.ValueName, "return " + CI.Name + ";"));
 }

 OS << "static MatchClassKind MatchTokenString(const StringRef &Name) {\n";

 EmitStringMatcher("Name", Matches, OS);

 OS << " return InvalidMatchClass;\n";
 OS << "}\n\n";
}

/// EmitMatchRegisterName - Emit the function to match a string to the target
/// specific register enum.
static void EmitMatchRegisterName(CodeGenTarget &Target, Record *AsmParser,
                 raw_ostream &OS) {
 // Construct the match list.
 std::vector<StringPair> Matches;
 for (unsigned i = 0, e = Target.getRegisters().size(); i != e; ++i) {
  const CodeGenRegister &Reg = Target.getRegisters()[i];
  if (Reg.TheDef->getValueAsString("AsmName").empty())
   continue;

  Matches.push_back(StringPair(Reg.TheDef->getValueAsString("AsmName"),
                 "return " + utostr(i + 1) + ";"));
 }
 
 OS << "unsigned " << Target.getName() 
   << AsmParser->getValueAsString("AsmParserClassName")
   << "::MatchRegisterName(const StringRef &Name) {\n";

 EmitStringMatcher("Name", Matches, OS);
 
 OS << " return 0;\n";
 OS << "}\n\n";
}

void AsmMatcherEmitter::run(raw_ostream &OS) {
 CodeGenTarget Target;
 Record *AsmParser = Target.getAsmParser();
 std::string ClassName = AsmParser->getValueAsString("AsmParserClassName");

 // Compute the information on the instructions to match.
 AsmMatcherInfo Info(AsmParser);
 Info.BuildInfo(Target);

 // Sort the instruction table using the partial order on classes.
 std::sort(Info.Instructions.begin(), Info.Instructions.end(),
      less_ptr<InstructionInfo>());
 
 DEBUG_WITH_TYPE("instruction_info", {
   for (std::vector<InstructionInfo*>::iterator 
       it = Info.Instructions.begin(), ie = Info.Instructions.end(); 
      it != ie; ++it)
    (*it)->dump();
  });

 // Check for ambiguous instructions.
 unsigned NumAmbiguous = 0;
 for (unsigned i = 0, e = Info.Instructions.size(); i != e; ++i) {
  for (unsigned j = i + 1; j != e; ++j) {
   InstructionInfo &A = *Info.Instructions[i];
   InstructionInfo &B = *Info.Instructions[j];
  
   if (A.CouldMatchAmiguouslyWith(B)) {
    DEBUG_WITH_TYPE("ambiguous_instrs", {
      errs() << "warning: ambiguous instruction match:\n";
      A.dump();
      errs() << "\nis incomparable with:\n";
      B.dump();
      errs() << "\n\n";
     });
    ++NumAmbiguous;
   }
  }
 }
 if (NumAmbiguous)
  DEBUG_WITH_TYPE("ambiguous_instrs", {
    errs() << "warning: " << NumAmbiguous 
        << " ambiguous instructions!\n";
   });

 // Write the output.

 EmitSourceFileHeader("Assembly Matcher Source Fragment", OS);

 // Emit the function to match a register name to number.
 EmitMatchRegisterName(Target, AsmParser, OS);

 // Generate the unified function to convert operands into an MCInst.
 EmitConvertToMCInst(Target, Info.Instructions, OS);

 // Emit the enumeration for classes which participate in matching.
 EmitMatchClassEnumeration(Target, Info.Classes, OS);

 // Emit the routine to match token strings to their match class.
 EmitMatchTokenString(Target, Info.Classes, OS);

 // Emit the routine to classify an operand.
 EmitClassifyOperand(Target, Info, OS);

 // Emit the subclass predicate routine.
 EmitIsSubclass(Target, Info.Classes, OS);

 // Finally, build the match function.

 size_t MaxNumOperands = 0;
 for (std::vector<InstructionInfo*>::const_iterator it =
     Info.Instructions.begin(), ie = Info.Instructions.end();
    it != ie; ++it)
  MaxNumOperands = std::max(MaxNumOperands, (*it)->Operands.size());
 
 OS << "bool " << Target.getName() << ClassName
   << "::MatchInstruction(" 
   << "SmallVectorImpl<" << Target.getName() << "Operand> &Operands, "
   << "MCInst &Inst) {\n";

 // Emit the static match table; unused classes get initalized to 0 which is
 // guaranteed to be InvalidMatchClass.
 //
 // FIXME: We can reduce the size of this table very easily. First, we change
 // it so that store the kinds in separate bit-fields for each index, which
 // only needs to be the max width used for classes at that index (we also need
 // to reject based on this during classification). If we then make sure to
 // order the match kinds appropriately (putting mnemonics last), then we
 // should only end up using a few bits for each class, especially the ones
 // following the mnemonic.
 OS << " static const struct MatchEntry {\n";
 OS << "  unsigned Opcode;\n";
 OS << "  ConversionKind ConvertFn;\n";
 OS << "  MatchClassKind Classes[" << MaxNumOperands << "];\n";
 OS << " } MatchTable[" << Info.Instructions.size() << "] = {\n";

 for (std::vector<InstructionInfo*>::const_iterator it =
     Info.Instructions.begin(), ie = Info.Instructions.end();
    it != ie; ++it) {
  InstructionInfo &II = **it;

  OS << "  { " << Target.getName() << "::" << II.InstrName
    << ", " << II.ConversionFnKind << ", { ";
  for (unsigned i = 0, e = II.Operands.size(); i != e; ++i) {
   InstructionInfo::Operand &Op = II.Operands[i];
   
   if (i) OS << ", ";
   OS << Op.Class->Name;
  }
  OS << " } },\n";
 }

 OS << " };\n\n";

 // Emit code to compute the class list for this operand vector.
 OS << " // Eliminate obvious mismatches.\n";
 OS << " if (Operands.size() > " << MaxNumOperands << ")\n";
 OS << "  return true;\n\n";

 OS << " // Compute the class list for this operand vector.\n";
 OS << " MatchClassKind Classes[" << MaxNumOperands << "];\n";
 OS << " for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i) {\n";
 OS << "  Classes[i] = ClassifyOperand(Operands[i]);\n\n";

 OS << "  // Check for invalid operands before matching.\n";
 OS << "  if (Classes[i] == InvalidMatchClass)\n";
 OS << "   return true;\n";
 OS << " }\n\n";

 OS << " // Mark unused classes.\n";
 OS << " for (unsigned i = Operands.size(), e = " << MaxNumOperands << "; "
   << "i != e; ++i)\n";
 OS << "  Classes[i] = InvalidMatchClass;\n\n";

 // Emit code to search the table.
 OS << " // Search the table.\n";
 OS << " for (const MatchEntry *it = MatchTable, "
   << "*ie = MatchTable + " << Info.Instructions.size()
   << "; it != ie; ++it) {\n";
 for (unsigned i = 0; i != MaxNumOperands; ++i) {
  OS << "  if (!IsSubclass(Classes[" 
    << i << "], it->Classes[" << i << "]))\n";
  OS << "   continue;\n";
 }
 OS << "\n";
 OS << "  return ConvertToMCInst(it->ConvertFn, Inst, "
   << "it->Opcode, Operands);\n";
 OS << " }\n\n";

 OS << " return true;\n";
 OS << "}\n\n";
}